Yeşu 10:1-43

10  Yeruşalim kralı Adoni-tsedek, Yeşu’nun Ay+ şehrini ele geçirip yerle bir ettiğini,+ Eriha’ya+ ve kralına+ ne yaptıysa Ay şehrine ve kralına+ da aynısını yaptığını, Gibeon halkının da İsrailoğullarıyla barış yapıp+ onların arasında yaşadıklarını öğrendi  ve çok korktu,+ çünkü Gibeon bir kraliyet şehri gibi çok büyük bir şehirdi. Aslında Ay+ şehrinden daha büyüktü ve tüm adamları güçlü yiğitlerdi.  Yeruşalim kralı+ Adoni-tsedek, Hebron kralı+ Hoham’a, Yarmut kralı+ Piram’a, Lakiş kralı+ Yafia’ya ve Eglon kralı+ Debir’e haber gönderdi.  “Gelip bana yardım edin de Gibeon’a saldıralım, çünkü Yeşu’yla ve İsrailoğullarıyla barış yaptılar”+ dedi.  Böylece, Yeruşalim kralı, Hebron kralı, Yarmut kralı, Lakiş kralı ve Eglon kralı bir araya gelip bir ordu oluşturdular; Amorilerin+ bu beş kralı, Gibeon’la savaşmak üzere şehrin karşısına ordugâh kurdular.  Bunun üzerine, Gibeon adamları Gilgal’de ordugâhta+ bulunan Yeşu’ya şu haberi gönderdiler: “Kullarından yardım elini esirgeme.+ Hemen yanımıza gelip bizi kurtar, bize yardım et. Çünkü dağlık bölgede yaşayan Amorilerin tüm kralları bize karşı birleştiler.”  Böylece Yeşu, savaşçıları ve tüm cesur yiğitleriyle+ birlikte+ Gilgal’den yola çıktı.  Sonra Yehova Yeşu’ya şöyle dedi: “Onlardan korkma,+ çünkü onları eline vereceğim.+ Hiçbiri sana karşı koyamayacak.”+  Gilgal’den ayrılıp gece boyunca ilerleyen Yeşu, aniden onların karşısına çıktı. 10  Yehova, İsrailoğullarının önünde onları kargaşaya düşürdü.+ İsrailoğulları da Gibeon’da düşmanı kırıp geçirdi+ ve Beyt-horon’a çıkan yol boyunca, Azeka+ ve Makkeda’ya+ kadar onları kovalayıp öldürdüler. 11  Onlar, Beyt-horon’dan iniş yolunda İsrailoğullarından kaçarken, Azeka’ya kadar Yehova göklerden başlarına büyük dolu taneleri+ yağdırdı ve öldüler. Dolu taneleri yüzünden ölenlerin sayısı, İsrailoğullarının kılıçla öldürdüklerinden fazlaydı. 12  Yehova Amorileri İsrailoğullarının eline düşürdüğü gün, Yeşu Yehova’yla konuşup İsrailoğullarının gözleri önünde şunları dedi:“Ey güneş,+ Gibeon+ üzerinde dur,Ve ay, sen de Ayyalon Ovası+ üzerinde!” 13  Böylece, millet düşmanlarından öç alıncaya kadar+ güneş olduğu yerde durdu ve ay yerinde kaldı. Evet, bütün bunlar Yaşar kitabında+ da yazılıdır. Güneş göğün ortasında kaldı ve neredeyse bütün bir gün batmadı.+ 14  Yehova’nın bir insanın sözünü dinlediği+ böyle bir gün daha olmadı; ne daha önce, ne de daha sonra. O gün İsrailoğulları için savaşan Yehova’ydı.+ 15  Sonra Yeşu ve tüm İsrailoğulları Gilgal’deki ordugâha+ geri döndüler. 16  Bu arada o beş kral kaçmış+ ve Makkeda’daki+ mağaraya saklanmışlardı. 17  Yeşu’ya, “Beş kral Makkeda’da gizlendikleri mağarada bulundu”+ diye haber getirdiler. 18  Bunun üzerine Yeşu şöyle dedi: “Mağaranın ağzına büyük kayalar yuvarlayın ve onların başında beklemek üzere adamlar görevlendirin. 19  Fakat siz durmayın! Düşmanlarınızın peşinden gidin ve geride kalanları vurun.+ Kendi şehirlerine girmelerine izin vermeyin, çünkü Tanrınız Yehova onları sizin elinize verdi.”+ 20  Yeşu ve İsrailoğulları, onları büyük bir yenilgiye uğratarak hepsini öldürdüler.+ Ellerinden kurtulanlar ise kaçıp surlu şehirlere+ sığındı. 21  Sonra bütün halk Yeşu’nun yanına, Makkeda’daki ordugâha zaferle döndü. Artık hiç kimse İsrailoğullarına karşı tek bir söz söyleyemedi.+ 22  Yeşu “Mağaranın ağzını açın ve oradaki beş kralı bana getirin” dedi. 23  Onlar da Yeşu’nun söylediğini yaparak bu beş kralı, Yeruşalim kralını,+ Hebron kralını,+ Yarmut kralını, Lakiş kralını+ ve Eglon kralını+ mağaradan çıkarıp ona getirdiler. 24  Yeşu, krallar kendisine getirildikten sonra İsrail erlerini çağırdı ve kendisiyle birlikte giden savaşçıların komutanlarına “Buraya gelin” dedi. “Ayaklarınızı bu kralların boyunlarına koyun.”+ Onlar da öne çıkıp ayaklarını kralların boyunlarına koydular.+ 25  Yeşu sonra da “Korkmayın, dehşete kapılmayın.+ Cesur ve güçlü olun, çünkü Yehova savaştığınız tüm düşmanlarınıza böyle yapacak”+ dedi. 26  Sonra Yeşu beş kralı vurup öldürdü ve her birini bir ağaca astı. Akşama kadar ağaçta asılı kaldılar.+ 27  Günbatımı vaktinde Yeşu’nun emriyle onları asıldıkları ağaçlardan indirdiler+ ve daha önce saklandıkları mağaraya attılar. Ardından mağaranın ağzına büyük kayalar yerleştirdiler; o kayalar bugün hâlâ orada durmaktadır. 28  Yeşu o gün Makkeda’yı+ ele geçirdi; kralını ve oradaki her canı kılıçtan geçirip yok etti.+ Hiç kimseyi sağ bırakmadı. Eriha kralına yaptıklarını Makkeda kralına+ da yaptı. 29  Sonra Yeşu’yla birlikte tüm İsrailoğulları Makkeda’dan Libna’ya geçtiler ve Libna’yla savaştılar.+ 30  Yehova Libna’yı ve kralını da İsrailoğullarının eline verdi. Şehri yenilgiye uğratıp oradaki her canı kılıçtan geçirdiler. Kimseyi sağ bırakmadılar. Eriha kralına yaptıklarını+ Libna kralına da yaptılar. 31  Sonra Yeşu ve tüm İsrailoğulları Libna’dan Lakiş’e+ geçip, şehrin karşısında ordugâh kurdular ve onlarla savaştılar. 32  Yehova Lakiş’i İsrailoğullarının eline verdi, ikinci günde orayı ele geçirdiler. Libna’da yaptıkları gibi, Lakiş’i yenilgiye uğratıp oradaki her canı kılıçtan geçirdiler.+ 33  O zaman Gezer kralı+ Horam, Lakiş’e yardıma gitti. Yeşu onu da, halkını da öldürdü ve onlardan kimseyi sağ bırakmadı.+ 34  Sonra Yeşu ve tüm İsrailoğulları Lakiş’ten Eglon’a+ geçip şehrin karşısında ordugâh kurdular ve onlarla savaştılar. 35  O gün orayı aldılar ve halkını bozguna uğratıp kılıçtan geçirdiler. Lakiş’te yaptıkları gibi, oradaki her canı o gün yok ettiler.+ 36  Sonra Yeşu ve tüm İsrailoğulları Eglon’dan Hebron’a+ çıktılar ve onlarla savaştılar. 37  Orayı aldılar ve kralını, tüm kentlerini, oradaki her canı kılıçtan geçirdiler. Yeşu, Eglon’da yaptıkları gibi orada da kimseyi sağ bırakmadı. Hebron’u yenilgiye uğratıp oradaki her canı yok etti.+ 38  Yeşu ve tüm İsrailoğulları son olarak Debir’e+ geri döndü ve onlarla savaştı. 39  Orayı, kralını ve tüm kentlerini ele geçirdi ve hepsini kılıçla yok etti. Oradaki her canı yok ederek+ kimseyi sağ bırakmadı.+ Hebron’da yaptıklarını, Libna’ya ve kralına yaptıklarını,+ Debir’e ve kralına da yaptı. 40  Böylece Yeşu, İsrail’in Tanrısı Yehova’nın emrettiği gibi,+ tüm dağlık bölgeyi,+ Necef’i,+ Şefela’yı,+ yamaçları+ ele geçirdi ve o toprakların tüm krallarını bozguna uğrattı. Hiç kimseyi sağ bırakmadı, nefes alan herkesi+ yok etti.+ 41  Yeşu, Kadeş-barnea’dan,+ Gazze’ye,+ Goşen+ topraklarına ve Gibeon’a+ kadar olan tüm bölgeyi vurdu. 42  Yeşu tüm bu kralları ve ülkelerini bir seferde ele geçirdi,+ çünkü onlar için savaşan İsrail’in Tanrısı Yehova’ydı.+ 43  Yeşu ve tüm İsrailoğulları bundan sonra, Gilgal’deki ordugâha+ geri döndüler.

Dipnotlar