İyi bir haber almak herhalde herkes gibi sizi de mutlu eder. Aslında hem sizi hem de sevdiklerinizi mutlu edecek böyle çok güzel bir haber var.

Bu iyi haber, evrenin yaratıcısı Yehova Tanrı’nın uzun zaman önce yazdırdığı Kutsal Kitapta bulunur. Kutsal Kitabı oluşturan kitaplardan dördü bu iyi haberi anlatır. Söz ettiğimiz dört kitap onları kaleme alan kişilerin isimleriyle tanınır: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Elinizdeki yayın bu kitapları ele almaktadır.

Bu kayıtlar genellikle dört İncil olarak bilinir. “İncil” iyi haber anlamına gelir ve incillerin tümü İsa Mesih hakkındadır. O, Tanrı’nın insanları kurtarmak için aracı olarak kullandığı, gökteki krallığın kralı olarak atadığı kişidir ve kendisine iman eden herkese sonsuza dek nimetler sağlayacaktır. İncillerdeki iyi haber budur (Markos 10:17, 30; 13:13).

NEDEN DÖRT İNCİL?

Belki siz de, İsa’nın hayatını ve öğretilerini anlatan Tanrı ilhamı kayıtların neden dört tane olduğunu merak etmiş olabilirsiniz.

İsa’nın söyledikleri ve yaptıkları hakkında birbirinden ayrı kayıtlar olmasının yararları var. Örneğin, ünlü bir öğretmenin etrafında duran dört adam düşünün. Öğretmenin karşısında bulunan kişi bir vergi memuru. Sağındaki ise bir hekim. Sol yanında durup onu dinleyen adam bir balıkçı ve öğretmenin çok yakın arkadaşı. Diğerlerine göre daha genç olan dördüncü kişi geride durarak yalnızca izliyor. Dördü de dürüst insanlar. İlgi alanları ve dikkat ettikleri noktalar farklı. Her biri bu öğretmenin sözleri ve faaliyetine dair bir kayıt tutarsa büyük ihtimalle bu kayıtlar farklı detayları ve olayları içerir. Her birinin kaydını bakış açılarını ve yazma amaçlarını aklımızda tutarak ele aldığımızda, zihnimizde öğretmenin söyledikleri ve yaptıklarıyla ilgili eksiksiz bir resim oluşturabiliriz. Büyük Öğretmen İsa’nın yaşamıyla ilgili sahip olduğumuz dört kayıt da bize böyle yarar sağlar.

Örneğimize devam edelim. Vergi tahsildarı Yahudi kökenli kişilere hitap eden bir kayıt hazırlamak istiyor. Bu nedenle onları düşünerek, yaşanan olayları ve öğretmenin anlattıklarını sıraya sokuyor.  Hekim hasta ve sakat kişilerin iyileştirilmesine dikkat çekmek istiyor, bu yüzden vergi tahsildarının yazdığı bazı şeyleri kaydına dahil etmiyor ya da onunkinden farklı bir sırayla sunuyor. Yakın arkadaşına gelince, o öğretmenin duygularını ve kişilik özelliklerini vurguluyor. Genç adam ise az ve öz yazmaktan yana. Yine de her birinin yazdıkları doğru. Aynı şekilde İsa’nın hayatıyla ilgili sahip olduğumuz dört kayıt da onun faaliyeti, öğrettikleri ve kişiliği hakkındaki anlayışımızı artırıyor.

Bazen “Matta İncili”, “Yuhanna İncili” gibi ifadeler kullanılarak ayrı ayrı incillerden söz edilir. Aslında bu yanlış değildir, çünkü incillerin her biri “İsa Mesih hakkındaki iyi haberi” içerir (Markos 1:1). Ancak daha geniş açıdan bakıldığında bu dört kaydın toplamından oluşan tek bir incil, yani iyi haber vardır.

Tanrı’nın Sözünü inceleyen birçok kişi Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’nın kayıtlarındaki olayları ve bilgileri karşılaştırıp aralarındaki uyumu görmek istedi. MS yaklaşık 170’te Süryani yazar Tatianos da bunu yapmaya çalıştı. O, dört kitabı da Tanrı ilhamı doğru kayıtlar olarak gördü ve bunları birleştirerek Diatessaron adını verdiği, İsa’nın hayatını ve hizmetini anlatan bir derleme yaptı.

İsa Mesih: Yol, Hakikat, Yaşam kitabında da aynı şey yapılmıştır, ancak bu kitapta daha doğru ve tutarlı bir bilgi aktarılmaktadır. Bunun nedeni İsa’nın verdiği örneklerle neyi kastettiğini ve önceden bildirdiklerinin nasıl gerçekleştiğini daha net anlamamızdır. Artan anlayışımız, hem onun söylediklerini ve yaptıklarını hem de olayların hangi sırayla geliştiğini daha net görmemizi sağladı. Ayrıca arkeolojik bulgular bazı detaylara ve yazarların bakış açılarıyla ilgili noktalara ışık tuttu. Elbette her olay için kesin bir sıra belirtmek mümkün değildir. Ancak İsa Mesih: Yol, Hakikat, Yaşam kitabında olaylar olabildiğince mantıklı şekilde sıralanmıştır.

YOL, HAKİKAT, YAŞAM

Bu kitabı okurken, size ve sevdiklerinize yarar sağlayacak olan asıl mesajı göz önünde tutun. İsa Mesih’in elçi Tomas’a söylediklerini unutmayın: “Yol, hakikat ve yaşam benim . . . . Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez” (Yuhanna 14:6).

İsa Mesih: Yol, Hakikat, Yaşam kitabı İsa’nın bizim için hangi anlamda gerçek “yol” olduğunu anlamamıza yardım edecek. Yehova Tanrı’ya dua ederek yaklaşmak yalnızca İsa aracılığıyla mümkündür. Ayrıca, Tanrı’yla barışmanın tek yolu da İsa’dır (Yuhanna 16:23; Romalılar 5:8). Dolayısıyla Tanrı’nın onayını kazanarak O’nunla iyi bir ilişkiye sahip olmamız yalnızca İsa aracılığıyla olabilir.

İsa “hakikat”tir. Onun tüm konuşmaları ve davranışları hakikatle uyumluydu. Yaşamı boyunca Kutsal Kitapta peygamberler tarafından önceden bildirilmiş pek çok sözü gerçekleştirdi, bunlar “onun sayesinde Evet oldu” (2. Korintoslular 1:20; Yuhanna 1:14). Bu peygamberlik sözleri onun Tanrı’nın amacının yerine gelmesinde oynadığı kilit rolü anlamamıza yardım eder (Vahiy 19:10).

İsa Mesih aynı zamanda “yaşam”dır. Kusursuz bedenini ve kanını feda ederek sağladığı fidyeyle, “gerçek yaşam” olan “sonsuz yaşamı” kazanmamızı mümkün kıldı (1. Timoteos 6:12, 19; Efesoslular 1:7; 1. Yuhanna 1:7). İsa ölmüş olan milyonlarca insan için de “yaşam” olduğunu, onları cennet yeryüzünde sonsuza dek yaşama ümidiyle dirilterek gösterecek (Yuhanna 5:28, 29).

Hepimiz İsa’nın Tanrı’nın amacındaki rolünü anlamalı ve buna değer vermeliyiz. “Yol, hakikat ve yaşam” olan İsa Mesih hakkında öğreneceklerinizden zevk almanızı umuyoruz.