İsa insanlara göklerin Krallığı hakkında bilgi verdi. Ayrıca onlara Tanrı’nın isminin kutsal kılınması, Krallığının gelmesi ve isteğinin yeryüzünde gerçekleşmesi için dua etmeyi öğretti. Çocuğunuz varsa ona, bu duanın bizim için ne anlama geldiğini açıklayın. İsa, Şeytan ne yaparsa yapsın Yehova’ya sadık kaldı. İsa’nın seçtiği elçiler Krallığın ilk üyeleri oldular ve Krallığın temelini oluşturdular. İsa hakiki tapınma için büyük bir gayret gösterdi. İnsanlara yardım etmek istediği için hastaları iyileştirdi, açları doyurdu, hatta ölüleri diriltti. Bu mucizelerle Krallığın gelecekte insanlar için neler yapacağını göstermiş oldu.