Ester 3:1-15

3  Bu olanlardan sonra Kral Ahaşveroş, Agagoğullarından+ Hammedata oğlu Haman’ı+ onurlandırıp konumunu yükseltti;+ onu yanındaki tüm yöneticilerden daha yüksek bir makama getirdi.+  Kralın emri olduğundan, kral kapısındaki tüm hizmetkârlar+ Haman’ın önünde eğilir ve yere kapanırdı. Fakat Mordekay eğilmez ve yere kapanmazdı.+  Kral kapısında görevli diğer hizmetkârlar Mordekay’a “Kralın emrini neden çiğniyorsun?”+ diye soruyorlardı.  Her gün böyle konuşmalarına rağmen Mordekay onlara aldırmazdı. Bunun üzerine durumu Haman’a anlattılar. Mordekay kendilerine Yahudi olduğunu+ söylediğinden, bu tutumu daha ne kadar sürdürebileceğini görmek istiyorlardı.+  Mordekay’ın kendi önünde eğilip yere kapanmadığını gördükçe+ Haman’ın öfkesi kabarıyordu.+  Fakat sadece Mordekay’ı cezalandırmanın itibarına yakışmayacağını düşündü. Onun hangi halktan olduğunu öğrenmişti; böylece Haman, Ahaşveroş’un ülkesinde yaşayan bütün Yahudileri, Mordekay’ın halkını+ yok etme planları yapmaya başladı.+  Kral Ahaşveroş’un on ikinci yılında,+ birinci ay+ olan Nisan* ayında Haman’ın önünde, günü ve ayı belirlemek için kura çekildi;+ Pur+ denilen bu kurada on ikinci ay, yani Adar*+ ayı çıktı.  Haman Kral Ahaşveroş’a şunu söyledi: “Ülkenizin tüm vilayetlerinde halklar arasına dağılmış,+ fakat kendini onlardan ayrı tutan bir halk var.+ Kanunları diğer tüm halklarınkinden farklı; kralın kanunlarına da uymuyorlar.+ Onları böyle kendi hallerine bırakmak kral için uygun değildir.  Eğer krala uygun görünürse, onların ortadan kaldırılması için bir yazı yazılsın; ben de kralın hazinesine getirsinler diye kralın işlerini görenlere+ on bin+ talant* gümüş vereceğim.” 10  Bunun üzerine kral mühür yüzüğünü+ parmağından çıkardı ve Yahudilere düşmanlık besleyen,+ Agagoğullarından+ Hammedata oğlu Haman’a verdi.+ 11  Ona “Gümüş+ ve halk senin eline verilmiştir; nasıl uygun görüyorsan öyle yap”+ dedi. 12  Birinci ayın on üçüncü gününde kralın yazmanları+ çağrıldı ve kralın satraplarına, vilayetlerin+ valilerine ve halkların yöneticilerine, Haman’ın emrine göre yazılar yazıldı.+ Belgeler Kral Ahaşveroş adına+ her vilayetin kendi yazısıyla+ ve her halkın kendi dilinde hazırlandı ve kralın mühür yüzüğüyle mühürlendi.+ 13  Bu mektuplar kralın ülkesindeki tüm vilayetlere ulaklar+ aracılığıyla gönderildi. Mektuplarda, bir kıyıma girişilerek, kadın, çocuk, genç, yaşlı tüm Yahudilerin bir günde,+ on ikinci ay olan Adar ayının on üçüncü gününde+ öldürülüp yok edilmesi, mallarının yağmalanması+ emrediliyordu. 14  Bu yazının bir sureti tüm vilayetlere+ kanun+ olarak gönderilecek ve o güne hazır olmaları tüm halklara duyurulacaktı. 15  Ulaklar kralın emriyle aceleyle yola çıktılar.+ Ayrıca kanun Susa kalesinde+ de duyuruldu. Kral ve Haman içki içmeye oturdular.+ Susa+ şehrinde ise, halk şaşkınlık içindeydi.+

Dipnotlar

Es 3:7 Nehemya 2:1’deki dipnota bakın.
Es 3:7 “Adar”, Yahudi ay takviminin 12. ayı. Sadece Ezra 6:15’te ve Ester kitabında 8 kez geçer. Şubat-mart aylarına denk gelir. Ek 6’ya bakın.
Es 3:9 Ek 5’e bakın.