İçeriğe geç

Gerçekleri Öğrenmek İster misiniz?

Gerçekleri Öğrenmek İster misiniz?

NEYLE ilgili gerçeklerden söz ediyoruz? İnsanların merak ettiği çok önemli konularla ilgili gerçeklerden. Belki siz de şunlara benzer sorular soruyorsunuzdur:

  • Yaratıcımız bizimle gerçekten ilgileniyor mu?

  • Savaşlar ve dünyadaki acılar bir gün sona erecek mi?

  • Ölünce bize ne oluyor?

  • Ölen sevdiklerimizi tekrar görebilecek miyiz?

  • Dualarımın kabul edilmesi için nasıl dua etmeliyim?

  • Gerçek mutluluğu nasıl bulabilirim?

Bu soruların cevabını nerede arardınız? İnsanlara sorarsanız birbirinden farklı yanıtlar alırsınız, din adamlarına giderseniz çelişkili cevaplar duyarsınız, kütüphanelere ya da kitapçılara bakarsanız bu soruları yanıtladığını iddia eden binlerce kitap bulabilirsiniz. Ancak genelde kitapların söyledikleri birbiriyle çelişir. Bazı kitaplarsa o an için geçerli görünür, fakat zamanla güncelliğini yitirdiği için yeniden düzenlenir ya da yerini yeni kitaplara bırakır.

Ancak bu sorulara güvenilir yanıtlar veren bir kitap var. Bu kitapta gerçekleri bulabilirsiniz. Davut peygamber, Tanrı’ya şükrederken “Sözünün özü hakikattir” demişti (Mezmur 119:160). Burada bahsedilen “söz” Kutsal Kitaptır. Bu kitap Tevrat, Zebur ve İncil olarak da bilinir. Sonraki sayfalarda Kutsal Kitabın yukarıdaki sorulara verdiği net ve güvenilir cevaplar kısaca ele alınıyor.

 Yaratıcımız Bizimle Gerçekten İlgileniyor mu?

BUNU SORMAMIZIN NEDENİ: Haksızlıklarla dolu acımasız bir dünyada yaşıyoruz. Birçok din, Tanrı’nın insanları sınamak için başlarına kötü olaylar getirdiğini öğretiyor.

KUTSAL KİTABIN CEVABI: Yaratıcımız asla kötülüğe neden olmaz. Eyüp peygamber şöyle demişti: “Tanrı asla kötülük etmez, Mutlak Gücün Sahibi asla haksız davranmaz!” (Eyüp 34:10). Sevgi dolu Yaratıcımızın insanlarla ilgili çok güzel bir amacı var. Bu nedenle Kutsal Kitap şöyle dua etmemizi söyler: “Göklerdeki Babamız . . . . gökte olduğu gibi yerde de Senin isteğin gerçekleşsin” (Matta 6:9, 10). Yaratıcımız bizimle o kadar yakından ilgileniyor ki, bu vaadini gerçekleştirmek için büyük özverilerde bulundu (Yuhanna 3:16).

Ayrıca şu ayetlere bakın: Başlangıç 1:26-28; Yakup 1:13 ve 1. Petrus 5:6, 7.

Savaşlar ve Dünyadaki Acılar Bir Gün Sona Erecek mi?

BUNU SORMAMIZIN NEDENİ: Savaşlar sayısız can almaya devam ediyor. Dünyada yaşanan acılar hepimizi derinden etkiliyor.

KUTSAL KİTABIN CEVABI: Yaratıcımız tüm dünyaya barış getireceğini söyler. O yeryüzünü yönetmeye başladığında insanlar “artık savaşı öğrenmeyecekler.” Tersine “kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri” yapacaklar (İşaya 2:4). Yaratıcı yaşanan tüm haksızlıklara ve acılara son verecek. Kutsal Kitap O’nun şunu yapacağını söyler: “[İnsanların] gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. [Günümüzdeki haksızlıklar ve acılar da dahil] önceki şeyler geçti” (Vahiy 21:3, 4).

Ayrıca şu ayetlere bakın: Mezmur 37:10, 11; 46:9 ve Mika 4:1-4.

Ölünce Bize Ne Oluyor?

BUNU SORMAMIZIN NEDENİ: Çoğu din insan öldükten sonra ruhunun yaşamaya devam ettiğini öğretir. Ayrıca ölülerin yaşayanlara yardım edebileceğini veya zarar verebileceğini iddia eder. Bazı dinler de Tanrı’nın kötülere cehennemde sonsuza dek işkence ettiğini söyler.

KUTSAL KİTABIN CEVABI: İnsan ölünce yok olur. Kutsal Kitap şöyle der: ‘Ölüler hiçbir şeyin farkında değildir’ (Vaiz 9:5). Ölüler hiçbir şey bilemez, hissedemez ve yapamaz; dolayısıyla yaşayanlara zarar veremez ya da yardım edemezler (Mezmur 146:3, 4).

Ayrıca şu ayetlere bakın: Başlangıç 3:19 ve Vaiz 9:6, 10.

 Ölen Sevdiklerimizi Tekrar Görebilecek miyiz?

BUNU SORMAMIZIN NEDENİ: Hepimiz mutlu bir yaşam sürmek ve hayatımızı sevdiklerimizle birlikte geçirmek isteriz. Dolayısıyla kaybettiğimiz yakınlarımızı yeniden görmek istememiz gayet doğaldır.

KUTSAL KİTABIN CEVABI: Ölen insanlar diriltilecek. Kutsal Kitap şöyle der: ‘Mezarlarda olan herkesin çıkacağı zaman geliyor’ (Yuhanna 5:28, 29). Diriltilenler cennet bir yeryüzünde yaşama fırsatına sahip olacak, böylece Yaratıcının başlangıçtaki amacı gerçekleşecek (Luka 23:43). Ayrıca O’na itaat eden insanlar kusursuz bir sağlığa kavuşacak ve sonsuza dek yaşayacak. Kutsal Kitap şöyle der: “Doğrular yeryüzünü mülk edinir, orada sonsuza dek otururlar” (Mezmur 37:29).

Ayrıca şu ayetlere bakın: Eyüp 14:14, 15; Luka 7:11-17 ve Elçiler 24:15.

Dualarımın Kabul Edilmesi İçin Nasıl Dua Etmeliyim?

BUNU SORMAMIZIN NEDENİ: Hemen hemen her dinden insan dua eder. Fakat birçok kişi dualarının cevaplanmadığını düşünüyor.

KUTSAL KİTABIN CEVABI: Kutsal Kitap dua konusunda şuna dikkat çeker: ‘Dua ederken aynı sözleri tekrar tekrar söylemeyin’ (Matta 6:7). Yaratıcımızın dualarımızı dinlemesini istiyorsak O’nun istediği şekilde dua etmeliyiz. Bunun için, O’nun amacını öğrenmemiz ve buna uygun şekilde dua etmemiz gerekir. Kutsal Kitap O’nun ‘amacına uygun her dileğimizi dinleyeceğini’ söyler (1. Yuhanna 5:14).

Ayrıca şu ayetlere bakın: Mezmur 65:2; Yuhanna 14:6, 14 ve 1. Yuhanna 3:22.

Gerçek Mutluluğu Nasıl Bulabilirim?

BUNU SORMAMIZIN NEDENİ: Birçok insan para, ün ya da güzelliğin kendilerini mutlu edeceğine inanıyor ve bunların peşinden koşuyor. Fakat bunları elde etseler bile mutluluğu yakalayamıyorlar.

KUTSAL KİTABIN CEVABI: Kutsal Kitap “Ne mutlu ruhi ihtiyacının farkında olanlara” der (Matta 5:3). Gerçek mutluluk yaşamdaki en önemli ihtiyacımızı karşılamamıza, yani Yaratıcımız ve O’nun bizimle ilgili amacı hakkındaki gerçekleri öğrenmemize bağlıdır. Bu gerçekler Kutsal Kitapta bulunur ve hayatta neyin önemli neyin önemsiz olduğunu ayırt etmemize yardım eder. Kararlarımızda ve davranışlarımızda Kutsal Kitaptaki gerçekleri rehber alırsak daha anlamlı bir yaşamımız olur (Luka 11:28).

Ayrıca şu ayetlere bakın: Özdeyişler 3:5, 6, 13-18 ve 1. Timoteos 6:9, 10.

 Bu broşürde, Kutsal Kitabın altı soruya verdiği yanıtlar kısaca ele alındı. Bu konularda daha fazla bilgi almak ister misiniz? Siz de “ruhi ihtiyacının farkında olan” kişilerden biriyseniz şüphesiz bunu istersiniz. Aklınıza takılan başka sorular da olabilir. Örneğin, “Yaratıcımız bizimle ilgileniyorsa, neden tarih boyunca bu kadar kötülüğe ve acıya izin verdi? Daha mutlu bir aileye sahip olmak için ne yapabilirim?” Kutsal Kitap bu ve başka birçok soruya tatmin edici ve mantıklı yanıtlar verir.

Ancak bugün birçok kişi Kutsal Kitaba başvurabileceğini bilmiyor, çünkü bu kitaba yabancılar. Bu nedenle Yehova’nın Şahitleri herkesin bu broşürde değinilen sorulara Kutsal Kitaptan cevap bulmasına yardım eder. Bunun için etkili bir yöntemleri vardır.

Öncelikle, Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? isimli bir kitap kullanırlar. Bu kitap, Kutsal Kitabın önemli sorulara verdiği yanıtları zamanı az olan kişilerin öğrenmesine yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Ayrıca Yehova’nın Şahitleri isteyen kişilerle Kutsal Kitabı ücretsiz olarak incelerler. Bunu her hafta kişiyle evinde ya da uygun gördüğü başka bir yerde buluşarak ve kısaca Kutsal Kitaptan bir konu hakkında sohbet ederek yaparlar. Arzu ederseniz siz de bu şekilde ücretsiz olarak Kutsal Kitabı inceleyebilirsiniz. Dünya çapında milyonlarca insan bu programdan yararlanıyor. Bu incelemeyi yapan birçok kişi heyecanla “Gerçeği buldum!” dedi.

Gerçekleri öğrenmek bu hayatta elde edebileceğimiz en değerli hazinedir. Kutsal Kitaptaki gerçekler bizi korkulardan, batıl inançlardan ve kafa karıştıran öğretilerden kurtarır. Hayatımıza amaç kazandırır, bize ümit ve sevinç verir. Kutsal Kitap şöyle der: “Siz hakikati bileceksiniz ve hakikat sizi özgür kılacak” (Yuhanna 8:32).