İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 BÖLÜM 9

Mesih’i Örnek Alalım

Mesih’i Örnek Alalım

YARATICIMIZ uzun zaman önceden, Mesih’i tüm halklara Önder olarak atayacağını bildirmişti. Tanrı nasıl bir öndere ihtiyacımız olduğunu bilir ve sahip olabileceğimiz en iyi önderi seçmiştir. Acaba Mesih nasıl bir önder olacaktı? Büyük bir komutan mı? Başarılı bir siyasetçi mi? Yoksa bilge bir filozof mu? Kutsal Yazılara göre Mesih, özel bir peygamber olacaktı. Bu peygamber İsa’ydı (Matta 23:10).

Tanrı, İsa peygamberin kusursuz, kutsal olarak doğmasını sağladı. İsa kendisi de, Şeytan’ın onu ayartmak için sarf ettiği her çabaya karşı koyarak kutsallığını korudu. Yehova Tanrı’yı örnek alarak gücünü kusursuz şekilde kullandı. Hem sözleri hem de davranışlarıyla O’nun adaletini, hikmetini ve sevgisini mükemmel şekilde yansıttı. İsa’nın bıraktığı örnekten neler öğrenebileceğimize bakalım.

İsa insanlara cömertçe yardım etti

Tanrı’nın verdiği gücü, insanlara yardım etmek için kullandı. İsa insanlarla içtenlikle ilgilendi ve ihtiyaçlarını karşılamak için gücünü cömertçe kullandı. Bir keresinde, sözlerini dinlemek için toplanan kalabalık hakkında “Halka acıyorum, çünkü . . . . yiyecek bir şeyleri yok” dedi (Markos 8:2). Ardından mucize yaparak hepsine yiyecek sağladı.

İsa şehir şehir, köy köy dolaşarak hakikati öğretti ve ‘halk arasında her türlü hastalık ve illeti iyileştirdi’ (Matta 4:23). Doğal olarak büyük kalabalıklar onu izlemeye başladı. “Herkes İsa’ya dokunmaya çalışıyordu, çünkü ondan çıkan güçle hepsi iyileşiyordu” (Luka 6:19). Gerçekten de İsa “başkalarından hizmet kabul etmeye değil, kendisi hizmet etmeye ve birçokları için canını fidye olarak vermeye geldi” (Matta 20:28). * Acaba günümüzdeki siyasi önderlerden kaçı bu kadar fedakârlık gösterir?

Çocukları sevdi

Yaratıcımızın adaletini yansıttı. İsa, sadece Tanrı’nın kanununun gereğini yapmakla kalmadı, ardındaki ilkeleri de uyguladı. Kutsal Yazıların önceden bildirdiği gibi, şu sözlere göre yaşadı: “Senin isteğini yapmaktan zevk alırım ey Tanrım, Kanunun yüreğimin içindedir” (Mezmur 40:8). İsa, Tanrı’yı örnek alarak zengin yoksul, büyük küçük, erkek kadın herkesin haysiyetini gözetti, onlara saygılı ve tarafsız şekilde davrandı. Bir keresinde İsa’nın öğrencileri, çocuklarını İsa’ya getiren ana babaları durdurmaya çalıştı. Fakat o “Bırakın çocuklar yanıma gelsinler, onlara engel olmayın; Tanrı’nın krallığı böylelerinindir” dedi (Markos 10:14).

Yaratıcımızın hikmetini sergiledi. İsa insanları çok iyi anlıyordu. “İnsanın içinde neler olduğunu kendisi gayet iyi bilirdi” (Yuhanna 2:25). Düşmanları onu tutuklamak için adamlar gönderdiğinde, bu adamlar bile “Onun gibi konuşan biri görülmemiştir” dediler. Peki İsa’nın hikmetinin kaynağı neydi? Kendisi şöyle açıkladı: “Öğrettiklerim benim değil, beni gönderenindir” (Yuhanna 7:16, 46).

Hastaları şefkatle iyileştirdi

 Yaratıcımızın sevgisini gösterdi. İsa aynı zamanda insanlara derin şefkat duydu. “Her tarafını cüzam sarmış” bir adam yere kapanarak ona “Efendim, sen beni temizleyebilirsin, yeter ki iste” diye yalvardığında “İsa ona acıyarak elini uzatıp dokundu ve ‘İsterim. Temiz ol’ dedi. O anda cüzamı geçti” (Luka 5:12, 13; Markos 1:41, 42). İsa o zavallı adamın acısını hafifletmeyi gerçekten istedi.

Acaba İsa sizinle de ilgileniyor mu? O şöyle diyor: “Siz, didinip duran ve yükleri ağır olanlar, hepiniz bana gelin. Ben sizi ferahlatırım. Boyunduruğumu yüklenin ve benden öğrenin; ben yumuşak başlı ve alçakgönüllüyüm. Böylece rahata kavuşursunuz” (Matta 11:28, 29).

İsa peygamber sahip olabileceğimiz en iyi önderdir. O, kendisini izleyenlere şu çağrıda bulunuyor: “Benden öğrenin.” Onun bu sıcak davetini kabul edecek misiniz? Bunu yaparsanız mutluluğu bulacaksınız.