Kutsal Kitap, “yalan söyleyemeyen” ‘Tanrı’nın Sözüdür’ (Titus 1:2; 1. Selanikliler 2:13). Gerçekten öyle mi, yoksa Kutsal Kitap sadece masallar ve efsanelerle dolu bir kitap mı?