2. Tarihler 31:1-21

31  Bütün bunlardan sonra, orada bulunan İsrailliler+ Yahuda şehirlerine+ gittiler; tüm Yahuda,+ Benyamin, Efraim+ ve Manasse+ topraklarında dikili taşları parçalayıp+ kutsal direkleri yıktılar,+ yüksek yerlerin+ ve sunakların+ hepsini tamamen yıkıp yok ettiler. Sonra İsrailoğulları kendi şehirlerine, herkes kendi mülküne döndü.  Hizkiya kâhinleri ve Levioğullarını+ bölüklere ayırdı;+ her bölüğü kâhinlere+ ve Levioğullarına+ verilmiş hizmetlere göre görevlendirdi. Onlar yakılan sunular+ ve paylaşma kurbanları+ sunacaklar, hizmet edecekler,+ Yehova’nın evinin kapılarında şükranlar+ ve övgüler+ sunacaklardı.  Yehova’nın kanununda yazılanlara göre,+ sabah+ ve akşam yakılan sunular için, her Sebt günü,+ her Yeni Ay+ ve her bayram kutlamasında+ sunulacak yakılan sunular+ için, kral kendi mallarından+ bir pay ayırmıştı.  Ayrıca, kâhinler+ ve Levioğulları+ Yehova’nın kanununa sımsıkı bağlı+ kalabilsinler diye,+ kral Yeruşalim’de yaşayan halka onların paylarını vermelerini söyledi.  Bu emir çıkar çıkmaz, İsrailoğulları+ tahılın,+ yeni şarabın,+ yağın,+ balın+ ve tarlada yetişen her ürünün+ turfandasını, her şeyin ondalığını bol bol getirdiler.+  Yahuda şehirlerinde yaşayan İsrailoğulları ve Yahudaoğulları da+ sığırlarının ve koyunlarının ondalığını, Tanrıları Yehova’ya adanmış kutsal şeylerin ondalığını+ getirip verdiler. Getirdikleri şeyler yığın yığın birikti.  Ondalıkları yığmaya üçüncü+ ayda başladılar, yedinci+ aya kadar bu böyle sürdü.  Hizkiya ve yöneticiler+ gelip yığın yığın toplananları görünce Yehova’ya şükrettiler,+ halkı İsrail için hayırdua ettiler.+  Bir süre sonra Hizkiya kâhinlerden ve Levioğullarından, toplanan mallar hakkında bilgi istedi.+ 10  Bunun üzerine Tsadok+ evinden yüksek kâhin Azarya+ şu cevabı verdi: “Halk Yehova’nın evine bağış+ getirmeye başladığından beri herkes yiyip doyuyor,+ artan da çok oluyor;+ çünkü Yehova halkına bereket verdi.+ Bunca şey de arttı.” 11  Bunun üzerine Hizkiya, Yehova’nın evindeki yemek odalarının+ hazırlanmasını istedi. Söylediği gibi odaları hazırladılar. 12  Bağışlar,+ ondalıklar+ ve kutsal şeyler sadakatle+ içeri getirildi. Bunlarla ilgili baş sorumlu Levioğullarından Konanya’ydı, ondan sonra kardeşi Şimei geliyordu. 13  Kral Hizkiya’nın emriyle Konanya ve kardeşi Şimei’nin yanında çalışacak görevliler, Yehiel, Azazya, Nahat, Asahel, Yerimot, Yozabad, Eliel, İsmakya, Mahat ve Benaya’ydı. Tanrı’nın evinde baş sorumlu ise Azarya’ydı.+ 14  Doğu+ tarafında kapı görevlisi+ olan Levioğullarından Yimna oğlu Kore, Tanrı’ya sunulan gönüllü+ bağışlardan sorumluydu. Yehova’ya sunulan bağışların+ ve en kutsal şeylerin+ dağıtımını yapıyordu. 15  Eden, Minyamin, Yeşua, Şemaya, Amarya ve Şekanya adlı kişiler, kâhinlerin yaşadıkları şehirlerde,+ Kore’nin emrinde, güvenilirlik gerektiren+ bu özel görevi yerine getiriyorlar, bölüklere ayrılmış+ kardeşlerine, büyük küçük hepsine+ eşit şekilde dağıtım yapıyorlardı. 16  Soy kütüğüne+ kayıtlı üç yaşından büyük erkeklerden+ başka, bölüklerine göre sorumluluklarını yerine getirmek üzere her gün düzenli olarak Yehova’nın evine gelip hizmet edenlere de pay veriyorlardı. 17  Aşiretlerine+ göre kâhinler ve bölüklerindeki görevlerine+ göre yirmi+ yaşından büyük Levioğulları,+ soy kütüğünde kayıtlıydı. 18  Soy kütüğüne kayıtlı olanların bütün küçük çocuklarına, karılarına, oğullarına ve kızlarına, tüm cemaate pay veriliyordu, çünkü güvenilirlik gerektiren+ özel görevlerinde kendilerini kutsal şeyler için arındırmışlardı.+ 19  Ayrıca şehirlerinin çevresindeki otlaklarda+ yaşayan Harun+ soyundan kâhinlere de pay veriliyordu. Kâhin olan her erkeğe ve Levioğullarından soy kütüğüne kayıtlı olanların tümüne pay vermek üzere, her şehirde isimleriyle seçilmiş erkekler vardı. 20  Hizkiya Yahuda’nın her yerinde böyle yaptı; Tanrısı Yehova’nın önünde, iyi+ ve doğru+ olanı yapıp sadakatle+ davranmaya devam etti. 21  Tanrı’nın evindeki hizmetlerde,+ kanun+ ve emirleri uygulama konusunda, Tanrısına yönelmek+ amacıyla başlattığı her işte canı gönülden+ çalıştı ve başarılı oldu.+

Dipnotlar