İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 11. BÖLÜM

Vaftizci Yahya Yolu Hazırlıyor

Vaftizci Yahya Yolu Hazırlıyor

MATTA 3:1-12 MARKOS 1:1-8 LUKA 3:1-18 YUHANNA 1:6-8, 15-28

  • YAHYA HEM DUYURU İŞİNE HEM DE VAFTİZ ETMEYE BAŞLAR

  • GELENLERİN BİRÇOĞU VAFTİZ EDİLİR AMA HEPSİ DEĞİL

MS 29 yılının ilkbaharıydı. İsa’nın 12 yaşında mabette öğretmenlere sorular sormasının üzerinden yaklaşık 17 yıl geçmişti. Herkes Ürdün Irmağı’nın batı bölgesini dolaşarak bir duyuru yapan Yahya hakkında konuşuyordu.

Yahya İsa’nın akrabasıydı. Hem görünüşü hem de konuşma tarzıyla oldukça etkileyici biriydi. Giysisi deve tüyündendi, beline de deri bir kuşak bağlardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. Peki duyurduğu mesaj neydi? “Tövbe edin, çünkü göklerin krallığı yaklaştı” (Matta 3:2).

Onun mesajı kendisini dinlemeye gelenleri heyecanlandırırdı. Böylece birçoğu tövbe etmesi gerektiğini, yani tutum ve davranışlarını değiştirip önceki yaşam tarzlarını reddetmeleri gerektiğini fark ettiler. İnsanlar ona “Yeruşalim’den, Yahudiye’nin her tarafından ve Ürdün Irmağı etrafındaki tüm bölgelerden” geliyordu (Matta 3:5). Yahya’ya gelenlerin birçoğu gerçekten tövbe ediyordu. O da onları Ürdün sularına daldırarak vaftiz ediyordu. Bunu neden yapıyordu?

Bu vaftiz insanların, Tanrı’nın İsrailoğullarıyla yaptığı Kanun ahdine karşı işledikleri günahlardan ötürü yürekten tövbe ettiklerini gösteren bir simgeydi (Elçiler 19:4). Ancak hepsi vaftiz edilmeye yeterli değildi. Bazı Ferisi ve Saduki din adamları yanına geldiğinde Yahya onlara “engerek soyu” diye hitap etti ve şunları ekledi: “Tövbeye yakışır meyveler ortaya koyun ve sakın ‘Bizim babamız İbrahim’dir’ demeye kalkışmayın. Bilin ki, Tanrı şu taşlardan İbrahim’e çocuklar yaratabilir. İşte, balta da ağaçların dibinde duruyor. Dolayısıyla, iyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak” (Matta 3:7-10).

Yahya insanların ilgi odağı olmuştu; etkili bir mesaj duyuruyor ve birçok kişiyi vaftiz ediyordu. Bu yüzden Yahudiler ona kâhinler ve Levioğulları gönderip şöyle sordular: “Sen kimsin?”

O da açıkça: “Ben Mesih değilim” dedi.

“Peki o zaman İlya mısın?” diye sordular.

“Değilim” dedi.

Musa’nın ileride geleceğini söylediği büyük Peygamberi kastederek, “Sen o Peygamber misin?” diye sordular (Tekrar 18:15, 18).

Yahya “Hayır!” dedi.

Onlar ısrarla öğrenmek istediler: “Sen kimsin? Bizi gönderenlere ne cevap verelim? Kendin hakkında ne diyorsun?” Yahya şöyle cevap verdi: “Ben, İşaya peygamberin dediği gibi, ‘Yehova’nın yolunu düzleyin’ diye çölde yükselen bir sesim” (Yuhanna 1:19-23).

Ona “Mademki sen Mesih, İlya veya o Peygamber değilsin, neden vaftiz ediyorsun?” diye sordular. O da şu anlamlı cevabı verdi: “Ben suyla vaftiz ediyorum. Fakat aranızda biri duruyor ki, siz onu tanımıyorsunuz; o ardımdan geliyor” (Yuhanna 1:25-27).

Evet, Yahya Kral olacak Mesih’e yol hazırlayan kişi olduğunu açıkça belirtti. Bunun için, insanların Mesih’i kabul etmek üzere doğru bir tutum benimsemelerine yardım ediyordu. Yahya Mesih’ten söz ederek, “Benden sonra gelen benden daha güçlüdür ve ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim” dedi (Matta 3:11). Hatta şunu da söyledi: “Ardımdan gelen önüme geçti, çünkü o benden önce vardı” (Yuhanna 1:15).

Bu nedenle Yahya’nın mesajı çok yerindeydi: “Tövbe edin, çünkü göklerin krallığı yaklaştı” (Matta 3:2). Bu sözler Yehova’nın tayin ettiği Kral İsa Mesih’in hizmetine başlamak üzere olduğunun herkesçe bilinmesini sağladı.