“Tanrı asla kötülük etmez, Mutlak Gücün Sahibi asla haksız davranmaz!”

Eyüp 34:10

“Bir sınavla karşılaşınca kimse ‘Tanrı beni sınıyor’ demesin. Çünkü Tanrı kimseyi kötü şeylerle sınamaz, Kendisi de böyle şeylerle sınanamaz.”

Yakup 1:13

“Tüm kaygılarınızı da O’na bırakın, çünkü O sizinle ilgileniyor.”

1. Petrus 5:7

“Bazılarının gecikme sandığı gibi, Yehova vaadini yerine getirmekte gecikmez; aslında O hiç kimsenin yok olmasını istemediğinden ve herkesin tövbe etmesini istediğinden, sizin için sabrediyor.”

2. Petrus 3:9