Babil sürgününden sonra Yeruşalim’in nasıl yeniden inşa edildiğini anlatan Nehemya kitabı hakkında temel bilgiler edinin.