Monica Richardson’ın yaşamın kökeni hakkındaki görüşünü değiştirmesine Kutsal Kitabın yanı sıra, bir doktor olarak edindiği tecrübeler de yardım etti.