BU BÖLÜMDE

Dünya çapında Krallıkla ilgili faaliyetler için kullanılan binaların inşası

1, 2. (a) Yehova’nın hizmetçileri ne yapmaktan her zaman zevk almıştır? (b) Yehova neye değer veriyor?

YEHOVA’NIN vefalı hizmetçileri O’nun ismini yücelten binalar inşa etmekten her zaman büyük zevk almıştır. Örneğin İsrailoğulları, Kutsal Çadırın yapımına büyük bir coşkuyla katıldılar ve bu yapı için gereken malzemeleri cömertçe verdiler (Çık. 35:30-35; 36:1, 4-7).

2 Tabii, Yehova’nın en çok değer verdiği şey tapınma yerinin inşasında kullanılan malzemeler değildir, bunlar O’nu yüceltse de Yehova’nın gözünde hiçbir zaman ilk sırada yer almaz (Mat. 23:16, 17). Yehova’nın asıl değer verdiği ve O’nu her şeyden çok yücelten hediye, hizmetçilerinin sunduğu tapınmadır; onların gösterdiği istekli ruh ve gayretle yaptığı işler de bu tapınmanın bir parçasıdır (Çık. 35:21; Mar. 12:41-44; 1. Tim. 6:17-19). Bu önemli bir gerçektir. Çünkü binalar geçicidir. Örneğin Kutsal Çadır ve mabet artık yok. Bu yapılar yıkılıp gitti ama Yehova onların yapımını destekleyen vefalı hizmetçilerinin cömertliğini ve emeğini unutmadı (1. Korintoslular 15:58 ve İbraniler 6:10’u okuyun).

3. Bu bölümde neyi göreceğiz?

3 Yehova’nın çağdaş zamandaki hizmetçileri de ibadet yerleri inşa etmek için çok çalışıyor. Kralımız İsa Mesih’in yönlendirmesiyle başardıklarımız gerçekten dikkate değer. Yehova’nın çabalarımızı desteklediği açıktır (Mezm. 127:1). Bu bölümde şimdiye kadar başarılmış olan işlerden sadece birkaçını ve bunların Yehova’yı nasıl yücelttiğini göreceğiz. Ayrıca bu işlere katkıda bulunan kişilerin söylediklerine bakacağız.

İbadet Salonlarının İnşası

4. (a) Neden daha fazla İbadet Salonuna ihtiyacımız var? (b) Bazı Bürolar neden birleştirildi? (“ Büro Binalarının İnşası ve Değişen İhtiyaçlar” başlıklı çerçeveye bakın.)

4 Yehova’nın bizden tapınmak amacıyla bir araya gelmemizi talep ettiğini 16. bölümde görmüştük (İbr. 10:25). İbadetlerimiz imanımızı güçlendirmekle kalmaz, duyuru işine olan coşkumuzu da artırır. Sona doğru yaklaştıkça Yehova bu işi giderek hızlandırıyor. Bunun sonucu olarak her yıl yüz binlerce kişi O’nun teşkilatına akın ediyor (İşa. 60:22).  Krallığın vatandaşlarının sayısı arttıkça Kutsal Kitaba dayalı yayınları üretecek basımevlerine duyulan ihtiyaç da artıyor. Aynı zamanda daha fazla İbadet Salonu gerekiyor.

5. Dünyanın birçok yerinde ibadet salonlarına neden “Krallık Salonu” deniyor? (“ Yeni Işık Kilisesi” başlıklı çerçeveye de bakın.)

5 Yehova’nın toplumunun çağdaş tarihinden görüldüğü gibi, Mukaddes Kitap Tetkikçileri baştan beri kendilerine ait toplantı yerlerinin olması gerektiğini fark ettiler. İlk ibadet yerlerinden birinin 1890 yılında Batı Virginia’da (ABD) inşa edildiği anlaşılıyor. 1930 yılına gelindiğinde Yehova’nın toplumu bu amaçla çok sayıda salon inşa etmiş ya da var olan yerleri salona çevirmişti; ancak bu ibadet yerlerinin henüz belirli bir ismi yoktu. Sonra 1935’te Rutherford birader, Hawaii’deki yeni büro binası ve onunla bağlantılı salon inşaatını ziyaret etti. Bu salona ne deneceği sorulduğunda Rutherford birader şöyle cevap verdi: “Yaptığımız iş Krallığın iyi haberini duyurmak olduğuna göre burayı ‘Krallık Salonu’ diye adlandırmak sizce de iyi olmaz mı?” (Mat. 24:14).  Bu isim gayet yerindeydi ve çok geçmeden yalnızca o salon değil Yehova’nın toplumunun dünya çapındaki ibadet yerlerinin çoğu da böyle adlandırılmaya başlandı.

6, 7. Hızlı inşa yöntemiyle yapılan İbadet Salonları sayesinde ne oldu?

6 İbadet Salonlarına duyulan ihtiyaç 1970’lerde hızla artıyordu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kardeşler sadece birkaç gün içinde güzel ve işlevsel yapılar inşa etmek üzere etkili bir yöntem geliştirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da bu yöntemle yapılan salonların sayısı 1983’te yaklaşık 200’ü bulmuştu. İbadet Salonu ihtiyacını karşılamak için kardeşler bölge inşa heyetleri kurmaya başladılar. Bu o kadar işe yaradı ki Yönetim Kurulu tarafından 1986’da bununla ilgili resmi bir düzenleme yapıldı; 1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Bölge İnşa Heyetlerinin sayısı 60 olmuştu. * 1992’de artık Almanya, Arjantin, Avustralya, Fransa, Güney Afrika, İspanya, Japonya ve Meksika’da Bölge İnşa Heyetleri vardı. İbadet Salonlarının ve Kongre Salonlarının inşasında gayretle çalışan kardeşlerimiz desteğimizi kesinlikle hak ediyor, çünkü yaptıkları iş kutsal hizmetin bir kısmıdır.

7 Hızlı inşa yöntemiyle yapılan bu İbadet Salonları sayesinde civardaki insanlara etkili bir şahitlikte bulunuldu. Örneğin bir İspanyol gazetesinde “Dağları Yerinden Kaldıran İman” manşeti yer aldı. Martos kentinde inşa edilen böyle bir İbadet Salonuyla ilgili olarak şunlar yazıldı: “Bencillik üzerine kurulmuş bu dünyada nasıl oluyor da [İspanya’daki]  farklı bölgelerden gönüllüler çeşitli özverilerde bulunarak Martos’a geliyor ve burada örgütlenme, mükemmellik ve hız açısından rekorlar kırarak bir bina inşa edebiliyorlar?” Makale bu sorunun cevabı olarak gönüllü Şahitlerden birinin şu sözlerini alıntıladı: “Başarının sırrı Yehova tarafından eğitilmiş bir toplum olmamızda yatıyor, hepsi bu.”

Maddi Kaynakların Kısıtlı Olduğu Ülkeler

8. Yönetim Kurulu 1999’da hangi yeni programı onayladı, neden?

8 20. yüzyılın sonuna doğru, kardeşlerin maddi olanaklarının kısıtlı olduğu ülkelerde insanlar akın akın Yehova’nın teşkilatına geliyordu. Yerel cemaatler ibadet yerleri inşa etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Ancak bazı ülkelerde, İbadet Salonlarımız başka dinlerin ibadet yerlerine göre çok ilkel koşullarda olduğu için kardeşler önyargı ve alayla karşılaşıyordu. Yönetim Kurulu 1999’dan başlayarak, gelişmekte olan ülkelerde İbadet Salonlarının inşasını hızlandırmak üzere tasarlanan bir programı onayladı. Daha zengin ülkelerden gelen fonlar bu ülkelere aktarılarak “bir denge” sağlanıyordu (2. Korintoslular 8:13-15’i okuyun). Başka ülkelerden biraderler ve hemşireler de gönüllü olarak bu işe yardım ettiler.

9. (a) Hangi iş fazla büyük görünüyordu? (b) Yine de nasıl bir başarı elde edildi?

9 İlk başta bu iş altından kalkılamayacak kadar büyük görünüyordu. 2001 yılına ait bir rapora göre gelişmekte olan 88 ülkede 18.300’den fazla İbadet Salonuna ihtiyaç vardı. Ancak Tanrı’nın ruhu ve Kral İsa Mesih’in yardımıyla  hiçbir şey imkânsız değildir (Mat. 19:26). Tanrı’nın toplumu 1999’dan 2013’e kadar, yaklaşık 15 yıl içinde bu program çerçevesinde 26.849 İbadet Salonu inşa etti. * Yehova duyuru işini desteklemeye devam ediyor. Bunun sonucu olarak 2013 yılında bu ülkelerde hâlâ 6.500 kadar salona ihtiyaç vardı ve her geçen yıl yüzlerce yeni salon ihtiyacı doğmaya devam ediyor.

Kaynakların kısıtlı olduğu ülkelerde İbadet Salonları inşa etmenin kendine özgü zorlukları vardır

10-12. İbadet Salonlarının inşası Yehova’nın adını nasıl yüceltti?

10 Bu yeni İbadet Salonlarının inşası Yehova’nın ismini nasıl yüceltti? Zimbabve’deki bürodan gelen bir raporda şu sözler yer aldı: “İbadet Salonunun inşası bittikten sonra bir ay içinde ibadete katılanların sayısı genellikle iki katına çıkıyor.” Öyle görünüyor ki, birçok ülkede elverişli koşullarda bir yerimiz olmadığı sürece insanlar ibadetlerimize gelmeye pek yanaşmıyor. İnşası bittikten hemen sonra İbadet Salonları dolmaya başlıyor ve çok geçmeden bir yenisine ihtiyaç doğuyor. Bununla birlikte insanları Yehova’ya çeken sadece binaların görünüşü değildir. Salonların inşası sırasında gösterilen gerçek Hıristiyan sevgisi de insanların Yehova’nın teşkilatına olan bakışını etkiledi. Birkaç örneğe bakalım.

11 Endonezya. İbadet Salonunun inşasını seyreden bir adam tüm işçilerin gönüllü olarak çalıştığını öğrenince, “Sizler gerçekten inanılmazsınız” dedi. “Para almamanıza rağmen her biriniz yürekten ve sevinçle çalışıyorsunuz. Başka hiçbir dini teşkilatın böyle olduğunu düşünmüyorum.”

12 Ukrayna. Her sabah İbadet Salonu inşaatının önünden geçen bir kadın orada çalışanların Yehova’nın Şahitleri olduğunu ve binanın bir İbadet Salonu olacağını anladı. Şöyle dedi: “Kız kardeşim de Yehova’nın Şahidi olmuştu, Şahitler hakkında ondan bir şeyler duymuştum. Bu inşaatı izlerken ben de iman kardeşlerinden oluşan bu ailenin bir ferdi olmak istedim. Burada sevginin davranışlarla sergilenişini gördüm.” Bu kadın Kutsal Kitabı incelemeyi kabul etti ve 2010 yılında vaftiz edildi.

13, 14. (a) İbadet Salonu inşasını izleyen bir karı kocanın tepkisinden ne öğrendiniz? (b) Tapınma yerinizin Yehova’nın adını yüceltmesi için siz ne yapabilirsiniz?

13 Arjantin. İbadet Salonu inşaatında gözetmenlik yapan biraderin yanına bir karı koca yaklaştı. Adam “Yaptığınız inşaatı yakından izledik ve . . . . karar verdik, biz de bu salonda Tanrı hakkında bilgi edinmek istiyoruz” dedi. Sonra biradere “Buradaki toplantılarınıza katılmamız için ne yapmamız gerekiyor?” diye sordu. Bu çift Şahitlerle Kutsal Kitabı inceleme teklifini bir şartla kabul etti: Tüm ailenin tetkike katılmasını istiyorlardı. Kardeşler bu şartı memnuniyetle kabul ettiler.

14 Belki cemaatinizin kullandığı İbadet Salonunun inşasına yardım etme ayrıcalığına sahip olamadınız; yine de bu mekânın Yehova’nın adını yüceltmesine katkıda bulunmak  üzere yapabileceğiniz çok şey var. Örneğin Kutsal Kitabı birlikte incelediğiniz kişileri, tekrar ziyaretlerinizi ve başkalarını salonunuzdaki ibadetlere sizinle birlikte katılmaya davet edebilirsiniz. Ayrıca tapındığınız yerin temizliğine ve bakımına yardım etme fırsatınız var. Bütçenizi iyi düzenlerseniz gittiğiniz İbadet Salonunun bakımına ya da dünyanın başka yerlerindeki salonların inşasına bağışlarınızla destek olabilirsiniz (1. Korintoslular 16:2’yi okuyun). Tüm bu faaliyetlerle Yehova’nın adına övgü geldiği açıktır.

‘Kendini Gönüllü Olarak Sunan’ İşçiler

15-17. (a) İnşa işinin büyük kısmını kimler yapıyor? (b) Uluslararası inşa projelerinde çalışan çiftlerin sözlerinden neler öğrendiniz?

15 İbadet Salonları, Kongre Salonları ve Büroların inşası sırasında işlerin çoğu yerel kardeşler tarafından yapılır. Ancak çok defa başka ülkelerden inşa işinde tecrübeli biraderler ve hemşireler de yardıma gelir. Gönüllü çalışanların bazıları, koşullarını uluslararası bir projede birkaç hafta çalışabilecek şekilde ayarladı. Başkaları ise bir inşaattan diğerine giderek bu hizmette yıllarca çalışmaya gönüllü oldu.

Timo ve Lina Lappalainen (16. paragrafa bakın)

16 Uluslararası inşa işi kendine özgü zorluklarının yanı sıra kişiye büyük bir doyum da yaşatır. Örneğin, Timo ve eşi Lina, İbadet Salonu, Kongre Salonu ve Büro binaları inşasında çalışmak üzere Asya, Avrupa ve Güney Amerika’daki çeşitli ülkelere gittiler. Timo, “Son 30 yıldır aşağı yukarı her 2 yılda bir başka bir göreve tayin edildim” diyor. Timo’yla 25 yıldır evli olan Lina da şöyle diyor: “Timo ile birlikte 10 ülkede hizmet ettim. Farklı yiyeceklere, değişik bir iklime, yeni bir dile ve yeni bir sahaya alışmak ve yeni dostlar edinmek çok çaba ve zaman gerektiriyor.” * Peki, bu çabaya  değdi mi? Lina şöyle devam ediyor: “Çektiğimiz zorluklar görebileceğimiz en büyük nimetlerle sonuçlandı. Hıristiyan sevgisini ve konukseverliğini yaşayarak gördük ve Yehova’nın bizimle sevgiyle ilgilendiğini hissettik. Aynı zamanda İsa’nın Markos 10:29, 30’da kayıtlı, öğrencilerine verdiği sözün gerçekleştiğini gördük. Bizim de ‘yüz katı’ ruhi kardeşimiz ve annemiz oldu.” Timo şöyle ekliyor: “Becerilerimizi en üstün amaç uğrunda, Kralın yeryüzünde sahip olduğu şeyleri çoğaltmak için kullanmak bizi son derece mutlu ediyor.”

17 Darren ve Sarah Afrika, Asya, Avrupa, Güney Amerika, Güney Pasifik ve Orta Amerika’daki inşa projelerine yardım etti; onlar bu hizmet sırasında aldıklarının verdiklerinden çok daha fazla olduğunu düşünüyor. Karşılaştıkları zorluklara rağmen Darren şöyle diyor: “Dünyanın çeşitli yerlerinden kardeşlerle birlikte çalışmak bir ayrıcalık. Yehova sevgisinin bizi birbirimize kenetleyip tüm küreyi sarmalayan bir bağ oluşturduğunu gördüm.” Sarah şunları ekliyor: “Farklı kültürlerden birader ve hemşirelerden öyle çok şey öğrendim ki! Yehova’ya hizmet etmek için yaptıkları özverileri görmek elimden gelenin en iyisini yapmaya devam etmem için beni teşvik ediyor.”

18. Mezmur 110:1-3’te kayıtlı peygamberlik sözleri nasıl gerçekleşiyor?

18 Kral Davut, Tanrı’nın Krallığının vatandaşlarının zorluklarla karşılaşmasına rağmen Krallıkla ilgili faaliyetlerde hizmet etmek üzere ‘kendini gönüllü olarak sunacağını’ önceden bildirmişti (Mezmur 110:1-3’ü okuyun). Krallığı destekleyen işlere katılan herkes bu peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesinde pay sahibidir (1. Kor. 3:9). Dünya çapında yapılan çok sayıdaki Büro binası, yüzlerce Kongre Salonu ve on binlerce İbadet Salonu Tanrı’nın Krallığının gerçek olduğuna ve şu anda hüküm sürdüğüne dair somut bir kanıttır. Kral İsa Mesih’e hizmet ederek Yehova’yı yücelten bir işte çalışmak büyük bir ayrıcalıktır. Evet, Tanrımız Yehova yüceltilmeyi kesinlikle hak eder!

^ p. 6 2013 yılında 230.000’den fazla gönüllünün Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan 132 Bölge İnşa Heyetine bağlı olarak çalışması onaylandı. Bu ülkedeki heyetler yılda yaklaşık 75 yeni İbadet Salonunun inşasını koordine etti ve 900 kadar salonun onarımına ya da yenilenmesine yardım etti.

^ p. 9 Söz konusu program kapsamına girmeyen ülkelerde inşa edilen salonlar bu sayıya dahil değildir.

^ p. 16 Uluslararası hizmetçiler ve gönüllüler zamanlarının büyük kısmını inşaat alanında geçirmekle birlikte, hafta sonları ya da akşamları yerel cemaatleri duyuru işinde desteklerler.