Ezra 4:1-24

4  Yahudaoğullarının ve Benyaminoğullarının düşmanları,+ sürgünden dönenlerin,+ İsrail’in Tanrısı Yehova için bir mabet inşa ettiklerini duyunca,  hemen Zerubbabel+ ve aşiret reislerinin+ yanına gidip şöyle dediler: “Biz de sizinle birlikte çalışalım,+ çünkü bizi buraya getiren Asur kralı+ Esarhaddon’un+ zamanından beri biz de sizin Tanrınıza yakarıyor+ ve O’na kurban sunuyoruz.”  Fakat Zerubbabel, Yeşua+ ve İsrail’in diğer aşiret reisleri+ onlara “Tanrımıza ev inşa etmemiz sizi ilgilendirmez”+ dediler. “Pers kralı Koreş’in+ bize emrettiği gibi İsrail’in Tanrısı Yehova için onu biz inşa edeceğiz.”  Memleket ahalisi sürekli olarak Yahuda halkının moralini bozmaya+ ve onlara işi bıraktırmaya çalışıyordu.+  Pers kralı Koreş’in döneminden, Pers kralı Darius’un+ hükümdarlığına kadar onların tasarısını engellemek için danışmanlar tuttular.+  Ahaşveroş’un hükümdarlığının başlangıcında, Yahuda ve Yeruşalim’de oturanlar hakkında yazılı suçlamada+ bulundular.  Ayrıca Artakserkses’in zamanında, Bişlam, Mitredat, Tabeel ve diğer arkadaşları, Pers kralı Artakserkses’e bir mektup yazdılar; mektup Aramcaya+ tercüme edildi ve Arami harfleriyle yazıldı.  Vilayet başgörevlisi Rehum ve yazıcı Şimşay, Kral Artakserkses’e Yeruşalim aleyhinde mektup yazdı.  Vilayet başgörevlisi Rehum,+ yazıcı Şimşay, diğer arkadaşları, hâkimler, Irmak*+ ötesindeki vilayet görevlileri, yazmanlar,+ Erekliler,+ Babilliler,+ Susa halkı,+ yani Elamlılar,+ 10  büyük ve saygıdeğer Asenappar’ın*+ sürgün edip Samiriye şehirlerine+ yerleştirdiği milletlerin+ ve Irmak ötesindeki diğer milletlerin 11  hazırlayıp gönderdiği mektupta şu sözler bulunuyordu: “Kral Artakserkses’e,+ Irmak ötesindeki hizmetkârlarından: 12  Kral bilsin ki, yanından buraya gelen Yahudiler, Yeruşalim’e vardı. O asi ve kötü şehri yeniden inşa ediyorlar, surlarını+ tamamlayıp temellerini onarıyorlar. 13  Evet, kral bilsin ki, bu şehir yeniden inşa edilir ve surları tamamlanırsa, onlar ne vergi,+ ne haraç,+ ne de geçiş ücreti öder. Bu da kral hazinesinde+ kayba yol açar. 14  Bizler sarayın ekmeğini* yediğimizden, kralın soyulduğunu görmek istemeyiz. Bu nedenle krala haber gönderdik ki, 15  atalarının kayıtlarından+ bir araştırma yapılsın. O zaman kayıtlarda bu şehrin gerçekten de asi olduğunu, kralları ve vilayetleri kayba uğrattığını, içinde eskiden beri isyancıların yaşadığını göreceksin. İşte o nedenle bu şehir yerle bir edilmişti.+ 16  Kral bilsin ki, bu şehir yeniden inşa edilir ve surları tamamlanırsa, Irmak ötesinde+ artık payı kalmayacak.” 17  Bunun üzerine kral, vilayet başgörevlisi Rehum’a,+ yazıcı Şimşay’a, onların Samiriye’de yaşayan diğer arkadaşlarına+ ve Irmak ötesindeki diğerlerine şu cevabı gönderdi: “Size selam olsun!+ 18  Bizlere göndermiş olduğunuz resmi belge önümde açık açık okundu. 19  Emrim üzerine adamlarım araştırma yaptı;+ bu şehrin eskiden beri krallara başkaldıran, isyan ve ayaklanmanın eksik olmadığı bir şehir olduğunu öğrendiler.+ 20  Ayrıca, Yeruşalim’de güçlü kralların+ hüküm sürdüğü, Irmak ötesinin+ her yerinde sözlerinin geçtiği, vergi, haraç ve geçiş ücretinin de onlara verildiği+ saptandı. 21  Şimdi, o adamlara yeni bir emre kadar şehrin inşasını durdurmalarını emredin. 22  Kralların daha fazla zarara uğramaması+ için bu konuda hiçbir ihmale yer vermemeye dikkat edin.” 23  Kral Artakserkses’ten gelen resmi belge, Rehum,+ yazıcı Şimşay+ ve arkadaşları+ önünde okununca, hemen Yeruşalim’deki Yahudilere gidip onları silah zoruyla durdurdular.+ 24  Böylece Tanrı’nın Yeruşalim’de bulunan evinin inşası durdu. Pers kralı Darius’un+ hükümdarlığının ikinci yılına kadar da böyle kaldı.

Dipnotlar

Ezr 4:9 Fırat Irmağı.
Ezr 4:10 Ya da “Asurbanipal”
Ezr 4:14 Sözcük anlamıyla, “tuzunu”