“Doğrular yeryüzünü mülk edinir, orada sonsuza dek otururlar.”

Mezmur 37:29

“Yeryüzü ise sonsuza dek duruyor.”

Vaiz 1:4

“Ölümü yutup sonsuza dek yok edecek. Ulu Rab Yehova bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek.”

İşaya 25:8

“O zaman körlerin gözleri açılacak, sağırların kulakları duyacak. O zaman topallar geyik gibi sarp yerlere tırmanacak. Dilsizlerin dilinden sevinç çığlıkları dökülecek. Çünkü çölde sular fışkıracak, bozkırda dereler akacak.”

İşaya 35:5, 6

“Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti.”

Vahiy 21:4

 “Evler yapacaklar, içinde oturacaklar; bağlar kuracaklar, meyvesini yiyecekler. Yaptıkları evde başkası oturmayacak; kurdukları bağın meyvesini başkası yemeyecek. Halkımın ömrü ağacın ömrü gibi uzun olacak. Seçtiklerim ellerinin eserlerini doya doya kullanacaklar.”

İşaya 65:21, 22