Nasıl var olduğumuzu bilmeden neden var olduğumuzu anlayamayız. Bu video Hayat Nasıl Başladı? kitapçığını tanıtıyor.