İçeriğe geç

Yazılmadan Yapılan Bir Tercüme

Yazılmadan Yapılan Bir Tercüme

Yehova’nın Şahitleri Kutsal Kitaba dayalı malzemeleri 900’ü aşkın dile tercüme ediyor. Yazılı bir metnin başka bir dile tercümesi yeterince zorlu bir uğraşken, işaret diline tercüme edilmesi daha da zor oluyor. Pek çok işitme engelli, ellerini ve mimiklerini kullanarak görsel yolla iletişim kurduğu için işaret dilindeki yayınlar video olarak hazırlanıyor. Bu yolla Şahitler yayınlarını 90’dan fazla işaret diline tercüme ediyor.

İşaret diline tercümeyi kimler yapıyor?

Tercüme işinde çalışan tüm Şahitler gibi işaret diline tercüme eden Şahitler de çeviri yaptıkları dili çok iyi biliyor. Onların birçoğu çocukluğundan beri işaret dilini kullanan işitme engelliler ya da duyabilen fakat işitme engellilerin olduğu bir ailede büyümüş kişiler. Ayrıca, Kutsal Kitabı gayretle inceleme alışkanlığına sahipler.

Yeni tercümanlar tercüme ilkeleri konusunda geniş çaplı bir eğitim alır. Örneğin, Andrew şöyle diyor: “Çocukken işitme engelliler okuluna gitmiş ve işaret dili kullanmış olsam da bir tercüman olarak aldığım eğitim, dilbilgisini anlamama yardım etti. Diğer tercümanlar fikirleri doğru aktarmak için işaretleri, mimikleri ve beden dilini kullanma tarzımı nasıl geliştirebileceğimi öğrettiler.”

Kaliteli bir tercüme için yapılanlar

Tercümanlar bir ekip olarak çalışır. Ekibin her bir üyesi malzemenin tercümesi, kontrolü ya da düzeltilmesi gibi belirli bir rol üstlenir. Ardından eğer mümkünse, farklı yerlerden gelen ve farklı geçmişlere sahip kişilerden bir grup oluşturulur ve bu grup tercümeyi gözden geçirir. Bu grubun gözlemleri tercümenin hatalardan arındırılmasına yardım eder. Bu işlemin amacı, kullanılan işaretlerin ve mimiklerin doğal, ayrıca videoda aktarılan mesajın doğru ve net olmasını sağlamaktır.

Fin İşaret Dili tercüme ekibi kaynak metin üzerinde konuşuyor

İşaret dili tercümanları genellikle işaret dilinde düzenlenen cemaat ibadetlerine katılırlar. Ayrıca, çoğunlukla Şahit olmayan işitme engellilerle Kutsal Kitabı incelerler. Tercümanlar bu yollarla tercüme yaptıkları işaret diliyle ilgili bilgilerini güncel tutarlar.

Brezilya İşaret Diline tercüme yapan bir tercüman çevirinin ilk halinin video kaydını yapıyor

Neden bu kadar çok çaba harcanıyor?

Kutsal Kitap içindeki teselli ve ümit veren mesaja “her milletten, her kabileden, her halktan ve her dilden” insanın karşılık vereceğini gösterir (Vahiy 7:9). Elbette bu insanların arasında iletişim kurmak için işaret dili kullananlar da var.

Tercümanlar zamanlarını ve becerilerini böyle faydalı bir iş için kullandıkları için çok mutlu. Tony isimli bir tercüman şöyle diyor: “İşitme engelli olduğum için benim gibi işitme engelli olanların karşılaştığı zorlukları anlayabiliyorum. Mümkün olduğunca çok sayıda işitme engelliye ulaşmayı ve onlara Kutsal Kitaptaki gerçek ümidi anlatmayı hep çok istemişimdir.”

İşaret diline tercüme yapan bir ekipte çalışan Amanda da şöyle diyor: “Kutsal Kitabın mesajını işitme engellilere aktaran yayınları tercüme ederken kendimi önceki işimde çalışırken olduğumdan çok daha üretken hissediyorum.”

Kendi işaret dilinizdeki videolara nasıl ulaşabilirsiniz?

İşaret Dilinde Bir Yayın Bulun” başlıklı makale jw.org web sitesindeki işaret dilindeki videolara ulaşmanıza adım adım yardım edecek.