1. Tarihler 18:1-17

18  Bundan sonra Davut Filistîleri yendi+ ve onlara boyun eğdirdi; Gat+ ile çevre kentlerini Filistîlerin elinden aldı.  Sonra da Moab’ı+ yendi. Moablılar Davut’a kul olup haraç ödemeye başladılar.+  Davut, Fırat Irmağına+ kadar uzanan bölgeyi denetimi altına almaya çalışan Tsoba+ kralı Hadadezer’i+ Hamat’ta+ bozguna uğrattı.  Onun bin savaş arabasını, yedi bin atlı ve yirmi bin yaya askerini ele geçirdi.+ Davut atlardan+ yüz savaş arabasına yetecek kadarını ayırıp kalanını topal etti.+  Tsoba kralı+ Hadadezer’in yardımına Şam’dan Aramiler gelince, Davut onlardan da yirmi iki bin kişiyi kılıçtan geçirdi.  Sonra da Aramilerin Şam’daki+ topraklarına askeri birlikler yerleştirdi. Ve Aramiler Davut’a kul olup haraç ödemeye başladılar.+ Yehova Davut’u gittiği her yerde destekledi.+  Davut Hadadezer’in adamlarındaki altın kalkanları+ da alıp Yeruşalim’e getirdi.+  Ayrıca Hadadezer yönetimindeki Tibhat+ ve Kun şehirlerinden çok miktarda bakır ele geçirdi. Bu bakırla Süleyman, havuzu,+ sütunları+ ve bakır takımları+ yaptı.  Hamat kralı+ Tou,* Tsoba kralı Hadadezer’in+ bütün ordusunun Davut tarafından bozguna uğratıldığını duyunca, 10  oğlu Hadoram’ı+ Kral Davut’un hatırını sormaya ve Hadadezer’le savaşıp yendiği için onu kutlamaya gönderdi. (Çünkü Hadadezer ile Tou arasında sürekli savaş vardı.) Hadoram giderken, yanında çeşit çeşit altın, gümüş+ ve bakır eşya da götürdü. 11  Kral Davut bütün milletlerden,+ Edom ve Moab’dan,+ Ammonoğullarından,+ Filistîlerden+ ve Amalek’ten+ topladığı+ gümüş ve altınla birlikte bunları da Yehova’ya adadı.+ 12  Tseruya oğlu+ Abişay,+ Tuz Vadisinde+ on sekiz bin Edomluyu öldürdü. 13  Edom’a askeri birlikler yerleştirdi ve Edomlular Davut’a kulluk etmeye başladı.+ Yehova Davut’u gittiği her yerde destekledi.+ 14  Davut bütün İsrail’de saltanat sürüyor,+ tüm halkını adalet ve doğrulukla yönetiyordu.+ 15  Tseruya oğlu Yoab ordunun başındaydı,+ Ahilud oğlu Yehoşafat+ saray tarihçisiydi. 16  Ahitub oğlu Tsadok+ ve Abiatar oğlu Ahimelek+ kâhindi; Şavşa+ ise yazmandı. 17  Yehoyada oğlu+ Benaya,+ Keretilerin+ ve Peletilerin+ başındaydı; Davut’un oğulları da kralın yanında yüksek mevkilerde bulunuyordu.+

Dipnotlar

1Ta 18:9 2. Samuel 8:9,10’da “Toi.” 10. ayet için de geçerli.