İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 8. KISIM

İsa Peygamberin Ölümünün Bizim İçin Anlamı

İsa Peygamberin Ölümünün Bizim İçin Anlamı

Biz yaşayabilelim diye İsa peygamber öldü. Yuhanna 3:16

İsa öldükten üç gün sonra birkaç kadın İsa’nın mezarına gitti, fakat mezar boştu. Yehova Tanrı İsa’yı diriltmişti.

Daha sonra onu yakın arkadaşları, yani elçileri gördü.

Evet, Yehova Tanrı, İsa’yı güçlü, ölümsüz bir ruhi varlık olarak diriltmişti. Sonra İsa’nın öğrencileri onun göğe alındığını gördüler.

 Tanrı İsa’yı diriltti ve onu gökte Krallığının kralı yaptı. Daniel 7:13, 14

İsa insanlığı kurtarmak için canını verdi (Matta 20:28). Bu sayede Tanrı bize sonsuza dek yaşama ümidi veriyor.

Yehova Tanrı dünyayı adil şekilde yönetmek için gökte bir Krallık kurdu ve başına İsa’yı getirdi. Bu Krallıkta İsa tek başına hüküm sürmeyecek. Yeryüzünde yaşamış 144.000 imanlı kişi de gökte diriltilerek onunla birlikte hüküm sürecek (Vahiy 14:1-3).

Tanrı’nın Krallığı dünyayı cennete dönüştürecek. Artık savaşlar, suçlar, yoksulluk ve açlık olmayacak. İnsanlar çok mutlu olacak (Mezmur 145:16).