2. Tarihler 17:1-19

17  Asa’nın yerine oğlu Yehoşafat+ kral oldu; ve İsrail üzerinde hâkimiyetini güçlendirdi.  Yahuda’nın bütün surlu şehirlerine asker yerleştirdi; tüm Yahuda topraklarına ve babası Asa’nın ele geçirdiği Efraim şehirlerine de askeri birlikler yerleştirdi.+  Yehova Yehoşafat’la birlikteydi,+ çünkü o geçmişte atası Davut’un gittiği yoldan gitti+ ve Baallere yönelmedi.+  Babasının Tanrısına yönelerek+ O’nun emirlerini yerine getirdi;+ İsrail’in yaptığını yapmadı.+  Ve Yehova, krallığı onun ellerinde gitgide pekiştirdi.+ Tüm Yahuda Yehoşafat’a armağanlar getiriyordu,+ böylece Yehoşafat büyük bir servete ve itibara kavuştu.+  Yehova’nın yolunda+ yüreği cesaret buldu, yüksek yerleri+ ve kutsal direkleri+ Yahuda’dan kaldırdı.  Saltanatının üçüncü yılında, Yahuda şehirlerinde halkı eğitmeleri için kendi yöneticilerinden Ben-hayil, Obadya, Zekeriya, Netanel ve Mikayah’a haber gönderdi.  Levioğullarından Şemaya, Netanya, Zebadya, Asahel, Şemiramot, Yehonatan, Adoniya, Tobiya ve Tob-adoniya’nın yanı sıra kâhinlerden Elişama ve Yehoram da onlarla birlikte gitti.+  Yanlarına aldıkları Yehova’nın kanun kitabıyla+ Yahuda’da halkı eğitmeye başladılar.+ Yahuda’nın bütün şehirlerini dolaşarak halkı eğitiyorlardı. 10  Yahuda çevresindeki topraklarda bulunan tüm krallıklar Yehova yüzünden dehşete kapıldı+ ve Yehoşafat’la savaşmadılar.+ 11  Filistîlerden Yehoşafat’a armağanlar+ ve haraç+ geliyordu. Araplar+ da ona sürüler, yedi bin yedi yüz koç ve yedi bin yedi yüz teke getirirdi.+ 12  Yehoşafat giderek güçlendi+ ve çok üstün bir konuma geldi. Yahuda’da kaleler+ ve ambar şehirleri+ yaptırdı. 13  Yahuda şehirlerinde büyük işler başardı; Yeruşalim’de savaşçıları,+ cesur yiğitleri+ vardı. 14  Aşiretlerine göre görevleri şöyleydi: Yahuda’daki binbaşılardan Adnah komutandı. Onun üç yüz bin yiğit askeri+ vardı. 15  Onun emrindeki komutan Yehohanan’dı. İki yüz seksen bin askeri vardı. 16  Onun emrindeki Zikri oğlu Amasya Yehova’nın hizmetinde gönüllüydü+ ve iki yüz bin yiğit askeri vardı. 17  Benyamin+ kabilesinden cesur bir yiğit olan Elyada’nın yay ve kalkan kuşanmış iki yüz bin askeri vardı.+ 18  Yehozabad onun emrindeydi. Savaş için donanımlı yüz seksen bin askeri vardı. 19  Kralın tüm Yahuda’da surlu şehirlere+ yerleştirdiği askerlerin yanı sıra bu komutanlar da onun hizmetindeydi.

Dipnotlar