“O ki boşluğun üzerine kuzeyi yayar, hiçliğin üzerine dünyayı asar.”

Eyüp 26:7

“Tüm akarsular denize dökülüyor, yine de deniz dolup taşmıyor. Akarsular çıktıkları yere dönüyor, yeniden akıyor.”

Vaiz 1:7

“Yer yuvarlağının yukarısında oturan Biri var.”

İşaya 40:22