Dünya merkez büromuzda açılan ve tarih boyunca Tanrı’nın isminin Kutsal Kitapta nasıl korunduğunu anlatan bu sergi hazırlanırken neler yaşandığını izleyin.