İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 78. BÖLÜM

İsa Krallığın İyi Haberini Duyuruyor

İsa Krallığın İyi Haberini Duyuruyor

Vaftizinden kısa bir süre sonra İsa şu haberi duyurmaya başladı: “Tanrı’nın Krallığı yaklaştı.” O, Celile’yi ve Yahudiye’yi dolaşırken öğrencileri de peşinden gitti. İsa büyüdüğü Nasıra şehrine döndüğünde havraya gitti. Orada İşaya peygamberin tomarını açıp yüksek sesle şu sözleri okumaya başladı: “Yehova iyi haberi duyurmam için bana kutsal ruhunu verdi.” Bu ne anlama geliyordu? İnsanlar İsa’nın mucizeler yapmasını istiyordu, ama İsa’nın kutsal ruhu almasının asıl nedeni iyi haberi duyurmaktı. Ardından İsa onu dinleyenlere şöyle dedi: “Bu ayetler bugün gerçekleşti.”

Sonra İsa Celile Gölü’ne gitti ve orada balıkçılık yapan dört öğrencisiyle karşılaştı. İsimleri Petrus, Andreas, Yakup ve Yuhanna’ydı. İsa onlara “Benimle gelin. Artık balık değil insan yakalayacaksınız” dedi. Onlar da hemen balıkçılığı bırakıp İsa’yı takip etmeye başladılar. Tüm Celile’yi dolaşarak Yehova’nın Krallığını duyurdular. Havralarda, pazar yerlerinde ve sokaklarda iyi haberi duyurdular. Büyük bir kalabalık onları gittikleri her yerde takip ediyordu. İsa’yla ilgili haberler Suriye gibi uzak yerlerde bile duyuldu.

Bir süre sonra İsa bazı takipçilerine hastaları iyileştirme ve cinleri çıkarma gücü verdi. Başkaları da onunla beraber şehir şehir, köy köy gezerek iyi haberi duyuruyordu. Mecdelli Meryem, Yoanna, Suzanna ve başka birçok imanlı kadın, İsa’ya ve takipçilerine hizmet ediyordu.

İsa öğrencilerini eğittikten sonra onları iyi haberi duyurmaya gönderdi. Onlar Celile’de iyi haberi duyururken birçok kişi İsa’nın öğrencisi oldu ve vaftiz edildi. O kadar çok insan İsa’nın öğrencisi olmak istiyordu ki, İsa onları hasada hazır, ürünlerle dolu bir tarlaya benzetti. Şöyle dedi: “Yehova’ya dua edin, ürünlerin toplanması için daha fazla işçi göndersin.” Sonra İsa öğrencilerinden 70 kişi seçti. Onları iyi haberi duyurmaları için  Yahudiye’nin her yerine ikişer ikişer gönderdi. Onlar her tür insana Krallık hakkındaki iyi haberi duyurdular. Döndüklerinde, yaşadıkları şeyleri İsa’ya heyecanla anlattılar. Bütün bunlardan sonra artık Şeytan’ın duyuru işini durdurması imkansızdı.

İsa göğe döndükten sonra da öğrencilerinin bu önemli işe devam etmesini istiyordu. Bu yüzden onlara şöyle dedi: “İyi haberi tüm yeryüzünde duyurun. İnsanlara Tanrı’nın Sözünü öğretin ve onları vaftiz edin.”

“Tanrı’nın krallığı hakkındaki iyi haberi diğer şehirlere de bildirmeliyim, çünkü ben bunun için gönderildim” (Luka 4:43)