Ester 9:1-32

9  On ikinci ay olan Adar+ ayının on üçüncü günü, kralın emrinin ve kanununun yerine getirilme vakti geldi.+ Yahudilerin düşmanları o gün onlara üstün gelmeyi ummuşlardı, fakat her şey tersine döndü, Yahudiler kendilerinden nefret edenler üzerinde üstünlük kurdular.+  Yahudiler, Kral Ahaşveroş’un+ tüm vilayetlerinde, yaşadıkları şehirlerde bir araya gelerek,+ kendilerine zarar vermeyi planlayanlara+ karşı saldırıya geçtiler. Karşılarında kimse duramıyordu, çünkü tüm halkları onların korkusu sarmıştı.+  Vilayetlerdeki tüm yöneticiler,+ satraplar,+ valiler ve kralın işlerini görenler,+ Mordekay’ın korkusundan+ Yahudilere yardım ediyorlardı.  Çünkü Mordekay kralın evinde çok itibarlı+ bir konumdaydı; gittikçe güçlendiğinden ünü+ tüm vilayetlere yayılıyordu.+  Yahudiler tüm düşmanlarını kılıçtan+ geçirdiler, kıyıma ve yıkıma uğrattılar. Kendilerinden nefret edenlere istediklerini yaptılar.+  Susa+ kalesinde de düşmanlarını öldürdüler; orada beş yüz kişi katledildi.  Ayrıca, Parşandata’yı, Dalfon’u, Aspata’yı,  Porata’yı, Adalya’yı, Aridata’yı,  Parmaşta’yı, Arisay’ı, Ariday’ı ve Vayzata’yı öldürdüler. 10  Bunlar, Yahudilere+ düşmanlık etmiş olan, Hammedata oğlu Haman’ın+ on oğluydu.+ Fakat yağmaya girişmediler.+ 11  O gün Susa kalesinde öldürülenlerin sayısı krala bildirildi. 12  Kral, Kraliçe Ester’e+ şunu söyledi: “Yahudiler Susa kalesinde+ düşmanlarını öldürdüler, beş yüz kişi ve Haman’ın on oğlu katledildi. Kim bilir diğer vilayetlerde+ neler oldu?+ Ya şimdi dileğin nedir? Sana verilecek.+ Başka bir rican varsa,+ o da yerine getirilecek.” 13  Bunun üzerine Ester şu karşılığı verdi: “Eğer krala uygun görünürse,+ bugün uygulanan kanun Susa’daki Yahudiler için yarın da geçerli olsun+ ve Haman’ın on oğlu direğe asılsın.”+ 14  Kral böyle yapılması için emir verdi.+ Susa’da bir kanun çıkarıldı ve Haman’ın on oğlu asıldı. 15  Böylece Susa’daki Yahudiler Adar ayının on dördüncü+ gününde de toplandılar ve Susa’da üç yüz kişi öldürdüler; fakat yağmaya girişmediler.+ 16  Kralın vilayetlerindeki+ diğer Yahudiler de bir araya toplanıp canlarını+ savundular. Düşmanlarından öç aldılar,+ kendilerinden nefret edenlerden yetmiş beş bin kişiyi öldürdüler. Fakat yağmaya girişmediler. 17  Bütün bunlar Adar ayının on üçüncü gününde meydana geldi. Ayın on dördüncü gününde dinlendiler; o gün, şölen+ ve şenlikler+ günü oldu. 18  Susa’daki Yahudiler ise, ayın on üçüncü+ ve on dördüncü günlerinde toplandılar. Ayın on beşinci gününde dinlendiler; o gün şölen ve şenlikler+ günü oldu. 19  Bundan dolayı taşra şehirlerinde yaşayan Yahudiler için de Adar+ ayının on dördüncü günü sevinçli+ bir gün oldu; o gün şölenler düzenliyor, kutlamalar yapıyor+ ve birbirlerine yiyecekler gönderiyorlardı.+ 20  Mordekay+ bunları yazdı ve Kral Ahaşveroş’un uzak yakın tüm vilayetlerindeki+ Yahudilere mektuplar gönderdi. 21  Her yıl Adar ayının on dördüncü ve on beşinci günlerini düzenli olarak kutlamalarını zorunlu kıldı.+ 22  Çünkü, bu günler Yahudilerin düşmanlarından kurtulduğu günlerdi+ ve o ay, kederlerinin neşeye, yaslarının+ sevince döndüğü aydı. O günlerde şölenler, şenlikler düzenleyecek, birbirlerine yiyecek gönderecek+ ve yoksullara+ armağanlar vereceklerdi. 23  Yahudiler başlatmış oldukları bu düzenlemeleri, Mordekay’ın kendilerine yazdığı diğer şeylerle birlikte kabul ettiler. 24  Çünkü tüm Yahudilere düşmanlık eden,+ Agagoğullarından+ Hammedata+ oğlu Haman+ Yahudileri yok etmeyi planlamış+ ve onları sıkıntıya sokmak, ortadan kaldırmak için Pur,+ yani Kura+ çektirmişti. 25  Fakat Ester kralın huzuruna çıkınca, kral bir yazı hazırlatıp,+ “Onun Yahudilere karşı kurduğu düzen+ kendi başına getirilsin”+ diye bildirdi. Böylece Haman’ı ve oğullarını direğe astılar.+ 26  Bu nedenle, o günleri Pur+ isminden dolayı Purim diye adlandırdılar. Mordekay’ın mektubunda yazılanları,+ bu olayda yaşadıklarını ve başlarına gelenleri göz önüne alan Yahudiler, 27  bunların unutulup gitmemesi için, her iki günü de kutlamayı yükümlülük olarak benimsediler; kendileri, evlatları ve onlara katılan diğer insanlar,+ bu günleri her yıl aynı tarihte ve yazıldığı şekilde kutlayacaklardı. 28  Dolayısıyla bu günler her nesilde, her ailede, her vilayette ve her şehirde hatırlanmalı ve kutlanmalıydı. Purim günleri Yahudi toplumunda unutulup gitmemeli ve evlatları tarafından anılmaya+ devam etmeliydi. 29  Daha sonra Purim konusunda ikinci bir mektup yazıldı; Abihail+ kızı Kraliçe Ester ve Yahudi Mordekay, tam yetkiyle bunu tasdik ettiler. 30  Mordekay bu mektubu Ahaşveroş’un+ ülkesinin yüz yirmi yedi vilayetinde+ yaşayan tüm Yahudilere gönderdi. Barış ve güven sözleri içeren bu yazıda,+ 31  Yahudi Mordekay ve Kraliçe Ester’in emretmiş olduğu gibi,+ Yahudilerin de kendileri ve evlatları için bir yükümlülük olarak benimsediği gibi,+ Purim günlerinin belirlenen tarihte kutlanması, ayrıca oruç+ ve yakarışlarla+ ilgili düzenlemeler tasdik ediliyordu. 32  Ester’in sözleri Purim’le+ ilgili bu düzenlemeleri tasdikledi ve bunlar bir kitaba yazıldı.

Dipnotlar