Haritadaki Yerler

 • FENİKE

 • CELİLE

 • DEKAPOLİS

 • SAMİRİYE

 • PEREA

 • YAHUDİYE

 • Sayda

 • Tsarefat

 • Sur

 • Şam

 • Hermon Dağı

 • Filipos Sezariyesi

 • Horazin

 • Beytsayda

 • Kefernahum

 • Rafana

 • Kana

 • Magadan

 • Celile Gölü

 • Gergesa

 • Taberiye

 • Hippos

 • Dium

 • Kanatha

 • Nasıra

 • Gadara

 • Abila

 • Nain

 • Skythopolis (Beyt-şean)

 • Ürdün Irmağı’nın öte yakasındaki Beytanya?

 • Pella

 • Salim

 • Aynun

 • Sebastiye (Samiriye)

 • Gerasa

 • Sihar

 • Gerizim Dağı

 • Yakup’un Kuyusu

 • Ürdün Irmağı

 • Arimatea

 • Efraim

 • Filadelfiya (Rabba)

 • Eriha

 • Rama

 • Emmaus

 • Yeruşalim

 • Beytfaci

 • Beytanya

 • Beytlehem

 • Hebron

 • Yahudiye Çölü

 • Tuz Gölü (Lût Gölü)

 • YERUŞALİM BÖLGESİ

 • Rama

 • Emmaus

 • Zeytinlik Dağı

 • Yeruşalim

 • Beytfaci

 • Beytanya

 • Beytlehem