İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 ON BEŞİNCİ BÖLÜM

Tanrı’ya Nasıl İbadet Etmeliyiz?

Tanrı’ya Nasıl İbadet Etmeliyiz?

1. Tanrı’ya doğru şekilde ibadet etmeyi kimden öğrenmeliyiz?

HER din gerçeği öğrettiğini iddia eder. Dinler Tanrı’nın nasıl biri olduğu ve O’na nasıl ibadet etmemiz gerektiği hakkında birbirinden çok farklı şeyler öğretiyor. O halde hepsinin söylediği doğru olamaz. Peki gerçeği nasıl öğrenebiliriz? Nasıl ibadet etmemiz gerektiğini bize yalnızca Yehova söyleyebilir.

2. Doğru şekilde ibadet etmeyi öğrenmek için ne yapmalıyız?

2 Yehova, doğru şekilde ibadet etmeyi öğrenebilmemiz için Kutsal Kitabı yazdırdı. Bu nedenle Kutsal Kitabı inceleyin. Yehova bu kitapta verdiği bilgilerden yararlanmanıza yardım edecek. Çünkü sizinle yakından ilgileniyor (İşaya 48:17).

3. Tanrı bizden ne yapmamızı istiyor?

3 Bazılarına göre Tanrı her tür ibadeti kabul eder. Fakat İsa bunu öğretmedi. O şöyle dedi: “Bana ‘Efendim, Efendim’ diyen herkes göklerin krallığına erişemeyecek, ancak göklerde olan Babamın isteğini yapan kişi erişecektir.” Öyleyse Tanrı’nın isteğinin ne olduğunu öğrenmemiz, sonra da bunu yapmamız gerekir. Bu ciddi bir konudur. Çünkü İsa Tanrı’nın isteğini yapmayanlardan “kötülüğün hizmetkârları” diye söz etti, yani onları ağır suçlar işleyenlerle bir tuttu (Matta 7:21-23).

4. İsa, Tanrı’nın isteğini yapmanın kolay olmayacağını hangi sözlerle gösterdi?

4 İsa, Tanrı’nın isteğini yapmanın her zaman kolay  olmayacağını söyledi. Şöyle dedi: “Dar kapıdan girin, çünkü yok oluşa giden yol geniş ve enlidir; bu yoldan gidenler çoktur. Oysa hayata giden kapı dar ve yol sıkışıktır; bu yolu bulanlar azdır” (Matta 7:13, 14). Tanrı’ya doğru şekilde tapınanlar dar ve sıkışık yoldadır ve bu yol sonsuz yaşama götürür. Tanrı’ya yanlış şekilde tapınanlar ise geniş yoldadır ve bu yol ölümle sonuçlanır. Fakat Yehova kimsenin ölmesini istemez. Herkese, Kendisi hakkında bilgi alma fırsatı tanır (2. Petrus 3:9).

TANRI’YA İBADET ETMENİN DOĞRU YOLU

5. Tanrı’ya doğru şekilde ibadet edenleri nasıl ayırt edebilirsiniz?

5 İsa, Tanrı’ya doğru şekilde ibadet edenleri ayırt edebileceğimizi söyledi. Bunun için onların nelere inandıklarına ve neler yaptıklarına bakmamız gerekir. İsa “Onları meyvelerinden tanıyacaksınız” dedi. Sonra da şunu ekledi: “Her iyi ağaç iyi meyve verir” (Matta 7:16, 17). Bu, Tanrı’nın isteğini yapanların kusursuz kişiler olduğu anlamına gelmez. Ancak onlar her zaman doğru olanı yapmaya çalışırlar. Şimdi, kimlerin Tanrı’ya doğru şekilde ibadet ettiğini görmeye çalışalım.

6, 7. (a) Doğru tapınma neden Kutsal Kitaba dayanır? (b) İsa bu konuda bize nasıl örnek oldu?

6 İnançları Kutsal Kitaba dayanır. Kutsal Kitap şöyle der: “Kutsal Yazıların tümü Tanrı ilhamıdır ve öğretmek, yanlışı göstermek, düzeltmek ve doğruluk yolunda terbiye etmek bakımından yararlıdır. Bu sayede Tanrı adamı, her iyi iş için tam anlamıyla yeterli ve hazırlıklı olabilir” (2. Timoteos 3:16, 17). Elçi Pavlus İsa’nın takipçilerine şöyle yazdı: “Bizden işittiğiniz sözü, insanların değil Tanrı’nın sözü olarak kabul ettiniz; gerçekten de öyledir” (1. Selanikliler 2:13). Doğru  tapınma sadece Tanrı’nın Sözüne, yani Kutsal Kitaba dayanır. İnsanların düşüncelerine, geleneklerine ya da başka herhangi bir şeye dayanmaz.

7 İsa’nın öğrettiği her şey Tanrı’nın Sözüne dayanıyordu (Yuhanna 17:17’yi okuyun). O, Kutsal Yazılardan sık sık alıntı yaptı (Matta 4:4, 7, 10). Tanrı’ya hizmet edenler İsa’yı örnek alır ve sadece Kutsal Kitaptaki gerçekleri öğretirler.

8. İsa, Yehova’ya tapınma konusunda bize ne öğretti?

8 Sadece Yehova’ya ibadet ederler. Mezmur 83:18 şöyle der: “Adı Yehova olan Sen, bütün yeryüzü üzerinde yalnız Sen Yücesin.” İsa insanların Tanrı’yı tanımasını istiyordu ve onlara Tanrı’nın ismini öğretti (Yuhanna 17:6’yı okuyun). İsa ayrıca şöyle dedi: “Tanrın Yehova’ya tapınacak ve yalnız O’na ibadet edeceksin” (Matta 4:10). Tanrı’ya hizmet edenler olarak biz de İsa’yı örnek alıyoruz. Sadece Yehova’ya tapınıyoruz. Uygun olan her fırsatta, örneğin O’nun hakkında konuşurken ve dua ederken ismini kullanıyoruz. Tanrı’nın ismini ve bizim için neler yapacağını insanlara öğretiyoruz.

9, 10. Nasıl gerçek sevgi gösterebiliriz?

9 Aralarında gerçek sevgi vardır. İsa öğrencilerine birbirlerini sevmeyi öğretti (Yuhanna 13:35’i okuyun). Memleketimiz ve kültürümüz farklı olabilir. Yoksul veya zengin olabiliriz. Yine de iman kardeşlerimizle aramızdaki sevgi bizi birleştirmeli (Koloseliler 3:14). Ayrıca iman kardeşlerimizi ve diğer insanları sevdiğimiz için savaşlara katılmayız, insan öldürmeyiz. Kutsal Kitap şöyle der: “Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen Tanrı’dan değildir. Zaten Tanrı’nın  çocuklarıyla İblis’in çocuklarını belli eden de budur.” Sonra şunu ekler: “Birbirimizi sevelim, kötüden olup kardeşini katleden Kain gibi olmayalım” (1. Yuhanna 3:10-12; 4:20, 21).

10 Kardeşlerimize yardım etmek ve birbirimizi ruhen güçlendirmek için zamanımızı, gücümüzü ve maddi olanaklarımızı kullanırız (İbraniler 10:24, 25). Aynı zamanda ‘Herkes için iyilik yaparız’ (Galatyalılar 6:10).

11. Tanrı’yı memnun etmek için neden İsa’ya itaat etmeliyiz?

11 İsa’ya itaat ederler çünkü Tanrı’yı memnun etmemiz buna bağlıdır. Kutsal Kitap İsa hakkında şöyle der: “Ondan başka kimse kurtuluş getiremez; çünkü Tanrı kurtulmamız için gök altında, insanlar arasında başka birinin ismini vermemiştir” (Elçiler 4:12). Bu kitabın 5. bölümünde öğrendiğimiz gibi, Yehova İsa’yı, itaatli insanlar için yaşamını fidye olarak versin diye gönderdi (Matta 20:28). Ayrıca Yehova onu, yeryüzünü yönetecek kral olarak seçti. Bu nedenle Kutsal Kitap, sonsuza dek yaşamak istiyorsak İsa’ya itaat etmemiz gerektiğini söyler (Yuhanna 3:36’yı okuyun).

12. Neden siyasete karışmıyoruz?

12 Siyasete karışmazlar. İsa siyasete karışmadı. Yargılandığı sırada vali Pilatus’a şöyle dedi: “Benim krallığım bu dünyaya ait değil” (Yuhanna 18:36’yı okuyun). İsa gibi biz de Tanrı’nın gökteki Krallığına vefayla bağlı olduğumuz için nerede yaşarsak yaşayalım siyasete karışmayız. Bununla birlikte Kutsal Kitap “baştaki yetkililere”, yani yönetimlere itaat etmemizi emreder (Romalılar 13:1). Bu nedenle yaşadığımız ülkenin kanunlarına uyarız. Ama Tanrı’nın kanunlarına  ters düşen bir şey yapmamız istendiğinde şu sözleri söyleyen elçileri örnek alırız: “Biz insanlardan önce Tanrı’ya itaat etmeliyiz” (Elçiler 5:29; Markos 12:17).

13. Tanrı’nın Krallığı hakkında neyi duyuruyoruz?

13 Dünyanın sorunları için tek çözümün Tanrı’nın Krallığı olduğuna inanırlar. İsa ‘Krallığın iyi haberinin dünyanın her yerinde’ duyurulacağını söylemişti (Matta 24:14’ü okuyun). Tanrı’nın Krallığının bizim için yapacaklarını insanların kurduğu hiçbir yönetim başaramaz (Mezmur 146:3). İsa öğrencilerine, “Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de Senin isteğin gerçekleşsin” diyerek Tanrı’nın Krallığı için dua etmelerini öğretti (Matta 6:10). Kutsal Kitap Tanrı’nın Krallığının, insanların tüm yönetimlerini yok edeceğini ve ‘kendisinin sonsuza dek duracağını’ söyler (Daniel 2:44).

14. Sizce kimler Tanrı’ya doğru şekilde tapınıyor?

14 Tüm bunları inceledikten sonra şu sorular üzerinde düşünün: “Kimlerin tüm inançları Kutsal Kitaba dayanıyor? Kimler Tanrı’nın ismini başkalarına bildiriyor? Kimlerin arasında gerçek sevgi var? Kimler Tanrı’nın bizi kurtarmak için İsa’yı gönderdiğine inanıyor? Kimler siyasete karışmıyor? Kimler sorunlarımızı sadece Tanrı’nın Krallığının çözeceğini duyuruyor?” Yalnızca Yehova’nın Şahitleri (İşaya 43:10-12).

SİZ NE YAPACAKSINIZ?

15. Tanrı’nın tapınmamızı kabul etmesini istiyorsak ne yapmalıyız?

15 Tanrı’nın var olduğuna iman etmek yetmez. Cinler de buna inanıyor fakat Tanrı’ya itaat etmiyorlar (Yakup 2:19). Eğer Tanrı’nın tapınmamızı kabul etmesini istiyorsak O’nun varlığına iman etmekle kalmamalı, söylediklerini yapmalıyız.

16. Kirli ve sahte ibadet şeklinden neden uzak durmalıyız?

 16 Tanrı’nın uymamızı istediği emirlerinden biri şudur: “Kirli olan hiçbir şeye dokunmayın; onun içinden çıkın, kendinizi temiz tutun” (İşaya 52:11; 2. Korintoslular 6:17). Tapınmamızın Tanrı tarafından kabul edilmesi için O’nun gözünde kirli ve sahte olan tüm ibadet şekillerinden tamamen uzak durmalıyız.

17, 18. (a) “Büyük Babil” nedir? (b) Sahte dinlerden bir an önce ayrılmak neden önemli?

17 Bir din, Tanrı’nın Sözüne aykırı herhangi bir tapınma şekli öğretiyorsa sahtedir. Kutsal Kitap sahte dinlerin tümünü “Büyük Babil” diye adlandırır (Vahiy 17:5). Nuh’un zamanındaki Tufandan sonra Babil şehrinde birçok sahte inanç ortaya çıktı. Yalana dayanan bu inançlar tüm yeryüzüne yayıldı. Örneğin eski Babil şehrinde yaşayan insanlar üçlü tanrılara tapınıyordu. Bugün de üçlü bir tanrıyı öğreten birçok din var, fakat Kutsal Kitap tek bir gerçek Tanrı olduğunu öğretir, O Yehova’dır. Kutsal Kitaba göre İsa Tanrı değil, ilk yaratılan varlıktır (Yuhanna 17:3). Babil’de yaşayanlar ayrıca, insan öldükten sonra canının yaşamaya devam ettiğine ve cehenneme gittiği takdirde acı çektiğine inanırdı. Kutsal Kitap bunu öğretmez. (Açıklama 1417 ve 18’e bakın.)

18 Tanrı tüm sahte dinlerin yakında yok edileceğini bildirdi (Vahiy 18:8). Bu nedenle sahte dinlerden bir an önce ayrılmak çok önemli. Yehova Tanrı sizin de çok geç olmadan bunu yapmanızı istiyor (Vahiy 18:4).

Yehova’nın toplumu tüm dünyada tek bir aile gibidir. Yehova’ya hizmet etmeye karar verdiğinizde bu ailenin bir kısmı olursunuz.

19. Yehova’ya hizmet etmeye karar verirseniz O sizin için neler yapacak?

19 Sahte dinden ayrılmaya ve Yehova’ya hizmet etmeye karar verdiğinizde ailenizden ya da arkadaşlarınızdan  bazıları bu kararınızı anlamayabilir, hatta size zorluk çıkarabilirler. Fakat Yehova sizi tek başınıza bırakmayacak. Tüm dünyada birbirini gerçekten seven milyonlarca kişinin oluşturduğu ailenin bir parçası olacaksınız. Ayrıca Tanrı’nın kuracağı yeni dünyada sonsuza dek yaşama ümidiniz olacak (Markos 10:28-30). Belki de size karşı çıkan yakınlarınız daha sonra Kutsal Kitabı incelemeye karar verebilir.

20. Tanrı’ya doğru şekilde tapınmak neden önemlidir?

20 Çok yakında Tanrı tüm kötülükleri yok edecek ve yeryüzünü O’nun Krallığı yönetecek (2. Petrus 3:9, 13). O zaman her şey harika olacak! Herkes Yehova’ya O’nun istediği şekilde tapınacak. O halde harekete geçmeniz ve şimdiden Tanrı’ya doğru şekilde tapınmanız önemlidir.