1. Krallar 7:1-51

7  Süleyman kendi evini on üç yılda+ inşa etti ve bütün evi bitirdi.+  Sonra Lübnan Ormanı denilen evi+ inşa etmeye başladı. Evin uzunluğu yüz arşın, genişliği elli arşın, yüksekliği otuz arşındı; ev, sedir ağacından dört sıra direk üzerine kurulmuştu, direklerin üzerine sedir ağacından kirişler+ yerleştirilmişti.  Ev sedir ağacıyla kaplanmıştı+ ve kırk beş direğin taşıdığı kirişlerin üstündeydi. Sayıları bir sırada on beşti.  Binada üç sıra pencere vardı; pencereler çerçeveliydi ve ışıklık+ olarak üç kata da karşılıklı yerleştirilmişti.  Bütün girişler ve kapı söveleri+ çerçeveli olup dört köşeydi, birbirine bakan pencerelerin yüzleri de üç katta aynı şekildeydi.  Sütunlu Sundurmayı elli arşın uzunluğunda ve otuz arşın genişliğinde yaptı; onun önünde, sütunları ve saçağı olan bir başka sundurma daha vardı.  Hüküm verirken oturacağı Taht Eyvanını,+ yani hüküm eyvanını yaptı;+ onu zeminden tavan merteklerine kadar sedir ağacıyla kapladılar.+  Oturacağı ev ise Eyvandan biraz uzaktaydı ve diğer avluya+ bakıyordu. İşçiliği onunla aynıydı. Ayrıca Süleyman eş olarak aldığı Firavunun kızı+ için de bu Eyvan gibi bir ev yapmaya başladı.  Temellerinden duvar semerlerine kadar tüm bu binalar ve dışarıda büyük avluya+ kadar olan her yer değerli+ taşlarla inşa edildi. Taşlar ölçülerine göre taş testereleriyle kesilmiş, iç ve dış yüzleri yontulmuştu. 10  Değerli taşlarla, on arşın ve sekiz arşın uzunluğunda çok büyük taşlarla temel atıldı. 11  Onların üzerinde belirli ölçülere göre yontulmuş değerli taşlar ve sedir ağacından kirişler vardı. 12  Büyük avluyu çevreleyen duvar üç sıra+ yontulmuş taş, bir sıra sedir ağacından kirişlerle yapılmıştı; Yehova’nın evinin+ iç avlusunda+ ve sundurmada+ da böyleydi. 13  Kral Süleyman haber gönderip Sur’dan Hiram’ı+ getirtti. 14  Naftali kabilesinden dul bir kadının oğlu olan bu adamın babası da Surlu+ bir bakır işçisiydi;+ her tür bakır işinde hünerli,* anlayışlı+ ve bilgiliydi. Hiram, Kral Süleyman’ın yanına geldi ve onun bütün işini yapmaya başladı. 15  Bakırdan iki sütun döktü,+ her birinin yüksekliği on sekiz arşındı, iki sütunun+ da çevresi ölçü ipiyle on iki arşındı. 16  Sütunların üzerine koymak için bakırdan iki dökme sütun başlığı yaptı.+ Bir sütun başlığının yüksekliği beş arşındı, diğer sütun başlığının yüksekliği de beş arşındı. 17  Sütunların üzerindeki başlıklarda+ ağlar, burma zincir şeklinde süsler vardı;+ bir başlıkta yedi, diğer başlıkta yedi taneydi. 18  Ağın üzerine, sütun başlıklarını saracak şekilde iki sıra nar yaptı; diğer sütun başlığını da aynı şekilde yaptı.+ 19  Sundurmanın önündeki sütunlar üzerinde bulunan başlıklar zambak şeklindeydi,+ başlığın bu kısmı dört arşındı. 20  Bunlar iki sütunun üzerinde, ağ motifinin sardığı şişkin kısmın yukarısındaydı; her başlıkta sıra sıra iki yüz nar+ vardı. 21  Mabedin sundurmasına+ ait sütunları+ dikti. Sağdaki sütunu yerleştirdi ve ona Yakin* adını verdi, sonra soldaki sütunu yerleştirdi, ona da Boaz* adını verdi. 22  Sütunların başlıkları zambak şeklindeydi. Sütunların yapımı adım adım tamamlandı. 23  Dökme havuzu yaptı;+ ağzı yuvarlak olup bir uçtan öbür uca on arşındı; yüksekliği beş arşındı ve çevresi ölçü ipiyle otuz arşındı.+ 24  Havuz, ağzının altındaki iki sıra acıkarpuz+ motifleriyle+ birlikte dökülmüştü. Bu motifler havuzu çepçevre, bir arşına on tane sığacak şekilde sarıyordu.+ 25  Havuz on iki boğa üzerinde duruyordu;+ üçü kuzeye, üçü batıya, üçü güneye, üçü de doğuya bakıyordu. Havuz onların üzerindeydi, sağrıları havuzun ortasına doğruydu.+ 26  Havuzun kalınlığı dört parmaktı;*+ ağzı kâse ağzına benzer şekilde, zambak çiçeği şeklinde yapılmıştı.+ İki bin bat*+ su alırdı.+ 27  Bakırdan on araba yaptı,+ her arabanın uzunluğu dört arşın, genişliği dört arşın, yüksekliği üç arşındı. 28  Arabalar şöyle yapılmıştı: Yan levhaları vardı, yan levhalar kafesli bir çerçeve içindeydi. 29  Çerçeve içindeki yan levhaların üzerinde aslan,+ boğa+ ve kerubi+ motifleri vardı, kafesin çubuklarının üzeri de böyleydi. Aslanların ve boğaların yukarısında ve aşağısında sarkık çelenk+ motifleri vardı. 30  Her arabanın bakırdan dört tekerleği ve bakırdan dört dingili vardı; bunların desteği arabanın dört köşebendiydi. Destekler kazanın altından başlıyordu, her biri üzerlerindeki çelenk motifleriyle beraber dökülmüştü. 31  Kazan, içeriden desteklere ve yukarıya ağız kısmına kadar (. . .) arşındı;* arabanın ağzı yuvarlaktı, boynunun yüksekliği bir buçuk arşındı, arabanın ağzında da oymalar vardı. Boyun levhaları yuvarlak değil dört köşeydi. 32  Dört tekerlek yan levhaların altındaydı, tekerleklerin destekleri arabanın yanlarında, alttaydı; her tekerleğin yüksekliği bir buçuk arşındı. 33  Tekerlekler savaş arabası tekerleği+ biçiminde yapılmıştı; destekleri, çemberleri, çubukları ve göbekleri, hepsi dökümdü. 34  Her arabanın dört köşesinde birer destek vardı; bunlar arabayla bütündü. 35  Arabanın boyun kısmında yarım arşın yüksekliğinde bir halka vardı; üzerindeki kenar çubukları ve boyun levhaları arabayla bir bütündü. 36  Boyun levhalarına ve kenar çubuklarının üzerindeki plakalara çeşitli büyüklüklerde kerubi, aslan ve hurma ağacı motifleri oydu,+ çepçevre çelenklerle bezedi.+ 37  On arabayı+ da böyle yaptı; hepsi aynı şekilde döküldüğünden+ aynı biçimde ve aynı ölçüdeydiler. 38  Bakırdan on kazan yaptı.+ Her kazan kırk bat su alırdı ve dört arşındı. Her arabada bir kazan vardı, on araba da böyleydi. 39  Sonra beş arabayı evin sağ tarafına, beş arabayı da evin sol tarafına koydu;+ havuzu evin sağ tarafına, güneydoğu yönüne koydu.+ 40  Sonra Hiram+ kazanları,+ kürekleri+ ve leğenleri+ yaptı. Böylece Hiram Yehova’nın evi için Kral Süleyman’a yaptığı bütün şu işleri bitirdi:+ 41  İki sütun,+ sütunların üzerinde kâse biçiminde başlıklar,+ sütunların üzerindeki yuvarlak başlıkları saran ağ motifleri,+ 42  iki sütunun üzerindeki kâse biçimli başlıkları saran iki ağ motifi için, her ağda iki sıra nar olmak üzere dört yüz nar;+ 43  on araba,+ arabaların üzerinde on kazan,+ 44  bir havuz+ ve havuzun altında on iki boğa;+ 45  kovalar, kürekler, leğenler ve Kral Süleyman’a Yehova’nın evi için parlatılmış bakırdan yaptığı tüm takımlar.+ 46  Kral bunların dökümü için, Sukkot+ ile Tsaretan+ arasındaki Ürdün Havzasında*+ kilden kalıplar kullandı. 47  Takımlar+ o kadar çoktu ki Süleyman onları tartmadı.+ Kullanılan bakırın hesabı tutulmadı.+ 48  Süleyman Yehova’nın evine ait bütün takımları, altın sunağı+ ve üzerine huzur ekmeğinin konacağı altın masayı;+ 49  iç odanın önünde beşi sağa, beşi sola konacak saf altından+ şamdanları,+ altından goncaları,+ kandilleri+ ve fitil maşalarını;+ 50  saf altından kazanları, fitil makaslarını,+ leğenleri,+ tasları+ ve ateş kaplarını;+ iç odanın, yani En Kutsal Yerin+ ve ana binanın+ kapıları+ için altından mil yuvalarını yaptı. 51  Sonunda Kral Süleyman’ın Yehova’nın eviyle ilgili yapması gereken tüm iş tamamlandı;+ Süleyman babası Davut’un adayıp kutsadığı şeyleri+ oraya getirmeye başladı; gümüşü, altını ve eşyaları Yehova’nın evinin hazinesine koydu.+

Dipnotlar

1Kr 7:14 Ya da “hikmetli”
1Kr 7:21 Anlamı, “Pekiştirsin”
1Kr 7:21 Anlamı muhtemelen “Güçle”; diğer sütunun ismiyle beraber okunduğunda “Güçle Pekiştirsin”
1Kr 7:26 Ya da “bir el genişliği.” Ek 5’e bakın.
1Kr 7:26 “Bat”, 22 litreye eşit bir ölçü birimi.
1Kr 7:31 İbranice metinde rakam eksiktir.
1Kr 7:46 Başlangıç 13:10’daki dipnota bakın.