1. Tanrı’nın Krallığı nedir?

İsa hangi niteliklerinden dolayı en uygun kraldır? (MARKOS 1:40-42)

Bu krallık, gökte kurulmuş bir yönetimdir. Tanrı’nın Krallığı yeryüzündeki tüm yönetimlerin yerini alacak ve Yaratıcımızın amacını gökte olduğu gibi yerde de gerçekleştirecek. Yaratıcımızın bu krallık aracılığıyla yapacakları gerçekten de iyi bir haberdir. Çünkü Tanrı’nın Krallığı yakında, insani yönetimlerin çözemediği tüm sorunları çözecek. Ayrıca tüm insanların yeryüzünde barış ve birlik içinde yaşamasını sağlayacak (Daniel 2:44 ve Matta 6:9, 10; 24:14’ü okuyun).

Her krallığın bir kralı vardır. Yehova Tanrı da bu krallığın başına İsa Mesih’i getirmiştir (Vahiy 11:15’i okuyun).

2. İsa neden en uygun kraldır?

Bu krallık için en uygun kişi İsa Mesih’tir. Çünkü o iyiliksever ve doğruluktan ayrılamayan bir kraldır (Matta 11:28-30). İsa diriltildikten sonra göğe gitmiş ve krallık yetkisini almak üzere Yehova’nın sağında beklemeye başlamıştı (İbraniler 10:12, 13). Tanrı, zamanı geldiğinde ona bu yetkiyi verdi. İsa yeryüzünü gökten yöneteceği için insanlara yardım edebilecek güce de sahiptir (Daniel 7:13, 14’ü okuyun).

3. İsa Mesih’le birlikte kimler hüküm sürecek?

Tanrı tarafından seçilen ve “kutsal halk” olarak adlandırılan bir grup, İsa’yla birlikte gökte hüküm sürecek (Daniel 7:27). Bu amaçla seçilen ilk insanlar İsa’nın sadık elçileriydi. Yehova sadık kadın ve erkekleri bu gruba dahil etmeye devam  ediyor. İsa gibi onlar da ruhi varlıklar olarak diriltiliyorlar (Yuhanna 14:1-3 ve 1. Korintoslular 15:42-44’ü okuyun).

Peki yeryüzünü yönetmek için İsa’yla birlikte gökte kaç kişi hüküm sürecek? İsa bu kişileri “küçük sürü” olarak adlandırdı (Luka 12:32). Bu grubun toplam sayısı 144.000 olacak (Vahiy 14:1’i okuyun).

4. İsa gökte hüküm sürmeye başladığında neler oldu?

Tanrı’nın Krallığı 1914 yılında hüküm sürmeye başladı. * İsa’nın Kral olarak yaptığı ilk şey, Şeytan ve cinlerini gökten yeryüzüne atmak oldu. Şeytan büyük bir öfkeye kapıldı ve tüm yeryüzünde sıkıntılara neden oldu (Vahiy 12:7-10, 12). O zamandan beri insanlığın sorunları ciddi ölçüde artmaya başladı. Savaşlar, kıtlıklar, salgın hastalıklar ve depremler, Krallığın çok yakında tüm dünyanın yönetimini ele alacağını gösteren ‘alametin’ bir kısmıdır (Luka 21:7, 10, 11, 31’i okuyun).

5. Tanrı’nın Krallığı neler başarıyor?

Bu krallık şimdiden, dünya çapında yürütülen duyuru faaliyeti aracılığıyla tüm milletlerden büyük bir kalabalığı bir araya getiriyor. Yumuşak başlı milyonlarca insan, bu krallığın yönetimi altına giriyor. Tanrı’nın Krallığı, dünyadaki kötü ortamı yok ettiğinde bu kişileri koruyacak. O halde Tanrı’nın Krallığının getireceği nimetlerden yararlanmak isteyen herkesin, bu krallığın itaatli vatandaşları olmayı öğrenmesi gerekir (Vahiy 7:9, 14, 16, 17’yi okuyun).

Krallık 1.000 yıllık bir dönem boyunca, Yaratıcımızın insanlarla ilgili baştaki amacını gerçekleştirecek. Tüm yeryüzü cennete dönüştürülecek. Ardından İsa, Krallığı Yehova Tanrı’ya teslim edecek (1. Korintoslular 15:24-26). Tanrı’nın Krallığı hakkında öğrendiğiniz bu bilgileri başkalarıyla paylaşmak ister misiniz? (Mezmur 37:10, 11, 29’u okuyun).

 

^ p. 6 Kutsal Kitabın 1914 yılına nasıl işaret ettiği hakkında daha ayrıntılı bilgi için Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? adlı yayının 215-217. sayfalarına bakın.