İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 45. BÖLÜM

Tanrı’nın Krallığı Nedir? Bu Krallığı Nasıl Destekleyebiliriz?

Tanrı’nın Krallığı Nedir? Bu Krallığı Nasıl Destekleyebiliriz?

İSA’NIN takipçilerine öğrettiği duayı hatırlıyor musun?— Hatırlamakta zorlanıyorsan Kutsal Kitaptan Matta 6. bölüm 9-13 ayetlerini okuyabilirsin. Bazı insanların Rabbin Duası ya da Örnek Dua diye adlandırdığı bu duada İsa’nın şu sözleri yer alıyor: “Krallığın gelsin.” Peki sen Tanrı’nın Krallığının ne olduğunu biliyor musun?—

Kral bir ülkenin yöneticisidir. Ve kralın yönetimine “krallık” denir. Bazı ülkelerde yönetimin başındaki kişiye başkan ya da başbakan denir. Peki Tanrı’nın yönetiminin başındaki kişiye ne denir?— Kral. Bu nedenle Tanrı’nın yönetimi de krallık olarak adlandırılır.

Yehova Tanrı yönetiminin başına geçmesi için kral olarak kimi seçti?— Oğlu İsa Mesih’i. İsa insanların seçebileceği herhangi  birinden çok daha iyi bir yöneticidir. Neden biliyor musun?— Çünkü İsa, babası Yehova’yı çok seviyor. Bu nedenle o, her zaman doğru olan şeyleri yapıyor.

İsa Beytlehem’de doğmadan çok uzun zaman önce onun doğacağı ve Tanrı’nın seçeceği hükümdar, yani yönetici olacağı Kutsal Kitaba kaydedilmişti. Hadi şimdi bu sözlerin geçtiği İşaya 9. bölüm 6 ve 7 ayetlerini okuyalım. Orada şöyle yazıyor: ‘Bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi; hükümdarlık onun omuzlarında olacak. Ve o Barış Hükümdarı diye adlandırılacak. Hükümdarlığı ve barışı hiç son bulmayacak.’

İsa Büyük Kral Yehova’nın oğludur. Ayrıca Yehova’nın, yeryüzü üzerinde bin yıl boyunca hüküm sürecek yönetiminin başına seçtiği kraldır (Vahiy 20:6). İsa vaftiz olduktan sonra şu sözleri duyurmaya başladı: “Tövbe edin, çünkü göklerin krallığı yaklaştı” (Matta 4:17).

Sence İsa insanlara neden Krallığın yaklaştığını söylüyordu?— Çünkü bir süre sonra gökte hüküm sürmeye başlayacak olan bu krallığın kralı, onların arasındaydı! İsa bu nedenle insanlara “Tanrı’nın krallığı aranızda” demişti (Luka 17:21). Düşünsene, Yehova’nın kral olarak seçtiği kişinin dokunabileceğin kadar yakınında olması ne harika olurdu, öyle değil mi?—

Peki İsa yeryüzüne hangi önemli işi yapmak için gönderilmişti hatırlıyor musun?— İsa bu soruya şu sözlerle cevap verdi: ‘Tanrı’nın krallığı hakkındaki iyi haberi bildirmeliyim, çünkü ben bunun için gönderildim’ (Luka 4:43). İsa bu duyuru işini tek başına yapamayacağını biliyordu. Bu yüzden ne yaptı biliyor musun?—

İsa yeryüzüne hangi işi yapmak için geldi?

İsa başkalarına da duyuru işinin nasıl yapılacağını öğretti. Öncelikle elçisi  olarak seçtiği 12 kişiyi eğitti (Luka 4:43). Peki İsa bu iş için sadece onlara mı eğitim verdi? Hayır, Kutsal Kitap İsa’nın bu eğitimi başka birçok kişiye de verdiğini söyler. O daha sonra 70 kişiyi ikişerli gruplar halinde iyi haberi duyurmaları için gönderdi. Onlar insanlara neyi duyurdular?— İsa şöyle demişti: ‘İnsanlara, “Tanrı’nın krallığı yaklaştı” deyin’ (Luka 10:9). Yaptıkları bu duyuru sayesinde birçok insan Tanrı’nın yönetimi hakkında bilgi almış oldu.

Uzun zaman önce biri İsrail’de yeni kral olduğunda kendisini halka göstermek için şehre bir sıpa üzerinde girerdi. İsa da Yeruşalim’e son defa gittiğinde böyle yaptı. Neden? Çünkü o, Tanrı’nın Krallığının kralı olacaktı. Peki insanlar İsa’nın kralları olmasını istiyor muydu?—

İsa sıpanın üzerinde şehre girerken onu karşılayan kalabalıktan birçoğu giysilerini yola, İsa’nın önüne serdi. Başkaları da ağaçlardan dallar kesip yola serdi. Bunu yaparak İsa’nın kralları olmasını istediklerini göstermiş oldular. Kalabalık şöyle bağırdı: “Yehova’nın adıyla Kral olarak gelen kutlu olsun!” Ama herkes aynı sevinci yaşamadı. Hatta bazı din adamları İsa’ya “Öğrencilerini sustur” dediler (Luka 19:28-40).

İsa’nın kralları olmasını isteyen insanlar neden sonra fikirlerini değiştirdiler?

Beş gün sonra İsa tutuklandı ve bir saraya götürülerek Vali Pontius Pilatus’un önüne çıkarıldı. Düşmanları, İsa’nın kral olduğunu iddia ettiğini ve Roma yönetimine başkaldırdığını söylediler. Bunun üzerine Pilatus İsa’ya bu suçlamalarla ilgili ne düşündüğünü sordu. İsa Pilatus’a yönetimi ele geçirmeye çalışmadığını söyledi. Ve ardından şunları dedi: “Benim krallığım bu dünyaya ait değil” (Yuhanna 18:36).

Pilatus dışarı çıktı ve insanlara ‘Ben İsa’da bir suç görmüyorum’ dedi. Ama artık onlar İsa’nın kralları olmasını istemiyordu. Bu nedenle özgür bırakılmasını da istemediler (Yuhanna 18:37-40).  Pilatus İsa’yla tekrar konuştu ve onun kötü bir şey yapmadığından tamamen emin oldu. Bu nedenle İsa’yı son defa dışarı çıkardı ve “İşte kralınız!” dedi. Ama insanlar ‘Onu öldür! Öldür! Direğe ger!’ diye bağırmaya başladılar.

Pilatus onlara “Kralınızı direğe mi gereyim?” diye sordu. Yüksek kâhinler “Bizim Sezar’dan başka kralımız yok” diye cevap verdi. Ne kadar korkunç değil mi? Bu kötü kâhinler İsa’yı reddetmiş ve insanların da bunu yapmasına neden olmuştu (Yuhanna 19:1-16).

Bugün de durum pek farklı değil. Birçok insan İsa’yı kral olarak kabul etmiyor. Bazıları Tanrı’ya inandığını söylese de Tanrı’nın ya da İsa’nın  söylediklerini yapmak istemiyorlar. Onlar yeryüzündeki yönetimler tarafından yönetilmek istiyorlar.

Peki ya biz? Tanrı’nın Krallığı ve bu krallığın yapacağı harika şeyler hakkında bilgi aldıkça Tanrı’ya karşı ne hissediyoruz?— O’nu daha da çok seviyoruz, öyle değil mi?— Peki Tanrı’ya O’nu sevdiğimizi ve Krallığı tarafından yönetilmek istediğimizi göstermek için ne yapabiliriz?—

İsa neden vaftiz oldu? Tanrı bundan memnun olduğunu nasıl gösterdi?

Bu konuda İsa’yı örnek alabiliriz. İsa Yehova’yı sevdiğini nasıl göstermişti?— O şöyle demişti: ‘Ben hep Tanrı’yı hoşnut eden şeyleri yapıyorum’ (Yuhanna 8:29). Evet, İsa yeryüzüne ‘Tanrı’nın isteğini yapmak’ ve “verdiği işi tamamlamak” için geldi (İbraniler 10:7; Yuhanna 4:34). Şimdi İsa’nın hizmetine başlamadan önce ne yaptığını öğrenelim.

İsa Ürdün Irmağı’na Vaftizci Yahya’nın yanına gitti. Birlikte suya girdiler ve Yahya İsa’yı suya tamamen batırıp çıkardı. Yahya İsa’yı neden vaftiz etti biliyor musun?—

Nerelerde Tanrı’nın Krallığı hakkında konuşabiliriz?

Bunu yapmasını ondan İsa istemişti. Peki Tanrı İsa’nın vaftiz edilmesini istiyor muydu?— Evet, çünkü İsa sudan çıktığında Tanrı gökten şunları söyledi: “Sen Benim sevgili oğlumsun, senden memnunum.” Hatta Tanrı kutsal  ruhunun bir güvercin şeklinde İsa’nın üzerine inmesini sağladı. İsa vaftiz edilerek tüm hayatı boyunca, yani sonsuza dek Yehova’ya hizmet etmek istediğini göstermiş oldu (Markos 1:9-11).

Şu anda yaşın küçük olabilir, ama biraz daha büyüdüğün zaman ne yapacaksın?— Sen de İsa gibi vaftiz olacak mısın?— Evet, bu konuda İsa’yı örnek almalısın. Çünkü Kutsal Kitap İsa’nın, ‘adımlarını izleyebilelim diye bize bir örnek bıraktığını’ söyler (1. Petrus 2:21). Vaftiz olduğunda Tanrı’nın Krallığı tarafından yönetilmek istediğini göstermiş olacaksın. Ama vaftiz olmak tek başına yeterli değil.

İsa’nın öğrettiği her şeye itaat etmemiz de gerekir. O bizim “bu dünyaya ait” olmamamız gerektiğini söylemişti. Bu dünyada yaygın olan düşünce ve davranış tarzını örnek alırsak İsa’nın bu sözlerine itaat etmiş olur muyuz? İsa ve elçileri “bu dünyaya ait” şeylerden uzak durdular (Yuhanna 17:14). Bunun yerine ne yaptılar?— Başkalarıyla Tanrı’nın Krallığı hakkında konuştular. Bu hayatlarındaki en önemli işti. Biz de aynı işi yapabilir miyiz?— Evet, dualarımızda söylediğimiz gibi Tanrı’nın Krallığının gelmesini gerçekten istiyorsak biz de bu işe katılacağız.

Tanrı’nın Krallığının gelmesini istediğimizi başka hangi yollarla gösterebiliriz? Bunu öğrenmek için Matta 6:24-33; 24:14 ve 1. Yuhanna 2:15-17; 5:3’ü okuyabilirsin.