İsa peygamber yeryüzündeyken insanlarla en çok Tanrı’nın Krallığı hakkında konuştu. Bu Krallık nedir? Sizin için neler yapacak?