Yeşu 18:1-28

18  Daha sonra tüm İsrailoğulları Şilo’da+ toplandı ve Toplanma Çadırını oraya kurdular;+ çünkü artık o toprakları ele geçirmişlerdi.+  Fakat İsrailoğulları arasında payına düşen mirası henüz almamış olanlar vardı; bunlar toplam yedi kabileydi.  Yeşu İsrailoğullarına, “Atalarınızın Tanrısı Yehova’nın size verdiği toprakları mülk edinmekte+ daha ne kadar ihmalkâr davranacaksınız?”+ dedi.  “Kendinize her kabileden üç adam seçin de onları göndereyim. Kalkıp o topraklara gitsinler, miraslarını belirleyip kayda geçirsinler ve yanıma dönsünler.+  Bölgeyi kendi aralarında yediye bölsünler.+ Yahuda güneyde+ kendi bölgesinde, Yusuf’un soyu da kuzeyde+ kendi bölgesinde kalacak.  Size gelince, o toprakları yedi bölge olarak belirleyip kayıtlara geçirecek ve kayıtları bana getireceksiniz. Buna göre Tanrımız Yehova’nın önünde sizin için kura+ çekeceğim.  Levioğullarının sizin aranızda bir payı olmayacak,+ çünkü onların payı Yehova’nın kâhinliğidir.+ Gad, Ruben+ ve Manasse kabilesinin yarısı,+ Ürdün Irmağının doğu yakasındaki bölgede Yehova’nın kulu Musa’nın kendilerine verdiği payları aldılar.”+  Böylece adamlar gitmek üzere hazırlandılar ve Yeşu toprakları bölgelere ayırıp kaydedecek olan adamlara şu emri verdi:+ “Gidin, o topraklarda dolaşarak bölgeleri belirleyin ve yanıma dönün. O zaman burada, Şilo’da+ Yehova’nın önünde sizin için kura çekeceğim.”+  Bunun üzerine adamlar gidip o topraklarda dolaştılar; orayı yedi bölgeye ayırıp şehir şehir kayda geçirdiler.+ Sonra Şilo’daki konaklama yerinde bulunan Yeşu’nun yanına geldiler. 10  Ve Yeşu onlar için Şilo’da, Yehova’nın önünde kura çekti.+ Böylece Yeşu o toprakları İsrailoğullarına paylaştırdı.+ 11  Benyaminoğulları+ kabilesi için ailelerine göre kura+ çekildi ve kurada onların payına, Yahudaoğullarıyla+ Yusufoğullarının+ toprakları arasında kalan bölge düştü. 12  Onların kuzey sınırı Ürdün Irmağından başlıyor, kuzeyde Eriha+ yamaçlarına doğru devam edip batıdaki dağlık bölgeye çıkıyor ve Beyt-aven Çölünde+ sona eriyordu. 13  Sınır oradan Luz’a+ devam ediyor, Luz’un, yani Beytel’in+ güney yamaçlarına ulaşıyordu. Oradan Atarot-addar’a+ inip Aşağı Beyt-horon’un+ güneyindeki dağa varıyordu. 14  Sınır batıdan güneye doğru, güneyde Beyt-horon’a bakan dağın etrafından dolanıp, Yahudaoğullarının şehri Kiryat-baal’de (Kiryat-yearim’de)+ son buluyordu. Bölgenin batı sınırı böyleydi. 15  Güney sınırı Kiryat-yearim’den başlıyor, batıya doğru devam ediyordu. Oradan Neftoah sularının kaynağına+ ilerliyordu. 16  Sınır, Refaim Ovasının+ kuzeyindeki, Hinnomoğlu Vadisine+ bakan dağın eteklerine kadar iniyor, oradan Hinnom Vadisine, Yebusi şehrinin+ güney yamaçlarına ve En-rogel’e+ kadar devam ediyordu. 17  Sınır kuzeyde En-şemeş’e, oradan da Adummim yokuşuna+ bakan Gelilot’a doğru devam ediyor, Ruben oğlu Bohan’ın+ taşına+ kadar uzanıyordu. 18  Araba bölgesinin kuzey yamacından geçip, bölgenin iç kısımlarına iniyordu. 19  Sınır, Beyt-hogla’nın+ kuzey yamacından geçip, Ürdün Irmağının güney ağzında yer alan Tuz Gölünün+ kuzeyindeki körfezde son buluyordu. Güney sınırı böyleydi. 20  Doğu sınırını Ürdün Irmağı çiziyordu. Benyaminoğullarının ailelerine göre aldıkları mirasın tüm sınırları buydu. 21  Benyaminoğulları kabilesine ailelere göre verilen şehirler şunlardı: Eriha,+ Beyt-hogla, Emek-ketsits, 22  Beyt-araba,+ Tsemaraim, Beytel,+ 23  Avvim, Para, Ofra,+ 24  Kefar-ammoni, Ofni ve Geba;+ on iki şehir ve yerleşimleri. 25  Gibeon,+ Rama, Beerot, 26  Mitspe,+ Kefira,+ Motsah, 27  Rekem, İrpeel, Tarala, 28  Tsela,+ Ha-elef, Yebusi şehri (Yeruşalim),+ Gibea+ ve Kiryat; on dört şehir ve yerleşimleri. Benyaminoğullarının ailelerine göre mirası buydu.+

Dipnotlar