1. Ölülerle ilgili iyi haber nedir?

İsa peygamber, Yeruşalim yakınlarındaki Beytanya şehrine geldiğinde dostu Lazar’ın ölümünün üzerinden dört gün geçmişti. İsa, Lazar’ın kardeşleri Marta ve Meryem’le birlikte mezara gitti. Çok geçmeden etraflarında bir kalabalık toplandı. İsa, Lazar’ı tekrar hayata döndürdüğünde Marta’nın ve Meryem’in yaşadığı sevinci hayal edebiliyor musunuz? (Yuhanna 11:21-24, 38-44’ü okuyun).

Marta dirilmeyle ilgili bir ümide sahipti. Yehova’nın, ölüleri yeryüzünde yaşamak üzere dirilteceğini biliyordu (Eyüp 14:14, 15’i okuyun).

2. Ölülerin durumu nedir?

Tanrı Âdem’e şöyle dedi: “Topraksın, yine toprağa döneceksin” (BAŞLANGIÇ 3:19)

İnsan topraktan yaratıldı (Başlangıç 2:7; 3:19). Biz fiziksel varlıklarız; öldükten sonra bedenimizden ayrılıp yaşamaya devam eden bir ruh yoktur. Öldüğümüzde beynimiz de ölür ve düşüncelerimiz yok olur. İsa tarafından diriltilen Lazar, ölü olduğu sırada yaşadığı herhangi bir şeyden bahsetmedi, çünkü ölüler hiçbir şeyin farkında değildir (Vaiz 9:5, 6, 10’u okuyun).

Peki Tanrı, insanlar öldükten sonra onları ateşte yakarak cezalandırır mı? Kutsal Kitap ölülerin bilinçsiz olduğunu söylediğine göre, cehennem ateşi öğretisi yanlıştır ve bu Yaratıcıya atılmış bir iftiradır. Aslında, insanları yakarak  onlara azap verme düşüncesi Yaratıcıya iğrenç gelir (Yeremya 7:31’i okuyun).

3. Ölüler bizimle konuşabilir mi?

Ölüler ne konuşabilir ne de duyabilirler (Mezmur 115:17). Fakat sonradan kötü yolu seçmiş bazı melekler, ölmüş birinin ruhu olduklarını iddia ederek insanlarla konuşabilirler (2. Petrus 2:4). Ancak Yaratıcımız Yehova ölülerle iletişim kurmamızı yasaklar (Tekrar 18:10, 11’i okuyun).

4. Kimler diriltilecek?

Mezarlarda olan milyonlarca kişi, yeryüzünde yaşamak üzere yeniden hayata dönecek. Yehova’yı tanımayan ve kötü işler yapmış bazı kişiler de diriltilecek (Luka 23:43 ve Elçiler 24:15’i okuyun).

Diriltilenler Yaratıcı hakkındaki gerçekleri öğrenebilecekler. Ayrıca İsa’nın insanlık için yaptıklarına iman ettiklerini gösterme fırsatı bulacaklar (Vahiy 20:11-13). Diriltildikten sonra iyi işler yapanlar sonsuza dek yeryüzünde yaşayabilecekler (Yuhanna 5:28, 29’u okuyun).

5. Dirilme Yehova hakkında ne gösterir?

Tanrı, İsa’nın bizim için ölmesine izin verdi. Böylece dirilme ümidine sahip olabildik. Dolayısıyla dirilme, Yehova’nın sevgisinin ve lütfunun bir ifadesidir. Ölüler diriltildiğinde en çok kimi görmek isterdiniz? (Yuhanna 3:16 ve Romalılar 6:23’ü okuyun).