Byong Soo’ya öğüt veren gözetmen kendisinden daha gençti. Ama o sonunda bu öğüdün aslında Yehova’dan geldiğini anladı.