İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 98. BÖLÜM

Birçok Milletten İnsan Hıristiyan Oluyor

Birçok Milletten İnsan Hıristiyan Oluyor

İsa, elçilerine iyi haberi tüm dünyada duyurmalarını emretmişti ve elçiler bu emre uydular. MS 47 yılında Antakya’daki kardeşler Pavlus ve Barnabas’ın iyi haberi duyurmak için bir yolculuğa çıkmasını istediler. Bu iki gayretli öğrenci Anadolu’da Derbe, Listra ve Konya gibi şehirleri gezerek iyi haberi duyurdu.

Pavlus ve Barnabas zengin fakir, genç yaşlı herkese iyi haberi duyurdu. Birçok kişi onların İsa hakkında öğrettiklerini kabul etti. Pavlus ve Barnabas, Kıbrıs Valisi Sercius Pavlus’a iyi haberi duyururken bir büyücü onları engellemek istedi. Pavlus büyücüye “Yehova seni cezalandıracak” dedi. Büyücü o anda kör oldu. Bunu gören vali Yehova’ya iman etti.

Pavlus ve Barnabas her yerde, evden eve, pazar yerlerinde, sokaklarda ve havralarda iyi haberi duyuruyordu. Listra’da ayakları sakat bir adamı iyileştirdiler. Bu mucizeyi gören halk onların tanrı olduğunu düşündü ve onlara tapınmak istedi. Ama Pavlus ve Barnabas “Biz insanız. Sadece Tanrı’ya tapının!” diyerek onları durdurdular. Daha sonra bazı Yahudiler geldi ve kalabalığı Pavlus’a kötülük yapmaları için kışkırttı. Kalabalık Pavlus’u taşladı. Onun öldüğünü sandılar ve şehrin dışına sürükleyip orada bıraktılar. Ancak Pavlus ölmemişti. Kardeşler hemen yardımına koştular ve onu şehre geri götürdüler. Daha sonra Pavlus Antakya’ya döndü.

MS 49 yılında Pavlus başka bir yolculuğa çıktı. Anadolu’daki kardeşleri tekrar ziyaret ettikten sonra iyi haberi daha uzak yerlere, Avrupa’ya kadar götürdü. Filipi, Selanik, Atina ve başka şehirlere  gitti. Bu yolculuk sırasında Silas, Luka, ayrıca Timoteos adında bir genç de Pavlus’la beraberdi. Yeni cemaatler kurmak ve kardeşleri güçlendirmek için birlikte çalıştılar. Pavlus, bir buçuk sene Korintos’ta kalıp kardeşleri güçlendirdi. Orada iyi haberi bildirdi, öğretim verdi ve cemaatlere mektuplar yazdı. Ayrıca çadırcılık yaptı. Bir süre sonra Efesos’a uğrayıp Antakya’ya geri döndü.

MS 52 yılında Pavlus üçüncü yolculuğuna çıktı. Bu yolculuğa Anadolu’dan başladı. Birkaç yıl Efesos’ta kaldı. Orada öğretim verdi, hastaları iyileştirdi ve cemaate yardım etti. Ayrıca her gün bir okuldaki büyük bir salonda halka konuşmalar yaptı. Birçok kişi onun öğrettiklerini dinleyip yaşamını değiştirdi. Pavlus daha sonra kuzeydeki Filipi’ye kadar gitti ve oradan aşağı inerek Korintos’a geçti. Sonunda, birçok yerde iyi haberi duyurduktan sonra Yeruşalim’e döndü.

“Siz gidin bütün milletlerden insanları öğrencim olarak yetiştirin” (Matta 28:19)