İçeriğe geç

Yüzlerce Kardeş Tarafından Seslendirilen Ücretsiz Kutsal Kitap Kaydı

Yüzlerce Kardeş Tarafından Seslendirilen Ücretsiz Kutsal Kitap Kaydı

“İlgi çekici, düşündürücü, canlı.”

“Kutsal Kitap okumasını daha canlı hale getiriyor.”

“Gerçekten sürükleyici. Ömrüm boyunca dinlediğim Kutsal Kitap kayıtları şimdi benim için daha da anlamlı.”

Kutsal Yazıların Matta kitabının İngilizce ses kayıtlarını jw.org sitesinden ücretsiz olarak dinleyen birçok kişi buna benzer yorumlar yapıyor.

Yehova’nın Şahitleri Kutsal Kitabın ses kaydını ilk kez 1978 yılında yapmaya başladılar. Zamanla Kutsal Kitabın ses kaydı kısmen ya da tam olarak 20 dilde yayımlandı.

2013 yılında Yeni Dünya Çevirisi’nin gözden geçirilmiş baskısının çıkması bu ses kayıtlarının da güncellenmesini gerektirdi. Fakat üç okuyucunun kullanıldığı eski ses kayıtlarından farklı olarak, yeni kayıtlarda Kutsal Kitaptaki 1.000’den fazla karakterin her biri için farklı bir ses kullanıldı.

Çeşitli okuyucuların kullanılması dinleyicilerin Kutsal Kitap kayıtlarında anlatılan olayları zihninde canlandırmasına yardım ediyor. Web sitemizdeki “Kutsal Kitap Kayıtlarından Okumalar” kısmında yer alan kayıtlar gibi ses efektleri ve müzik içermese de, bu yeni ses kayıtlarının oldukça gerçekçi olduğu söylenebilir.

Bu kadar çok sayıda okuyucunun kullanıldığı bir proje dikkatli bir planlamayı gerektiriyor. Öncelikle ses kaydı yapılacak kısımda kimin konuştuğu, ayetlerin anlamı ve hangi duygunun verilmesi gerektiği belirlendi. Örneğin Kutsal Kitap kaydında bir elçinin sözleri alıntılanıyorsa fakat ismi belirtilmiyorsa bu kısım için kimin sesi kullanılacaktı? Bu söz kuşku içeriyorsa Tomas’ın, acelecilik yansıtıyorsa Petrus’un sözü olabilirdi.

Ayrıca sözleri alıntılanan kişinin yaşı da hesaba katıldı. Elçi Yuhanna’nın gençliği için genç birinin sesi kullanılırken, yaşlılık dönemi için daha yaşlı birinin sesi kullanıldı.

Bunun yanında, yetenekli okuyucular da bulunmalıydı. Okuyucuların çoğu Yehova’nın Şahitlerinin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bürosunda hizmet eden kişiler arasından seçildi. Ses kaydı için seçmeler yapılırken okuyucu adaylarından Uyanış! dergisindeki bir paragrafa hazırlanıp okuması isteniyor. Ayrıca Kutsal Kitaptan öfke, üzüntü, sevinç ve cesaret kırıklığı gibi duygular içeren kısımları okuyorlar. Bu seçmeler okuyucuların yeteneklerinin değerlendirilmesini ve her birinin ne tür bir kısmı okumasının uygun olacağına karar verilmesini sağlıyor.

Görevleri belirlendikten sonra okuyucular Brooklyn ya da Patterson’daki kayıt stüdyolarından birine gelir ve okudukları kısımlar kaydedilir. Bir seslendirme yönetmeni okuyucunun doğru ton ve ses kalitesinde okuma yapmasını sağlar. Hem seslendirme yönetmeni hem de okuyucu özel olarak hazırlanmış bir metin kullanır; bu metinde her kısım için duraklamalar ve vurgularla ilgili talimatlar bulunur. Seslendirme yönetmeni aynı zamanda rehber olarak önceki Yeni Dünya Çevirisi’nin ses kayıtlarını da kullanır.

Bazı kısımların montajı kayıt sırasında stüdyoda yapılır. Bazen ses kayıt teknisyenleri en iyi sonucu elde etmek için yapılan birçok ses kaydı denemesindeki sözcükleri ya da cümleleri bir araya getirmelidir.

Yeni Dünya Çevirisi’nin gözden geçirilmiş 2013 baskısının tümünün ses kayıtlarının ne kadar sürede tamamlanacağını bilmiyoruz. Fakat Kutsal Yazılardaki her kitabın ses kaydı tamamlandığında jw.org sitesine yüklenecek ve “Kutsal Kitap” başlıklı sayfada sıralanmış kitap isimlerinin yanında bir işaret görülecek.