İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 50. BÖLÜM

Elçilerini Muhalefete Hazırlıyor

Elçilerini Muhalefete Hazırlıyor

MATTA 10:16–11:1 MARKOS 6:12, 13 LUKA 9:6

  • İSA ELÇİLERİNİ EĞİTİR VE GÖNDERİR

İsa elçilerini ikişer ikişer gönderirken onlara duyuru faaliyetini nasıl yapmaları gerektiğiyle ilgili değerli talimatlar verdi. Fakat bununla kalmadı. Onları düşündüğü için, muhalefet edenlere karşı uyardı: “İşte, sizi kurtların arasına koyunlar gibi gönderiyorum. . . . . İnsanlara karşı dikkatli olun, çünkü onlar sizi mahkemelere verecek ve havralarında kırbaçlayacaklar. Evet, benim uğruma valilerin ve kralların karşısına götürüleceksiniz” (Matta 10:16-18).

İsa’nın takipçileri şiddetli bir zulümle karşılaşabilirdi. Fakat İsa onlara güven veren şu vaatte bulundu: “Sizi yetkililere teslim ettiklerinde neyi nasıl söyleyeceğiniz konusunda kaygılanmayın, çünkü söyleyecekleriniz size o anda verilecek. Konuşurken yalnız değilsiniz; sizin aracılığınızla konuşan, Babanızın ruhudur. Ayrıca, kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar ana babalarına başkaldıracak ve onları öldürtecek. Benim ismimden ötürü bütün insanlar sizden nefret edecek; fakat kim sona kadar dayanırsa kurtulacak” (Matta 10:19-22).

İyi haberi duyurmak en önemli şey olduğundan İsa, takipçilerinin bu işi özgürce sürdürebilmeleri için sağduyulu olmaları gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi: “Size bir şehirde zulmederlerse, diğerine kaçın. Emin olun, İnsanoğlu gelinceye kadar İsrail şehirlerini baştan başa dolaşmayı bitiremeyeceksiniz” (Matta 10:23).

İsa’nın 12 elçisine talimatlar ve uyarılar vererek onları yüreklendirmesi gerçekten dikkate değerdi. Ancak bu sözlerin İsa’nın ölümü ve dirilmesinden sonra duyuru işine katılanlar için de geçerli olacağı anlaşılıyor. Öncelikle İsa “bütün insanlar sizden nefret edecek” dedi. “Bütün insanlar” ifadesiyle sadece elçilerin iyi haberi duyuracağı kişileri kastetmiyordu. Ayrıca elçilerin Celile’deki kısa duyuru faaliyeti sırasında valilerin ve kralların önüne götürüldüklerini ya da aile üyeleri tarafından ölüme teslim edildiklerini hiçbir yerde okumuyoruz.

Dolayısıyla İsa’nın, bu sözleri elçilerine söylerken ileriyi düşündüğü açıktır. Öğrencilerine iyi haberi duyurdukları bölgeyi baştan başa dolaşmayı “İnsanoğlu gelinceye kadar” bitiremeyeceklerini söylemişti. Demek ki İsa, Tanrı’nın atadığı hâkim ve Kral olarak ihtişamıyla gelmeden önce, öğrencileri Krallığı duyurma işini bitiremeyecekti.

Duyuru işi sırasında muhalefetle karşılaşmaları elçileri şaşırtmamalıydı, çünkü İsa şöyle demişti: “Öğrenci öğretmeninden, hizmetkâr efendisinden üstün değildir.” Bunun ne anlama geldiği açıktır. Tanrı’nın Krallığını duyurduğu  için kendisi kötü muamele ve zulüm gördüyse öğrencileri de görecekti. Buna rağmen İsa onları şöyle cesaretlendirdi: “Sizi öldürmeye gücü yeten fakat hayattan yoksun bırakmaya gücü olmayanlardan korkmayın; asıl sizi Hinnom Vadisinde tamamen yok edebilecek olandan korkun” (Matta 10:24, 28).

Kendisi bu konuda örnekti. En üstün güce sahip olan Yehova’ya vefasından ödün vermektense korkusuzca ölümü göze aldı. İnsanı “hayattan” (gelecek hayat ile ilgili ümitten) yoksun bırakacak ya da sonsuz yaşama diriltecek olan yalnızca Mutlak Güce Sahip Tanrı’dır. Elçiler için ne büyük bir güvence!

İsa öğrencilerine Tanrı’nın gösterdiği sevgi dolu özeni şu örnekle açıkladı: “İki serçe bir paraya satılmaz mı? Yine de, Babanızın haberi olmadan onlardan biri bile yere düşmez. . . . . Öyleyse korkmayın, çünkü siz serçelerden daha değerlisiniz” (Matta 10:29, 31).

İsa’nın öğrencilerinin duyurduğu mesaj bazı ailelerin bölünmesine yol açacaktı, çünkü kimi aile üyeleri mesajı kabul ederken diğerleri reddedecekti. İsa bunu şu sözlerle açıkladı: “Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın.” Evet, ailesi farklı düşünmesine rağmen birinin Kutsal Kitaptaki hakikati kabul etmesi cesaret ister. İsa bu konuda şöyle dedi: “Babasını ya da anasını benden çok seven bana layık değildir; oğlunu ya da kızını benden çok seven bana layık değildir” (Matta 10:34, 37).

Yine de bazıları İsa’nın öğrencilerini kabul edecekti. İsa “Bu küçüklerden birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren, emin olun asla karşılıksız kalmayacak” dedi (Matta 10:42).

İsa’nın verdiği talimatlar, uyarılar ve yüreklendirici sözleriyle duyuru işi için iyice hazır duruma gelen öğrenciler “yola çıktılar; tüm o bölgede köy köy dolaşarak iyi haberi bildiriyor ve her yerde hastaları iyileştiriyorlardı” (Luka 9:6).