İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 139. BÖLÜM

Yeryüzünü Cennete Dönüştürüyor ve Görevini Tamamlıyor

Yeryüzünü Cennete Dönüştürüyor ve Görevini Tamamlıyor

1. KORİNTOSLULAR 15:24-28

  • KOYUN VE KEÇİLERİ BEKLEYEN GELECEK

  • BİRÇOK İNSAN YERYÜZÜNDE CENNETTE YAŞAYACAK

  • İSA YOL, HAKİKAT VE YAŞAM OLDUĞUNU KANITLAR

İsa vaftizinden kısa süre sonra, hizmetine henüz başlamadan kendisini yenilgiye uğratmaya kararlı bir düşmanla karşılaşmıştı. Evet, Şeytan onu defalarca ayartmaya çalıştı. İsa daha sonra bu kötü varlık hakkında şunu demişti: “Bu dünyanın hükümdarı geliyor. O benim üzerimde hiçbir şekilde hâkimiyet kuramaz” (Yuhanna 14:30).

Elçi Yuhanna bir görüntüde ‘eski yılan, İblis ve Şeytan denilen büyük ejderin’ başına ne geleceğini gördü. İnsanlığın acımasız düşmanı olan İblis ‘zamanının az olduğunu bilerek büyük öfkeyle’ gökten atılacaktı (Vahiy 12:9, 12). Şimdi İsa’nın takipçilerinin Şeytan’ın “zamanının az” olduğu bu dönemde yaşadıklarına inanmaları için geçerli sebepleri var; yakında ‘eski yılan, büyük ejder’ dipsiz derinliklere atılacak ve İsa’nın kral olarak hüküm sürdüğü 1.000 yıl boyunca faaliyetsiz kalacak (Vahiy 20:1, 2).

Peki yaşadığımız yeryüzünde bu süre içinde neler olacak? Burada kimler, hangi koşullarda yaşayacak? İsa bunun cevabını vermişti. Koyunlar ve keçiler örneğinde koyunlara benzettiği insanları, yani İsa’nın kardeşleriyle işbirliği içinde olan ve onlara iyilik yapan doğru kişileri gelecekte neler beklediğini gösterdi. Aynı zamanda bunun tam tersini yapan, keçilere benzettiği kişilerin sonlarının ne olacağını da açıkladı. Şöyle dedi: “Bunlar [keçiler] sonsuz ölüme, fakat doğru kişiler [koyunlar] sonsuz yaşama gidecekler” (Matta 25:46).

Bu sözler İsa’nın işkence direğindeyken yanındaki suçluya söylediklerini anlamamıza yardım eder. İsa imanlı elçilerine vaat ettiği gökteki Krallıkta yer alma ödülünü o adama vaat etmemişti. Tövbe eden o suçluya, “Gerçekten de bugün sana diyorum ki, sen benimle birlikte Cennette olacaksın” demişti (Luka 23:43). O adam  böylece, yeryüzünde güzel bir park ya da bahçeye benzeyen cennette yaşama ümidi kazanmış oldu. Dolayısıyla bugün koyun benzeri kişiler olduğunu kanıtlayan ve “sonsuz yaşama gidecek” olanlar da bu cennette yaşayacak.

Elçi Yuhanna da bununla uyumlu olarak yeryüzünde oluşacak koşullarla ilgili şöyle demişti: “Tanrı’nın çadırı insanlarladır. Kendisi onlarla birlikte oturacak, O’nun toplumu olacaklar. Tanrı da onlarla olacak. Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti” (Vahiy 21:3, 4).

O suçlunun cennette yaşaması için önce diriltilmesi gerekecek. Ve yalnızca o değil başka birçok kişi de diriltilecek. İsa bunu şu sözleriyle netleştirdi: “Mezarlarda olan herkesin onun sesini işitip çıkacağı zaman geliyor. O zaman, iyi işler yapanlar yaşam için, kötü işler yapanlar da hüküm için dirilmiş olacaklar” (Yuhanna 5:28, 29).

Peki sadık elçiler ve gökte İsa’yla birlikte yaşayacak sınırlı sayıdaki kişi için ne denebilir? Kutsal Kitap onlar için şöyle der: “Tanrı’nın ve Mesih’in kâhinleri olacaklar ve Mesih’le birlikte bin yıl kral olarak hüküm sürecekler” (Vahiy 20:6). Mesih’le birlikte hüküm süren bu kişiler yeryüzünde yaşamış olan erkek ve kadınlardan oluşacak. Bu yüzden onların gökten yeryüzünde yaşayanları yönetirken merhametli ve anlayışlı olacaklarından kesinlikle emin olabiliriz (Vahiy 5:10).

İsa yeryüzündeki tüm insanların kendi fidyesinden yararlanmasını sağlayacak ve miras aldıkları günahın lanetini onların üzerinden kaldıracak. O ve birlikte hüküm sürdüğü kişiler sadık insanları kusursuzluğa eriştirecek. O zaman insanlar Tanrı’nın başlangıçta Âdem ve Havva’ya çoğalıp yeryüzünü doldurmalarını söylerken amaçladığı hayatı yaşayabilecekler. Âdem’in günahından kaynaklanan ölüm bile artık olmayacak!

Böylece İsa Yehova’nın kendisinden istediği her işi tamamlamış olacak. İsa bin yıllık hükümdarlığının sonunda, Krallığı ve kusursuz hale gelmiş insan ailesini Babasının ellerine bırakacak. Elçi Pavlus İsa’nın bu olağanüstü alçakgönüllülüğüyle ilgili şunu yazdı: “Her şey onun yetkisine verildiği zaman, Oğul kendisi de her şeyi onun yetkisine verenin yönetimine boyun eğecektir ki, Tanrı herkesin her şeyi olsun” (1. Korintoslular 15:28).

İsa’nın Tanrı’nın görkemli amaçlarını yerine getirmekte yaşamsal bir rolü olduğu açıktır. Bu amaçlar sonsuzluk boyunca açıklandıkça İsa “yol, hakikat ve yaşam” olmaya devam edecek (Yuhanna 14:6).