“Sonunda toprağa döneceksin, çünkü ondan alındın. Topraksın, yine toprağa döneceksin.”

Başlangıç 3:19

“Yaşayanlar öleceklerinin farkındadır; ölüler ise hiçbir şeyin farkında değildir . . . El attığın her işi var gücünle yap, çünkü gideceğin ölüler diyarında iş, tasarı, bilgi ve hikmet yoktur.”

Vaiz 9:5, 10

“[İsa] bunları söyledikten sonra, ‘Dostumuz Lazar dinlenmeye çekilmiştir. Fakat ben onu uykudan uyandırmak için gidiyorum’ dedi. . . . İsa onun ölümü hakkında konuşmuştu. Fakat onlar uykuda dinlenmekten bahsettiğini düşündüler. O zaman İsa açıkça, ‘Lazar öldü’ dedi.”

Yuhanna 11:11, 13, 14