İçeriğe geç

Küresel Çaptaki Basım İşi İnsanların Tanrı’yı Tanımasına Yardım Ediyor

Küresel Çaptaki Basım İşi İnsanların Tanrı’yı Tanımasına Yardım Ediyor

Tüm dünyada insanlar Yehova’nın Şahitlerinin yayınlarını okuyor. Sizin gibi milyonlarca kişi de bu yayınları elektronik olarak okuyor. Yaptığımız basım işinin kapsamını bilmek sizi şaşırtabilir. 2013 itibariyle yaklaşık 700 dilde Kutsal Kitaba dayalı yayınlar basıyor ve bu yayınları 239 ülke ve bölgede dağıtıyoruz.

1920’den önce yayınlarımızı ticari firmalar basıyordu. O yıl bazı dergilerimizi ve kitapçıklarımızı Brooklyn’de (New York) kiralanan küçük bir matbaada basmaya başladık. Bu küçük bir başlangıçtı fakat şimdi Afrika, Asya, Avrupa, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika’da bulunan 15 matbaa tesisinde basım işini yürütüyoruz.

En Önemli Kitabımız

Bastığımız en önemli kitap elbette Kutsal Kitaptır. 1942’de kendi matbaa makinelerimizde bastığımız ilk Kutsal Kitap, İngilizce King James çevirisiydi. 1961’den beri Yehova’nın Şahitleri kendi tercümeleri olan Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi’nin tamamını tek cilt halinde yayımlıyor. 2013’e kadar 121 dilde, 184 milyondan fazla Kutsal Kitap bastık.

Bastığımız Kutsal Kitabın tek dikkat çekici özelliği tirajı değildir; aynı zamanda bu çok dayanıklı bir kitaptır. Sayfaları sararmasın diye asitsiz kâğıt kullanılmıştır, ayrıca sayfalar çok sağlam şekilde birleştirilmiştir. Bu sayede kolay kolay yıpranmayacak bir Kutsal Kitaba sahibiz.

Diğer Yayınlar

İnsanların Kutsal Kitabı anlamasına yardım edebilecek yayınlar da basıyoruz. 2013 yılından bazı rakamlara bakalım.

  • Başlıca dergimiz olan Gözcü Kulesi, 210’dan fazla dilde basılır. Bu, yeryüzünde en geniş çapta dağıtılan dergidir. Düzenli olarak çıkan Gözcü Kulesi’nin 16 sayfalık baskısının tirajı yaklaşık 45.000.000 adettir.

  • Gözcü Kulesi’nin yanı sıra çıkan Uyanış! dergisi ise 99 dilde basılır. Her sayının tirajı yaklaşık 44.000.000 adettir.

  • 224 sayfalık yumuşak kapaklı Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabı okuyucunun Kutsal Kitabın temel öğretilerini anlamasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. 2005’den beri bu kitap 240’tan fazla dilde, 214 milyondan fazla adet basılmıştır.

  • 32 sayfalık Yaratıcıyı Dinleyin kitapçığı okuması az olan kişilere yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. 400’den fazla dilde, 42 milyondan fazla adet basılmış olan bu kitapçık, Kutsal Kitaba dayalı temel hakikatleri güzel resimler ve kısa altyazılarla açıklıyor.

Bu yayınlara ek olarak, Yehova’nın Şahitlerinin bastıkları çeşitli kitap, kitapçık ve broşürler de var. Bunlar Kutsal Kitabı inceleyen kişilerin araştırma yapmasına, hayatlarındaki sorunlarla başa çıkmasına ve mutlu bir aileye sahip olmasına yardım eder. 2012’de Yehova’nın Şahitlerinin matbaalarında 1,3 milyardan fazla dergi, 80 milyondan fazla kitap ve Kutsal Kitap basılmıştır.

2012’de Yehova’nın Şahitlerinin matbaalarında 1,3 milyardan fazla derginin yanı sıra 80 milyondan fazla kitap ve Kutsal Kitap basılmıştır

Matbaalarımızı gezen ziyaretçiler orada çalışan kişilerin gayretlerini görünce hayran kalıyor. Tüm bu erkek ve kadınlar zamanlarını ve enerjilerini bu iş için gönüllü olarak kullanıyor. Bu kişilerin çoğu “Tanrı’nın Evi” anlamına gelen Beytel’de çalışmaya başladıklarında matbaacılık konusunda hiçbir tecrübeye sahip değildi. Beytel’de gönüllüler bir yandan çalışırken bir yandan da eğitim alıyor; bu çalışma düzeni iyi sonuçlar doğuruyor. Örneğin, 20’li yaşlardaki gençleri yüksek hızda çalışan bir baskı makinesini kullanırken görebilirsiniz. Bu makine Gözcü Kulesi’nin 16 sayfalık baskısından saatte 200.000 adet basabiliyor.

Gereken Para Nasıl Sağlanıyor?

Yehova’nın Şahitleri tarafından dünya çapında yapılan bu iş gönüllü bağışlarla destekleniyor. Bugün Gözcü Kulesi adını taşıyan Zion’s Watch Tower’ın Ağustos 1879 tarihli sayısında şu sözler yer alıyordu: “Zion’s Watch Tower’ı YEHOVA’nın desteklediğine inanıyoruz ve böyle olduğu sürece bu dergi asla insanlardan destek dilenmeyecek ve rica etmeyecek.” Bu konuda fikrimiz değişmedi.

Bu iş için neden bu kadar zaman, para ve çaba harcıyoruz? Çünkü matbaalarımızda basılan tüm bu yayınların ve Kutsal Kitabın sizi Tanrı’ya yaklaştırmasını diliyoruz.