İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 3. BÖLÜM

Yehova Amacını Açıklıyor

Yehova Amacını Açıklıyor

BU BÖLÜMDE

Yehova amacını adım adım açıklar, ancak gereken anlayışı yalnızca Kendisinden korkanlara verir

1, 2. Yehova insanlıkla ilgili amacını nasıl açıkladı?

ÇOCUKLARIYLA ilgilenen anne babalar aile meselelerini konuşurken onları da sohbete dahil eder. Ancak onlarla neyi ne kadar paylaşacakları konusunda sağgörülü davranırlar. Çocuklarının olgunlaşma derecesine göre, sadece anlayabilecekleri kadarını anlatmaya özen gösterirler.

2 Benzer şekilde Yehova amacını insan ailesine adım adım açıklamıştır. Ve bunu yalnızca zamanı geldiğinde yapmıştır. Şimdi Yehova’nın tarih boyunca Krallıkla ilgili hakikatleri nasıl açıkladığına kısaca bakalım.

Krallığa Neden İhtiyaç Oldu?

3, 4. Yehova insanlık tarihinin akışını önceden belirledi mi? Cevabınızı açıklayın.

3 Mesih’in yönetimindeki Krallık başlangıçta Yehova’nın amacında yer almıyordu. Çünkü Kendisine karşı başlatılan isyan Yehova’nın önceden kararlaştırdığı bir olay değildi; O, insanı özgür iradeyle yaratmıştır. Tanrı, Âdem ve Havva’ya insanlıkla ilgili amacını şöyle açıkladı: “Çocuklar sahibi olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun ve onu denetiminiz altına alın” (Başl. 1:28). Yehova onlardan iyi ve kötü konusunda belirlediği standartlara saygı duymalarını da istedi (Başl. 2:16, 17). Âdem ve Havva Tanrı’ya vefalı kalmayı seçebilirlerdi. Onlar ve onların soyundan gelenler bunu yapsaydı Tanrı’nın amacının gerçekleşmesi için Mesih’in yönetimindeki Krallığa ihtiyaç olmayacaktı. Şimdi yeryüzü, hepsi Yehova’ya tapınan kusursuz insanlarla dolu olacaktı.

4 Şeytan’ın, Âdem’in ve Havva’nın isyanı Yehova’yı yeryüzünü kusursuz bir insan ailesiyle doldurma amacından vazgeçirmedi. Bunun yerine Yehova, yeni durumu göz önüne alarak, kullandığı yöntemde değişiklik yaptı. O bir şey amaçlamış ve amacını dile getirmişse, evrende hiçbir güç bunun gerçekleşmesini engelleyemez (İşaya 55:11’i okuyun). Örneğin, bir tren varış noktasına ulaşmak için belli bir rayda ilerlemek zorundadır ve yolunun üzerine engel konursa raydan çıkabilir. Oysa Yehova’nın amacı için böyle bir şey  söz konusu değildir. Amacını gerçekleştirmek için izlediği yolda bir engel belirirse Yehova başka bir yol kullanır * (Çıkış 3:14, 15). O ayrıca sadık hizmetkârlarını uygun gördüğü zamanda kullanacağı yeni yol hakkında bilgilendirir.

5. Yehova Aden’deki isyan üzerine ne yaptı?

5 Yehova, Aden’deki isyan üzerine Krallığı kurmayı amacına dahil etti (Mat. 25:34). Tarihin o karanlık anında bile Yehova bazı aydınlatıcı bilgiler verdi: İnsanlığın durumunu düzeltmek ve iktidarı gasp eden Şeytan’ın başarısızlığa mahkûm eylemiyle yol açtığı zararı telafi etmek için kullanacağı araçtan söz etti (Başl. 3:14-19). Yine de Krallıkla ilgili tüm ayrıntıları birden açıklamadı.

Yehova Krallıkla İlgili Hakikatleri Açıklamaya Başlıyor

6. Yehova neyi vaat etti ama neyi açıklamadı?

6 Yehova bu ilk peygamberlik sözüyle yılanı ezecek bir “soy”un geleceğini vaat etti (Başlangıç 3:15’i okuyun). Ancak o sırada bu soyun ve yılanın soyunun kimliği hakkında açıklama yapmadı. Hatta bu konuya ışık tutacak ayrıntılar verene dek yaklaşık 2.000 yıl geçti. *

7. (a) İbrahim neden seçildi? (b) Bundan hangi temel dersi çıkarabiliriz?

7 Sonunda Yehova vaat ettiği soyun kimden geleceğini seçti; bu kişi İbrahim olacaktı. İbrahim Yehova’nın ‘sözünü dinlediği’ için seçilmişti (Başl. 22:18). Bundan temel bir ders çıkarabiliriz; Yehova amacını sadece Kendisine saygıya dayalı bir korku duyanlara açıklar (Mezmur 25:14’ü okuyun).

8, 9. Yehova vaat edilen soy konusunda İbrahim’e ve Yakup’a hangi gerçekleri açıkladı?

8 Yehova, dostu İbrahim’le bir melek aracılığıyla konuştuğunda ilk kez vaat edilen soyla ilgili önemli bir gerçeği açıkladı: O bir insan olacaktı (Başl. 22:15-17; Yak. 2:23). Peki bu insan yılanı nasıl ezecekti? Söz konusu yılan kimdi? Bu soruların cevabına ışık tutan açıklamalar daha sonra yapılacaktı.

9 Yehova vaat edilen soyun İbrahim’in torunu Yakup’tan gelmesine karar verdi; o, Tanrı’ya olan büyük imanını göstermiş biriydi (Başl. 28:13-22). Yehova, Yakup aracılığıyla açıklama yaparak, Vaat Edilen Kişinin onun oğlu Yahuda’nın soyundan geleceğini bildirdi. Yakup, Yahuda’nın torunlarından gelecek bu kişinin krallık yetkisinin simgesi olarak “saltanat asasını” alacağını bildirdi ve “Halklar ona itaat edecek” dedi (Başl. 49:1, 10). Bu bildiriyle Yehova, Vaat Edilen Kişinin bir hükümdar, bir kral olacağını belirtmiş oldu.

10, 11. Yehova neden Davut’a ve Daniel’e amacı hakkında açıklamalar yaptı?

10 Yehova, Yahuda’nın yaşadığı dönemden 650 yıl kadar sonra, onun soyundan olan Kral Davut’a amacıyla ilgili daha fazla şey açıkladı. Davut’un “Kendi yüreğine göre bir adam” olduğunu söyledi (1. Sam. 13:14; 17:12; Elçi. 13:22). Davut Yehova’dan korkan biriydi; Yehova ahit yapacağı kişi olarak onu seçti ve kendisine soyundan birinin sonsuza dek hüküm süreceğini vaat etti (2. Sam. 7:8, 12-16).

 11 Bundan 500 yıl kadar sonra Yehova, bu iş için Meshedilmiş Kişinin, yani Mesih’in yeryüzünde ortaya çıkacağı kesin yılı açıklamak üzere Daniel peygamberi kullandı (Dan. 9:25). Daniel Yehova’nın gözünde “çok sevilen”, değerli biriydi. Çünkü Yehova’ya karşı derin bir saygı duyuyordu ve O’na hizmetini hiç aksatmıyordu (Dan. 6:16; 9:22, 23).

12. Daniel’e ne yapması söylendi, neden?

12 Yehova vaat edilen soy, yani Mesih hakkındaki çok sayıda ayrıntıyı Daniel gibi sadık peygamberlere ilham yoluyla kaydettirdiyse de, kullarının yazılanları tam anlamıyla kavrayabilmesi için uygun gördüğü vakit henüz gelmemişti. Örneğin Daniel’e Tanrı’nın Krallığının kuruluşuyla ilgili bir görüntünün ardından, Yehova’nın belirlediği vakte kadar bu peygamberlik sözlerini mühürlemesi söylendi. Bir zaman gelecek ve ‘gerçek bilgi çoğalacaktı’ (Dan. 12:4).

Yehova Mesih’in yönetimindeki Krallıkla ilgili ayrıntıları Daniel gibi sadık insanlara kaydettirdi

İsa Tanrı’nın Amacını Aydınlatıyor

13. (a) Vaat edilen soy kimdi? (b) İsa Başlangıç 3:15’teki peygamberlik sözünü nasıl aydınlattı?

13 Yehova vaat edilen soyun, yani Davut’un torunlarından Kral olarak hüküm sürecek kişinin İsa olduğunu açıkça gösterdi (Luka 1:30-33; 3:21, 22). İsa’nın hizmetine başlamasıyla Tanrı’nın amacı sanki güneş doğar gibi aydınlanmaya başladı (Mat. 4:13-17). Örneğin İsa, İblis’i katil ve “yalanın babası” olarak adlandırarak Başlangıç 3:14, 15’te sözü edilen ‘yılanın’ kimliğini hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıkladı (Yuhn. 8:44). Yuhanna’ya verdiği vahiyde de ‘eski yılanın’ “İblis ve Şeytan denilen” varlık olduğunu gösterdi * (Vahiy 1:1; 12:9’u okuyun). Yine aynı vahiyde İsa vaat edilen soy olarak, Şeytan’ı nasıl ezip yok edeceğini ve böylece Aden’de bildirilen peygamberlik sözünü tam anlamıyla gerçekleştireceğini gösterdi (Vah. 20:7-10).

14-16. Birinci yüzyıldaki öğrenciler İsa’nın açıkladığı hakikatlerin anlamını her zaman tam olarak kavrayabildi mi? Cevabınızı açıklayın.

14 Bu kitabın 1. bölümünde gördüğümüz gibi İsa Krallık hakkında bol bol konuşarak geniş bilgi verdi. Yine de öğrencilerinin merak ettiği her ayrıntıyı açıklamadı. Ancak Mesih’in takipçileri, Efendileri bazı belirgin ayrıntılar verdiğinde bile, bu hakikatlerin anlamını aradan epey zaman –bazen yüzyıllar– geçmeden tam olarak kavrayamadılar. Şimdi birkaç örneğe bakalım.

15 MS 33 yılında İsa, Tanrı’nın Krallığının Kralına yardımcı olacak ortak hükümdarların yeryüzünden alınacağını ve ruhi varlıklar olarak gökte yaşayacağını açıkça belirtti. Ancak, öğrencileri bu açıklamayı hemen anlamadılar (Dan. 7:18; Yuhn. 14:2-5). Aynı yıl İsa, verdiği örneklerle Krallığın kendisinin göğe çıkışından uzun zaman sonra kurulacağını gösterdi (Mat. 25:14, 19; Luka 19:11, 12). Öğrencileri bu  çok önemli noktayı anlamadılar ve diriltildikten sonra İsa’ya şöyle sordular: “İsrail’e krallığı şimdi mi geri vereceksin?” Ancak İsa o sırada daha fazla ayrıntı vermemeyi tercih etti (Elçi. 1:6, 7). İsa ayrıca, ortak hükümdarlardan oluşan ‘küçük sürünün’ dışında ‘başka koyunların’ da olacağını öğretti (Luka 12:32; Yuhn. 10:16). Mesih’in takipçileri bu iki grubun kimliğini ancak Krallığın kurulduğu 1914’ten epey zaman sonra tam olarak anladılar.

16 Yeryüzünde öğrencileriyle birlikteyken onlara anlatabileceği çok şey olmasına rağmen, İsa bunları kaldıramayacaklarını biliyordu (Yuhn. 16:12). Kuşkusuz birinci yüzyılda Krallık hakkında pek çok bilgi açıklandı. Yine de bu konuda bilginin çoğalacağı zaman henüz gelmemişti.

Gerçek Bilgi ‘Son Vakitte’ Çoğalıyor

17. (a) Krallık hakkındaki hakikatleri anlamak için ne yapmamız gerekir? (b) Bunun yanı sıra neye ihtiyacımız var?

17 Yehova Daniel’e, ‘son vakit’ diye adlandırdığı dönemde Kendi amacını ‘birçoklarının araştıracağını ve gerçek bilginin çoğalacağını’ vaat etti (Dan. 12:4). Bu bilgiyi isteyenler onu elde etmek için çok çaba göstermeliydi. Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi’nde bu ayette “araştıracak” ifadesiyle ilgili şu dipnot bulunuyor: “İbranicesi, ‘her yerde dolaşacak’ anlamındadır.” Bir başvuru kaynağına göre buradaki İbranice fiil, bir kitabı çok büyük bir dikkat ve titizlikle okuma fikri içermektedir. Ancak Kutsal Kitabı ne kadar titizlikle araştırırsak araştıralım, Yehova bize bu ayrıcalığı bağışlamadığı sürece Krallıkla ilgili hakikatleri doğru şekilde anlayamayız (Matta 13:11’i okuyun).

18. Yehova’dan korkanlar nasıl iman ve alçakgönüllülük gösterdi?

18 Yehova 1914’e kadar Krallıkla ilgili hakikatleri adım adım açıkladığı gibi, ‘son vakit’ boyunca da bunu yapmaya devam ediyor. Bu kitabın 4. ve 5. bölümlerinde görüleceği  gibi, Tanrı’nın toplumunun geçen 100 yıl boyunca hakikat anlayışında birçok kez düzeltmeler yapması gerekti. Acaba bu Yehova’nın onları desteklemediği anlamına mı gelir? Tam tersi, Yehova onları desteklemektedir. Çünkü Yehova’dan korkan bu insanlar O’nun sevdiği iki niteliği gösteriyorlar; bunlar iman ve alçakgönüllülüktür (İbr. 11:6; Yak. 4:6). Yehova’nın kulları O’nun Sözündeki tüm vaatlerin gerçekleşeceğine iman ederler. Onlar bu vaatlerin nasıl gerçekleşeceğini tam olarak anlamadıklarında bunu kabul ederek alçakgönüllü olduklarını gösterirler. 1 Mart 1925 tarihli Gözcü Kulesi’ndeki şu sözler bu alçakgönüllü tutumu yansıtır: “Rabbin, sözlerini Kendisinin açıkladığını biliyoruz; O toplumu için Sözünü uygun gördüğü tarzda ve zamanda açıklayacaktır.”

“Rab . . . . toplumu için Sözünü uygun gördüğü tarzda ve zamanda açıklayacaktır”

19. Yehova şimdiye kadar neleri anlamamızı sağladı ve neden?

19 Krallık 1914’te kurulduğunda Tanrı’nın toplumu Krallıkla ilgili peygamberlik sözlerinin nasıl gerçekleşeceği konusunda sınırlı bir bilgiye sahipti (1. Kor. 13:9, 10, 12). Tanrı’nın vaatlerinin gerçekleşmesini görmeye can attığımızdan zaman zaman yanlış sonuçlara vardık. Yıllar geçtikçe, önceki paragrafta alıntılanan Gözcü Kulesi’ndeki şu sözlerin hikmeti ortaya çıktı: “Şu kurala uymanın en güvenli yol olduğu anlaşılıyor: Bir peygamberlik sözünü ancak gerçekleşme sürecindeyken ya da tamamen gerçekleştiğinde anlayabiliriz.” Biz şimdi son vakit denen dönemin iyice sonunda yaşıyoruz; Krallıkla ilgili birçok peygamberlik sözü gerçekleşti ya da gerçekleşmeye devam ediyor. Tanrı’nın toplumu olarak alçakgönüllü ve düzeltilmeye istekli olduğumuzdan, Yehova Kendi amacıyla ilgili anlayışımızdaki eksiklerin tamamlanmasını sağlıyor. Evet, gerçek bilgi çoğalıyor!

 Anlayıştaki Düzeltmeler Tanrı’nın Toplumu İçin Bir Sınavdır

20, 21. Anlayıştaki düzeltmeler birinci yüzyıldaki Hıristiyanları nasıl etkiledi?

20 Yehova hakikat anlayışımızda düzeltmeler yaptığında yüreğimiz sınanıyor. Bu değişiklikleri kabul edecek imana ve alçakgönüllülüğe sahip miyiz? Birinci yüzyılın ortasında Hıristiyanlar böyle bir sınavla karşılaştılar. Diyelim ki, o dönemde yaşayan Yahudi kökenli bir Hıristiyansınız. Musa Kanununa derin saygınız var ve İsrail milletine mensup olmaktan gurur duyuyorsunuz. Sonra elçi Pavlus’un yazdığı, Tanrı ilhamı mektupları alıyorsunuz; bu mektuplarda Kanunun artık bağlayıcı olmadığı, Yehova’nın İsrail ulusunu reddedip onun yerine hem Yahudilerden hem de diğer milletlerden topladığı kişilerle ruhi İsrail’i oluşturduğu anlatılıyor (Rom. 10:12; 11:17-24; Gal. 6:15, 16; Kol. 2:13, 14). Bu açıklamaları nasıl karşılardınız?

21 Alçakgönüllü Hıristiyanlar Pavlus’un yazdığı Tanrı ilhamı açıklamaları kabul etti ve Yehova’nın onayını kazandı (Elçi. 13:48). Öte yandan bazıları yapılan düzeltmelere içerledi ve kendi anlayışlarına bağlı kalmak istedi (Galatyalılar 5:7-12). Bu kişiler bakış açılarını değiştirmeyi reddettilerse Mesih’le ortak hükümdarlar olma fırsatını kaçırmış oldular (2. Petrus 2:1).

22. Tanrı’nın amacı hakkındaki anlayışımızda yapılan netleştirmelerle ilgili ne düşünüyorsunuz?

22 Yehova son yıllarda Krallıkla ilgili anlayışımızda düzeltmeler yaptı. Örneğin, koyun ve keçiler meselinde gösterilen, Krallığın vatandaşları olacak kişileri mesaja karşılık vermeyenlerden ayırma işinin tam zamanını anlamamıza yardım etti. Ayrıca bize 144.000 sayısının ne zaman tamamlanacağını, İsa’nın Krallık hakkında verdiği örneklerin anlamını ve meshedilmişlerden yeryüzünde kalan son kişilerin gökteki yaşama ne zaman diriltileceğini de öğretti. * Bu netleştirmeleri nasıl karşıladınız? İmanınız güçlendi mi? Onları Yehova’nın, alçakgönüllü toplumunu eğitmeye devam ettiğinin bir kanıtı olarak görüyor musunuz? Bu kitapta okuyacaklarınız Yehova’nın Kendisinden korkanlara amacını adım adım açıkladığına dair inancınızı güçlendirecek.

^ p. 4 Tanrı’nın ismi, “olmak” anlamına gelen İbranice bir fiilden türemiştir. Yehova ismi, O’nun vaatlerini gerçekleştirdiğini ima eder. 4. bölümdeki “Tanrı’nın İsminin Anlamı” başlıklı çerçeveye bakın.

^ p. 6 Bugün bakıldığında bu uzun bir zaman gibi görünebilirse de eskiden insan ömrünün şimdikinden çok daha uzun olduğunu unutmamak gerekir. Âdem’den İbrahim’e kadar, ömürleri birbirini görmeye yeten sadece dört kuşak insan yaşamıştı. Âdem Nuh’un babası Lamek’i, Lamek Nuh’un oğlu Sam’ı, Sam da İbrahim’i gördü ve bir dönem birlikte yaşadı (Başl. 5:5, 31; 9:29; 11:10, 11; 25:7).

^ p. 13 İbranice Kutsal Yazıların özgün dildeki metninde “Şeytan” sözcüğü İblis için 18 kez kullanılır. Oysa Yunanca Kutsal Yazıların özgün dildeki metninde aynı isim 30’dan fazla kez geçer. Yerinde olarak, İbranice Kutsal Yazılar Şeytan’ın üzerinde fazla durmaktansa Mesih’i tanıtmaya önem vermiştir. Mesih geldiğinde Şeytan’la ilgili tüm gerçeği açığa vurdu ve bu Yunanca Kutsal Yazılarda kaydedildi.

^ p. 22 Anlayıştaki bu düzeltmelerin ele alındığı şu makalelere bakın: Gözcü Kulesi: 15 Ekim 1995, sayfa 23–28; 15 Ocak 2008, sayfa 20-24; 15 Temmuz 2008, sayfa 17-21; 15 Temmuz 2013, sayfa 9-14.