İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 13. BÖLÜM

İsa’nın Öğrencileri Kimlerdi?

İsa’nın Öğrencileri Kimlerdi?

Bu adam kim ve o nasıl İsa’nın bir öğrencisi oldu?

TANRI’NIN dünyada yaşamış en iyi hizmetçisi kimdi?— Doğru, İsa Mesih’ti. Sence biz ona benzeyebilir miyiz?— Kutsal Kitap onun bize yaşamıyla örnek bıraktığını söyler. İsa da bizden onun öğrencisi olmamızı ister.

İsa’nın öğrencisi olmak ne demek biliyor musun?— İsa’nın öğrencisi olmak için yapmamız gereken bazı şeyler var. İlk olarak onun bize öğretmek istediği şeyleri öğrenmeliyiz. Ama bu yetmez. Aynı zamanda onun söylediklerine gerçekten inanmalıyız. Eğer inanırsak bizden istediklerini yaparız.

Birçok insan İsa’ya inandığını söylüyor. Sence bu kişilerin hepsi gerçekten İsa’nın öğrencisi mi?— Hayır, birçoğu öyle değil. İsa’nın öğrencisi olduğunu iddia eden birçok kişi kiliselere gidiyor ama onun öğrettiklerini öğrenmek için hiç çaba göstermiyor. Sadece İsa’ya benzemeye çalışan kişiler onun öğrencileridir.

Şimdi, İsa yeryüzündeyken onun öğrencisi olmuş bazı kişiler hakkında bilgi alalım. Onun ilk öğrencilerinden biri Filipus’tu. O, İsa’nın öğrencisi olmayı kabul ettikten hemen sonra arkadaşı Natanael’i (diğer ismi Bartolomeus) bulmaya gitti. Natanael’i yandaki resimde ağacın altında otururken görebilirsin. O, İsa’nın yanına gittiğinde İsa ‘İşte, dürüst bir adam, gerçek bir İsrailli’ dedi. Natanael çok şaşırdı ve “Beni nereden tanıyorsun?” diye sordu.

İsa kimleri öğrencileri olmaya davet ediyor?

 İsa şöyle cevap verdi: ‘Daha Filipus çağırmadan önce, incir ağacının altındayken seni gördüm’. Az önce bulunduğu yeri İsa’nın tam olarak bilmesi Natanael’i çok şaşırttı ve İsa’ya “Sen Tanrı’nın Oğlusun, sen İsrail’in Kralısın” dedi (Yuhanna 1:49).

Yahuda İskariyot, Yahuda (diğer adı Taddeus) ve Simun

Filipus ve Natanael İsa’nın öğrencisi olmadan bir gün önce başkaları da İsa’nın öğrencisi olmuştu. Bunlar Yuhanna, Petrus ve Petrus’un kardeşi Andreas’tı. Büyük ihtimalle Yuhanna’nın abisi Yakup da bu kişiler arasındaydı (Yuhanna 1:35-51). Bu dördü bir süre sonra balıkçılık işine geri döndüler. Bir gün İsa Celile Gölü’nün kıyısında yürürken Petrus ve Andreas’ı denize ağ atarlarken gördü. Onlara “Ardımdan gelin” dedi.

Yakup (Alfeos’un oğlu), Tomas ve Matta

İsa yürüyerek biraz daha ileri gidince Yakup ve Yuhanna’yı gördü. Onlar teknelerinde babalarıyla birlikte balık ağlarını tamir  ediyorlardı. İsa onlara da “Ardımdan gelin” dedi. Sen onların yerinde olsan ne yapardın? Hemen İsa’yla birlikte gider miydin?— Bu adamlar İsa’nın kim olduğunu biliyorlardı. Onu gönderenin Tanrı olduğunun farkındaydılar. Bu nedenle hemen balıkçılık işini bırakıp İsa’yı takip etmeye başladılar (Matta 4:18-22).

Natanael, Filipus ve Yuhanna

Bu kişilerin İsa’nın takipçisi olması artık hiç hata yapmayacakları anlamına mı geliyordu?— Hayır. Hatta hatırlarsan bir keresinde onlar aralarındaki en önemli kişinin kim olduğu konusunda bile tartışmışlardı. Ama sonra İsa’nın sözünü dinlediler. Düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmeye istekliydiler. Biz de değişmeye istekliysek İsa’nın öğrencisi olabiliriz.

Yakup (Yuhanna’nın abisi), Andreas ve Petrus

İsa her tür insanı öğrencisi olmaya davet etti. Bir keresinde genç ve zengin bir yönetici İsa’ya geldi ve sonsuz yaşama sahip olmak için ne yapması gerektiğini sordu. Bu zengin adam çocukluğundan beri Tanrı’nın kanunlarına uyduğunu söyleyince İsa ona “Gel benim takipçim ol” dedi. Sonra ne oldu biliyor musun?—

Adam İsa’nın öğrencisi olmaya zenginlikten daha fazla önem vermesi gerektiğini fark edince çok üzüldü. Parasını Tanrı’dan daha çok seviyordu. Bu nedenle İsa’nın bir öğrencisi olmadı (Luka 18:18-25).

İsa yaklaşık bir buçuk yıl iyi haberi duyurduktan sonra öğrencilerinden 12’sini elçi olarak seçti. İsa elçilerine özel bir görev verecekti. Onların isimlerini biliyor musun?— Hadi öğrenmeye çalışalım. Şimdi resimleri ve elçilerin isimlerini incele. Sonra da isimlerini ezbere söylemeye çalış.

İsa iyi haberi duyururken ona yardım eden bu kadınlar kimdi?

Bu 12 elçiden bir tanesi sonra kötü biri haline geldi. Onun adı Yahuda İskariyot’tu. Daha sonra onun yerine başka bir öğrenci elçi olarak seçildi. Onun ismi neydi biliyor musun? Mattias. Bir süre sonra Pavlus ve Barnabas da elçi oldular ama onlar  12 elçiden biri değildi (Elçiler 1:23-26; 14:14).

Bu kitabın ilk bölümünde öğrendiğimiz gibi İsa her zaman çocuklara ilgi gösteriyordu. O bunu neden yapıyordu?— Çünkü çocukların da kendi öğrencileri olabileceklerini biliyordu. Aslında bazen çocuklar bir şeyi öyle güzel anlatırlar ki büyükler çok etkilenirler, böylece onlar da Büyük Öğretmeni dinlemek ve onun hakkında daha çok şey öğrenmek isterler.

İsa’nın öğrencileri arasında birçok kadın da vardı. İsa iyi haberi bildirmek için başka şehirlere gittiğinde bu kadınlardan bazıları onunla yolculuk etti. Örneğin Mecdelli  Meryem, Yoanna ve Suzanna İsa’ya yolculuklarında eşlik etmişti. Onlar yemek hazırlamak ve elbiselerini yıkamak gibi işlerde İsa’ya yardım etmiş olabilirler (Luka 8:1-3).

Sen de İsa’nın bir öğrencisi olmak istiyor musun?— Unutma ki İsa’nın öğrencisi olduğumuzu söylememiz bizi onun gerçek bir öğrencisi yapmaz. Sadece ibadetlerde değil, nerede olursak olalım onun öğrencisi gibi davranmalıyız. Böyle davranmanın önemli olduğu bazı yerler aklına geliyor mu?—

Evet, evdeyken böyle davranmamız gerektiği doğru. Ama okuldayken de böyle davranmalıyız. Şu gerçeği hiçbir zaman unutmamalıyız: İsa’nın gerçek bir öğrencisi olmak için nerede olursak olalım her gün, her saat onun gibi davranmalıyız.

İsa’nın gerçek bir öğrencisi gibi davranmamız özellikle nerede önemlidir?

Şimdi birlikte Kutsal Kitabın İsa’nın öğrencileri hakkında neler dediğini okuyalım: Matta 28:19, 20; Luka 6:13-16; Yuhanna 8:31, 32 ve 1. Petrus 2:21.