2014 yılında Yönetim Kurulu, Kutsal Kitaptaki mesajın Avrupa’nın kuzeyindeki ve Kuzey Amerika’daki ücra yerlere ulaştırılması için yeni bir düzenleme yaptı (Elçiler 1:8). Başlangıçta Alaska (ABD), Laponya (Finlandiya), Nunavut ve Kuzeybatı Toprakları’ndaki (Kanada) belirli bölgelere gidilmesi amaçlanıyordu.

Aslında Yehova’nın Şahitleri iyi haberi duyurmak için yıllardır bu ücra bölgelere gidiyordu. Fakat orada çok kısa süre kalıyor ve sadece Kutsal Kitaba dayalı yayınlar dağıtabiliyorlardı.

Kuzeydeki ücra bölgelerin gözetiminden sorumlu Bürolar bu düzenleme kapsamında tamgün hizmet eden Şahitlerden (öncülerden) belirli bölgelerde en az üç ay kalmalarını istedi. Gittikleri bölgede Kutsal Kitabı incelemekle ilgilenen insanlar varsa, Şahitler orada daha fazla kalabilir, hatta ibadet düzenleyebilirlerdi.

Kuşkusuz kuzeyde yaşamanın bazı zorlukları var. Barrow’da (Alaska) hizmet etmek için görevlendirilen iki öncüden biri daha önce California’nın (ABD) güneyinde diğeri ise Georgia’da (ABD) yaşıyordu. Barrow’da geçirdikleri ilk kış, sıcaklığın eksi 38 dereceye düştüğünü gördüler. Yine de birkaç ay içinde şehirdeki evlerin yüzde 95’ini ziyaret ettiler ve dört Kutsal Kitap tetkiki başlattılar. Bu kişilerden biri John adında bir genç; o ve kız arkadaşı Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabını inceliyorlar. John öğrendiklerini dostları ve iş arkadaşlarıyla paylaşıyor, ayrıca telefonundaki JW Library uygulamasını kullanarak Kutsal Yazıları Her Gün Araştırmak kitapçığından günün ayetini de okuyor.

Kanada’nın Nunavut bölgesindeki Rankin Inlet’e giden bir yol yok. Bu yüzden iki öncü bu küçük köye uçakla gitti ve Kutsal Kitap tetkikleri başlattılar. Bir adam İbadet Salonlarımızda Neler Yapılır? başlıklı videoyu izledikten sonra orada ne zaman bir İbadet Salonu inşa edileceğini sordu ve şunları ekledi: “İbadet Salonunu inşa ettiğinizde burada olursam, ibadetlerinize geleceğim.”

Savukoski’de (Finlandiya) yaşayan ren geyiklerinin sayısı insanların yaklaşık on katı. Oraya tayin edilen öncüler şunu bildirdi: “Hava sıcaklığı oldukça düşük ve çok kar yağıyor.” Yine de o bölgeye tam zamanında vardıklarını söyleyerek şunu belirttiler: “Köylere ve ücra bölgelere giden yollardaki karlar temizlenmişti ve yollar açıktı. Hava soğuk olduğu için insanlar zamanlarını daha çok evde geçiriyorlardı.” Bu sayede bölgedeki evlerin hepsini ziyaret edebildiler.

Kutsal Kitaptaki hakikatleri kuzeydeki ücra bölgelere ulaştırma çabalarımız insanların dikkatini çekti. İki öncü Alaska’daki bir şehrin belediye başkanını ziyaret ettikten sonra, belediye başkanı onlarla yaptıkları sohbetle ilgili sosyal medyada olumlu bir mesaj paylaştı ve bu mesaja Tanrı’nın Krallığı Nedir? broşürünün resmini de ekledi.

Haines’te (Alaska) hizmet eden iki öncünün halk kütüphanesinde yaptıkları ibadetlere sekiz kişi katıldı. Ayrıca yerel gazete, kasabaya Texas ve Kuzey Carolina’dan gelen iki kişinin evlerde Kutsal Kitaba dayalı bire bir eğitim verdiklerini bildirdi. Haber şöyle sona eriyordu: “Daha fazla bilgi için jw.org web sitesini ziyaret edin.”