İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 102. BÖLÜM

Yuhanna’ya Gelen Vahiy

Yuhanna’ya Gelen Vahiy

Elçi Yuhanna Patmos Adası’nda tutukluyken, İsa ona gelecekle ilgili 16 görüntü gösterdi. Bu görüntüler Yehova’nın isminin nasıl kutsal kılınacağını, Krallığının nasıl geleceğini ve isteğinin gökte olduğu gibi yeryüzünde de nasıl gerçekleşeceğini açıklıyordu.

Yuhanna bir görüntüde, Yehova’yı gökteki görkemli tahtında otururken gördü. Etrafında, beyaz giysiler giymiş ve başlarında altın taçlar olan 24 ihtiyar vardı. Tahttan şimşekler ve gök gürültüleri çıkıyordu. 24 ihtiyar, Yehova’nın önünde eğiliyor ve O’na tapınıyordu. Başka bir görüntüde tüm milletlerden, halklardan ve dillerden büyük bir kalabalık Yehova’ya tapınıyordu. Kuzu, yani İsa onlarla ilgileniyor ve onları hayat sularına götürüyordu. Bir diğer görüntüdeyse, İsa 24 ihtiyarla birlikte gökte kral olarak hüküm sürmeye başladı. Yuhanna sonraki görüntüde İsa’nın ejderle, yani Şeytan’la ve onun cinleriyle savaştığını gördü. İsa onları gökten aşağıya, yeryüzüne attı.

 Sonra Yuhanna bir görüntü daha gördü. Kuzu ve 144.000 kişi Sion Dağı’nın üzerinde duruyordu. Bu çok güzel bir görüntüydü. Ayrıca dünyanın etrafında uçan bir melek, insanlara Tanrı’dan korkmalarını ve O’nu yüceltmelerini söylüyordu.

Yuhanna bir sonraki görüntüde Armagedon savaşını gördü. Bu savaşta İsa ve ordusu, Şeytan’ın kötü ortamını yok etti. En son görüntüde ise Yuhanna göklerde ve yeryüzünde barış olduğunu gördü. Şeytan ve onu destekleyenler tamamen yok edildi. Gökte ve yerde herkes Yehova’nın kutsal ismini yüceltiyor ve yalnızca O’na tapınıyordu.

“Seninle kadın arasına, senin soyunla onun soyu arasına düşmanlık koyacağım. O senin başını ezecek, sen onun topuğunu yaralayacaksın” (Başlangıç 3:15)