Petr mantık, yani doğru düşünme bilimi konusunda uzman. Neden sonuç ilişkisi üzerine yaptığı araştırmalar onu inandığı şeyleri sorgulamaya yöneltti.