New York kentinin yaklaşık 145 kilometre kuzeyinde, küçük bir köy olan Wallkill’in yakınında bulunan bazı çiftlikler, Yehova’nın Şahitlerinin dünya çapındaki Kutsal Kitap eğitim işi için önemli bir rol oynuyor. Günümüzde Watchtower Çiftlikleri olarak bilinen bu tesislerin ilki bundan 50 yıl önce, 2 Ocak 1963’te satın alınmıştı.

O zamandan beri Wallkill’de hizmet eden David Walker ilk çiftliğin satın alınma amacını şöyle açıklıyor: “Yehova’nın Şahitlerinin Brooklyn, New York’taki merkez bürosunda çalışan personel sayısı giderek arttığından yiyecek maliyetini düşürmeliydik. Yehova’nın Şahitlerinin şehir dışında bulunan diğer çiftlik alanına Brooklyn’den gitmek altı ila sekiz saat sürüyordu. Wallkill ise sadece iki saat uzaklıktaydı. Burası ihtiyaçlarımızı karşılamak için uygun bir yerdi.” Zamanla Şahitler bu çiftlikte sebze meyve yetiştirerek, büyük baş hayvan ve kümes hayvanları besleyerek süt ürünlerini ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Sonradan bu çiftliğe yenileri eklendi.

On yıl içinde dünya çapındaki Yehova’nın Şahitlerinin sayısında görülen artış Wallkill’de bazı özel değişikliklere yol açtı. Bu çiftliklerde gerçek anlamda ekinler toplandığı gibi, İsa’nın önceden bildirdiği mecazi hasat işine destek olacak yayınlar da basılmaya başlandı (Matta 9:37; Luka 10:2; Yuhanna 4:35, 36). Şimdi Wallkill’de yapılan işlerden sadece birkaçına bakalım.

Basım İşi: 20. yüzyılın ortalarında Kutsal Kitaba dayalı yayınlarımızın çoğu Brooklyn’deki matbaada basılıyordu. Fakat yayınlara duyulan talep arttıkça Brooklyn’deki matbaa artık bu ihtiyacı karşılayamaz duruma geldi. Bu nedenle 1973’te Şahitler Wallkill’de ek bir matbaa kurdular. O zamandan beri basım işinin yapıldığı bu binalarda birkaç kez genişletme çalışması yapıldı (en son 2004’te).

Bilgisayar Teknolojisi: 1979’da Wallkill’de çalışan bazı Şahitler, MEPS (Çokdilli Elektronik Yayımlama Sistemi) adı verilen bir bilgisayar sistemi geliştirdi. Bu sistem sayesinde Kutsal Kitaba dayalı yayınlarımız 600’ü aşkın dilde yayımlanabiliyor.

Eğitim: 1988’de Watchtower Gilead Kutsal Kitap Okulu Brooklyn’den Wallkill’e taşındı ve 17 Ekim’de eğitim başladı. Bu okul sonradan, Nisan 1995’te Patterson’daki Watchtower Eğitim Merkezine taşındı.

Geçen elli yıl içinde diğer çiftliklerde olduğu gibi, Watchtower Çiftliklerinde kullanılan yöntemler ve yapılan işlemler de değişti. ABD bürosunun New York’taki tesislerinde çalışan gönüllü Şahitlerin kaliteli gıdalarla beslenmesi için hâlâ özel bir çaba gösteriliyor.

Yehova’nın Şahitleri şu anda Wallkill’de yeni bürolar, konutlar ve ek tesisler inşa ediyor. Ayrıca var olan binaları da yeniliyorlar. Bu sayede Watchtower Çiftlikleri, dünyanın bu bölgesinde Yehova’nın Şahitlerine katılan birçok kişinin ruhi ihtiyacını karşılamaya devam edebilecek.

Daha önce sözleri alıntılanan David Walker şöyle diyor: “Yehova’nın Şahitleri olarak Kutsal Kitaptaki mesajı insanlara ulaştırmak için tüm dünyada büyük bir çaba harcıyoruz. Wallkill’deki tesislerin geçen 50 yıl boyunca nasıl genişlediğini ve bu çabalarımıza nasıl katkıda bulunduğunu görmek bana büyük sevinç veriyor.”