İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 7. BÖLÜM

Astrologların Ziyareti

Astrologların Ziyareti

MATTA 2:1-12

  • “YILDIZ” ASTROLOGLARI ÖNCE YERUŞALİM’E, SONRA İSA’YA GÖTÜRÜR

Doğudan bazı adamlar geldi. Onlar astrologdu; yıldızların konumlarına bakarak insanların yaşamındaki olayları yorumlayabildiklerini iddia ediyorlardı (İşaya 47:13). Doğuda kendi ülkelerindeyken bir “yıldız” görmüş ve yüzlerce kilometre boyunca bu yıldızı izlemişlerdi. “Yıldız” onları Beytlehem’e değil, Yeruşalim’e götürmüştü.

Astrologlar oraya vardığında şöyle sordular: “Yahudilerin yeni doğan kralı nerede? Biz doğudayken onun yıldızını gördük ve önünde eğilmeye geldik” (Matta 2:1, 2).

Yeruşalim’deki Kral Herodes bunu duyunca çok tedirgin oldu. Bu nedenle yüksek kâhinleri ve diğer Yahudi dini liderleri çağırıp onlara Mesih’in nerede doğacağını sordu. Onlar Kutsal Yazılara dayanarak ‘Beytlehem’de’ diye yanıtladılar (Matta 2:5; Mika 5:2). Bunun üzerine, Herodes astrologları gizlice çağırtıp onlara şöyle dedi: “Gidin, çocuğun yerini iyice araştırın, bulunca bana da haber verin ki, ben de gidip önünde eğileyim” (Matta 2:8). Oysa Herodes’in asıl amacı çocuğu bulup öldürmekti!

Astrologlar oradan ayrıldı, doğudayken izledikleri “yıldız” önlerinden gidiyordu. Bunun sıradan bir yıldız olmadığı açıktı; onları yönlendirmek için özellikle kullanılmıştı. Astrologlar “yıldızı” izlemeye devam ettiler. Yıldız Yusuf ve Meryem’in oğulları İsa’yla beraber yaşadıkları evin tam üzerinde durdu.

Eve girdiklerinde, Meryem’i artık küçük bir çocuk olan İsa ile birlikte buldular. O zaman İsa’nın önünde eğildiler. Ona altın, akgünlük ve mürrüsafi gibi hediyeler verdiler. Daha sonra, Herodes’e geri dönmek üzerelerken Tanrı bunu yapmamaları için onları rüyalarında uyardı. Böylece ülkelerine başka bir yoldan dönmek üzere oradan ayrıldılar.

Sizce astrologlara yol gösteren bu “yıldızı” kim sağlamıştı? Bildiğimiz gibi “yıldız” onları doğrudan Beytlehem’e, İsa’ya değil Yeruşalim’e götürmüştü. Orada İsa’yı öldürmek isteyen Kral Herodes’in önüne çıktılar. Tanrı müdahale edip İsa’nın nerede olduğunu Herodes’e söylememeleri için astrologları uyarmamış olsaydı Herodes İsa’yı öldürecekti. Belli ki İsa’nın öldürülmesini isteyen, Tanrı’nın düşmanı olan İblis Şeytan’dı ve amacına ulaşabilmek için bu yola başvurmuştu.