İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

116. Öykü: Sonsuza Dek Nasıl Yaşayabiliriz?

116. Öykü: Sonsuza Dek Nasıl Yaşayabiliriz?

BU KÜÇÜK kız ve arkadaşlarının ne okuduklarını söyleyebilir misin? Evet, senin okuduğun aynı kitabı okuyorlar: Mukaddes Kitap Öyküleri. Ve şimdi tam senin okuduğun öyküye geldiler: “Sonsuza Dek Nasıl Yaşayabiliriz?”

Kitap okuyan çocuk

Ne öğreniyorlar, biliyor musun? Sonsuza dek yaşayabilmek için ilk önce, Yehova ve Oğlu İsa hakkında bilgi almalıyız. Mukaddes Kitap, ‘sonsuza dek yaşamak için, tek gerçek Tanrı ve yeryüzüne gönderdiği Oğlu hakkında bilgi edinin’ der.

Yehova Tanrı ve Oğlu İsa hakkında nasıl bilgi edinebiliriz? Bunun bir yolu Mukaddes Kitap Öykülerini baştan sona kadar okumaktır. Bu öyküler, Yehova ve İsa hakkında birçok şey anlatıyor, değil mi? Aynı zamanda onların yaptıkları ve yapacakları şeyler hakkında da bilgi veriyor. Fakat biz sadece bu öyküleri okumakla yetinmemeliyiz.

Mukaddes Kitap

Yerde duran diğer kitabı görüyor musun? Bu kitap, Mukaddes Kitaptır. Bir kimse Mukaddes Kitaptan bu öykülerin alındığı kısımları sana okusun. Mukaddes Kitap, bize doğru şekilde Yehova’ya hizmet edip sonsuz hayatı alabilmemiz için gereken tam bilgiyi verir. Mukaddes Kitabı sık sık okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz.

Fakat sadece Yehova Tanrı ve İsa Mesih hakkında bilgi edinmek yeterli değildir. Onlar hakkında çok, pek çok bilgi sahibi olabiliriz, fakat yine de sonsuz hayat kazanmayabiliriz. Başka neler gerekiyor biliyor musun?

Öğrendiğimiz şeylere göre yaşamamız da gerekiyor. Yahuda İskariyot’u hatırlıyor musun? O, İsa’nın seçtiği 12 elçiden biriydi. Yahuda’nın, Yehova ve İsa hakkında oldukça bilgisi vardı. Fakat ne yaptı? Bir süre sonra, yalnız kendini düşünen biri haline geldi ve İsa’yı 30 parça gümüş karşılığında düşmanlarına sattı. Bu nedenle o sonsuz hayat almayacaktır.

69. öyküdeki Gehazi’yi hatırlıyor musun? Kendisine ait olmayan para ve giysilere sahip olmak istemişti. Bu şeylere sahip olabilmek için de yalan söylemişti. Fakat Yehova onu cezalandırdı. Aynı şekilde kanunlarını tutmadığımız takdirde bizi de cezalandıracaktır.

Fakat daima sadakatle Yehova’ya hizmet eden birçok iyi insan da var. Biz de onlar gibi olmak istiyoruz değil mi? Küçük Samuel, izlenmesi gereken uygun bir örnektir. 55. öyküde onun henüz dört veya beş yaşında iken, Yehova’nın mabedinde hizmet etmeye başladığını okuduk. Öyle ise, yaşın ne kadar küçük olursa olsun, Yehova’ya hizmet edemeyecek kadar küçük değilsin.

Şüphesiz hepimizin izlemek istediği kişi İsa Mesih’tir. 87. öyküde gördüğümüz gibi, o, henüz çocuk yaşta iken mabette diğerlerine gökteki Babası hakkında konuşuyordu. Onun örneğini izleyelim. Görkemli Tanrımız Yehova ve Oğlu İsa Mesih hakkında, mümkün olduğu kadar çok insanla konuşalım. Bütün bunları yaparsak, Tanrı’nın yeryüzündeki yeni cennetinde sonsuza dek yaşayabileceğiz.

Yuhanna 17:3; Mezmur 145:1-21.Sorular

  • Sonsuza dek yaşayabilmek için kimler hakkında bilgi edinmeliyiz?
  • Resimdeki küçük kız ve arkadaşlarının yaptığı gibi, Yehova Tanrı ve İsa hakkında nasıl bilgi edinebiliriz?
  • Resimde başka hangi kitabı da görüyorsunuz; onu neden sık sık okumalıyız?
  • Sonsuz yaşam kazanabilmek için Yehova ve İsa hakkında bilgi edinmekten başka ne yapmak da gerekir?
  • Öykü 69’dan nasıl bir ders alıyoruz?
  • Öykü 55’te okuduğumuz küçük Samuel’in güzel örneği ne gösteriyor?
  • İsa Mesih’in örneğini nasıl izleyebiliriz; bunu yaparsak ilerde nerede yaşayabileceğiz?

Ek sorular