MATTA 2:13-23

  • İSA’NIN AİLESİ MISIR’A KAÇAR

  • YUSUF AİLESİNİ NASIRA’YA GÖTÜRÜR

Yusuf aceleyle Meryem’i uyandırdı, bu haberi ona hemen vermesi gerekiyordu. Az önce Yehova’nın meleği ona rüyasında görünmüş ve şöyle demişti: “Kalk, çocuğu ve annesini alıp Mısır’a kaç ve ben sana dönmeni söyleyene kadar orada kal; çünkü Herodes çocuğu yok etmek için onu aramaya başlayacak” (Matta 2:13).

Yusuf ve Meryem, oğulları İsa’yı alarak o gece hemen evden ayrıldılar. Bunun tam zamanıydı, çünkü Herodes astrologların kendisini aldattığını öğrenmişti. Geri dönüp kendisine haber vermelerini söylediği halde onlar bunu yapmadan ülkeden ayrılmıştı. Bu yüzden Herodes çok öfkeliydi. Hâlâ İsa’yı öldürmek istediğinden Beytlehem ve çevresindeki iki ve daha küçük yaştaki tüm erkek çocukların öldürülmesi için emir verdi. Bu yaş hesabını Doğudan gelen astrologlardan aldığı bilgiye dayanarak yapmıştı.

Tüm erkek bebeklerin katledilmesi korkunç bir şeydi! Kaç bebeğin öldürüldüğünü bilmiyoruz, ancak yavrularını yitiren annelerin acı feryatları ve ağıtları Tanrı’nın Yeremya peygamber aracılığıyla Kutsal Kitaba kaydettirdiği sözlerin gerçekleşmesiydi (Yeremya 31:15).

Bu arada Yusuf ve ailesi Mısır’a kaçmış, orada yaşamaya başlamışlardı. Bir gece Yehova’nın meleği Yusuf’a tekrar rüyasında göründü ve şöyle dedi: “Kalk, çocuğu ve annesini alıp İsrail’e dön, çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü” (Matta 2:20). O zaman Yusuf ailesini alıp memleketine dönmeye karar verdi. Böylece Kutsal Kitaptaki “oğlumu Mısır’dan çağırdım” sözü gerçekleşmiş oldu (Hoşea 11:1).

Anlaşılan Yusuf ailesiyle Yahudiye’ye yerleşmek niyetindeydi; belki Mısır’a kaçmadan önce yaşadıkları Beytlehem yakınlarında oturmayı  düşünüyordu. Fakat Yahudiye’de Herodes’in yerine zalim oğlu Arhelaos’un hüküm sürdüğünü öğrendi. Tanrı başka bir rüyada Yusuf’u tehlikeye karşı uyardı. Yusuf ve ailesi, Yahudilerin dini merkezi olan Yeruşalim’den uzağa, kuzeye doğru yollarına devam etti ve Celile topraklarındaki Nasıra şehrine yerleşti. İsa o yörede büyüdü, böylece önceden yazılmış olan “Ona Nasıralı denecektir” sözleri gerçekleşmiş oldu (Matta 2:23).