İçeriğe geç

Milyonları Besleyen Bir Çiftlik

Milyonları Besleyen Bir Çiftlik

Kırk yıl önce, 2 Şubat 1973’te Wallkill’e (New York, ABD) Gözcü Kulesi ve Uyanış! dergilerini basmak üzere yeni baskı makineleri getirildi.

Bundan on yıl önce Yehova’nın Şahitleri, Brooklyn’de (New York) bulunan merkez bürodaki personelin gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla bir çiftlik kurmaya karar vermiş ve Wallkill’de bir arazi satın almıştı. Fakat artık bu arazi farklı bir gıda, ruhi gıda üretmek için de kullanılacaktı (Matta 24:45-47).

Watchtower Çiftlikleri, Wallkill, New York, 1970’lerin başı

O dönemlerde matbaanın gözetmeni olarak hizmet eden Philip Wilcox, Wallkill’deki makinelerin çalışmaya başladığı ilk günü şöyle anlatıyor: “Yüksek hızda çalışan rotatif web-baskı makinelerini kurmak yaklaşık bir ayımızı almıştı. Artık kullanıma hazırdılar ve onları test etmeye başladık. Kısa sürede birkaç bin dergi bastık. Dergileri, Brooklyn’deki matbaamıza gönderdik, oradan da cemaatlerin siparişlerine göre sevkıyat yapıldı. Bir derginin bile ziyan olmasını istemiyorduk.”

Yehova’nın Şahitleri bu yeni matbaayı, o zamanlar Brooklyn’de sürdürülen büyük basım işini desteklemek için inşa etti. 1970’lerin başında sadece gün içinde üretim yapmak Kutsal Kitaba dayalı yayınlarla ilgili talebi karşılamaya yetmiyordu. Brooklyn’deki matbaa, her geçen gün artan talebi karşılayabilmek için gece vardiyalarına da başladı.

Üstte: Wallkill’de ilk M.A.N. baskı makinesi kurulurken, Ocak 1973. Altta: M.A.N. baskı makinesine kâğıt verilirken

Wallkill’deki ilk matbaanın inşası tamamlandığında binada dört baskı makinesi vardı, ayrıca bir sevkıyat kısmı ve bir İbadet Salonu bulunuyordu. Bununla birlikte matbaa tam kapasiteyle çalışmaya başlamadan önce, binanın bitişiğinde daha büyük ikinci bir bina inşa edilmeye başlandı. Kutsal Kitaba dayalı yayınlara ilgi o kadar büyüktü ki ikinci binaya, inşası tam bitmeden altı baskı makinesi daha kuruldu.

Yıllar içinde basım teknolojisi gelişti ve yayınlarımıza duyulan talep arttı. Bu değişikliklere ayak uydurabilmek için Wallkill’deki matbaayı birkaç kez yeniden düzenleyip genişletmemiz gerekti. 1980’lerde, giderek eskiyen tipo baskı ekipmanlarının yerini yüksek hızlı ofset baskı makineleri aldı.

2004 yılında Brooklyn’deki matbaa kapandı ve ilk kez kitaplar da Wallkill’de basılmaya başlandı. 2010’da dergi basımı tekrar kuzeye taşındı, ancak bu sefer Yehova’nın Şahitlerinin Kanada bürosu bu işi yapacaktı. Oradaki yeni baskı makinesi saatte 200.000 dergi basabiliyor.

Üstte: Formalar Wallkill’de ciltlenmek üzere hazırlanırken, 2005. Altta: Watchtower Çiftlikleri, Wallkill, New York, 2013

Bugün Wallkill’deki matbaa, otomatik makinelerle üretim yapan, son teknolojiyle donatılmış bir matbaadır. Burada 280 kadın ve erkek gönüllü olarak çalışıyor. Geçen sene bu matbaada 17 milyondan fazla Kutsal Kitap ve kitap basıldı. Kuzey Amerika’daki Wallkill, Kanada ve Meksika matbaalarının dışında Yehova’nın Şahitlerinin Afrika, Asya, Avrupa, Avustralya ve Güney Amerika’da 12 matbaası daha var. Tüm bu matbaalar milyonlarca insanın ruhi gıda ihtiyacını karşılamaya devam ediyor (Matta 5:3).