İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

İsa’nın Örnek Alabileceğimiz Nitelikleri

İsa’nın Örnek Alabileceğimiz Nitelikleri

MERHAMET

İsa kusursuz bir insan olduğundan başkalarının yaşadığı kaygıların ve sıkıntıların çoğunu yaşamadı. Buna rağmen insanlara duygudaşlık gösterdi. Onlar için çaba harcamaya ve ihtiyaç olarak görülen şeylerden daha fazlasını yapmaya istekliydi. Evet, insanlara yardım etmesinin nedeni onlara duyduğu merhametti. Bununla ilgili 32, 37, 57 ve 99. bölümlerde bulunan örnekler üzerinde düşünebilirsiniz.

YAKLAŞILABİLİR OLMAK

İsa soğuk, mesafeli biri olmadığından ve kimseye üstünlük taslamadığından genç yaşlı herkes ona rahatça yaklaşabiliyordu. İnsanlar İsa’nın onlarla kişisel olarak ilgilendiğini fark ettiklerinden kendilerini onun yanında rahat hissediyorlardı. Bunu 25, 27 ve 95. bölümlerde görebilirsiniz.

DUAYA ÖNEM VERMEK

İsa Babasına içtenlikle dua ederdi; bunu hem yalnızken hem de Tanrı’ya iman edenlerle birlikteyken düzenli olarak yapardı. Yalnızca yemek zamanlarında değil, başka fırsatlarda da dua ederdi. Dualarında Babasına şükreder, O’nu yüceltir, önemli kararlar vermeden önce O’nun rehberliğine başvururdu. 24, 34, 91, 122 ve 123. bölümlere bakabilirsiniz.

ÖZVERİ

İsa biraz dinlenip rahatlamaya ihtiyacı olduğunda bile başkalarını düşündüğünden birçok kez bu ihtiyacını arka plana attı. O hiçbir zaman ilk olarak kendini düşünmedi. Bu açıdan da yakından izleyebileceğimiz bir örnek bıraktı. Özverili tutumunu nasıl yansıttığını 19, 41 ve 52. bölümlerde görebilirsiniz.

BAĞIŞLAYICILIK

İsa bağışlayıcı olmak gerektiğini öğretmekle kalmadı, bu niteliği öğrencileriyle ve diğer insanlarla ilişkilerinde gösterdi. Bununla ilgili 26, 40, 64, 85 ve 131. bölümlerde bulunan örnekler üzerinde düşünebilirsiniz.

GAYRET

Mesih’in çoğu Yahudi tarafından reddedileceği ve düşmanlarının onu öldüreceği önceden bildirilmişti. Bu nedenle İsa, insanlar için çok fazla çaba harcamamayı seçebilirdi. Ancak böyle yapmadı, Tanrı’ya doğru şekilde tapınmaları için onlara gayretle yardım etti. Böylece kayıtsızlık, hatta muhalefetle karşılaşan tüm takipçilerine gayretiyle örnek oldu. 16, 72 ve 103. bölümlere bakabilirsiniz.

ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK

İsa bilgi, hikmet ve başka pek çok yönden kusurlu insanlardan kat kat üstündü. Kusursuz yapısı sayesinde şüphesiz çevresindeki herkesten çok daha üstün zihinsel ve fiziksel yetilere sahipti. Buna rağmen insanlara alçakgönüllülükle hizmet etti. 10, 62, 66, 94 ve 116. bölümlerde bunu görebilirsiniz.

SABIR

Elçileri ve diğer insanlar İsa’nın örneğini izlemediğinde ya da söylediklerini yapmadığında, o her zaman sabırlı davrandı. Yehova’ya yaklaşabilmeleri için ihtiyaçları olan şeyleri onlara tekrar tekrar sabırla öğretti. İsa’nın sabrıyla ilgili örnekleri 74, 98, 118 ve 135. bölümlerde bulabilirsiniz.